Experiența noastră Erasmus… Job shadowing, 28-22 martie, Barcelona, Spania

Am ales să particip la ceste cursuri deoarece metodele, procedeele și tehnicile de predare pe care eu le utilizez la clasă vin să susțină dimensiunea calitativă, evoluția modernă a noilor educații în procesul de învățământ. Îmi place să promovez metodologia centrată pe elev, prin angajarea metodelor activ-participative, prin valorificarea metodelor interactive de predare-învățare-evaluare, prin valorificarea metodologiei bazată pe învățarea prin descoperire-promotoare a metodelor euristice și a celor de învățare prin cercetare, prin accentuarea orientării pragmatice a metodologiei prin utilizarea pe scară largă a metodelor practic-aplicative, prin deschiderea metodologiei spre impactul noilor tehnologii informaționale și de comunicare, prin reorientarea metodologiei din perspectiva educației permanente – a învățării continue pe tot parcursul vieții.

Am ales această abordare a predării deoarece cadrul didactic este astăzi inclus în mecanismul unei societăți în continuă și tot mai accelerată schimbare, iar cursurile oferite și la care doresc să particip au ca scop tocmai acest lucru: de a forma cadrul didactic din punctul de vedere al diversității, al inovației în educație. Sunt adepta utilizării tehnicilor inovative în predare, în schimb experiența mea, consider că nu este una destul de vastă, fapt pentru care doresc să particip la aceste cursuri de formare care implică acest tip de tehnici de predare.

Consider că este extrem de important, ca noi, în calitate de cadre didactice să fim preocupați permanent de predare ca ofertă de experiențe, cognitive, afective și acționale, deoarece, prin trăirea conștientă și implicată a acestor experiențe, elevul își dezvoltă propriile experiențe, în virtutea cărora se apropie de adevăr, pătrund în miezul lucrurilor, surprind esența și semnificația cognitivă, umană și socială a acestora. Esențial este ca elevii să poată să extragă tot ce se poate extrage din aceste experiențe, de altfel și noi.

Activitățile de informare despre participarea la curs sunt unele dintre cele mai importante, deoarece atunci experiențele trăite și bagajul de cunoștințe pot fi transmise mai departe și altor colegi dornici să pună în practică și să-și îmbogățească experiența personală prin valorificarea și utilizarea tehnicilor inovative de predare la clasă.

Mobilitatea de tip  job shadowing (nr. 2023RO01-KA 121-SCH-000140630) s-a desfășurat în perioada 18-22 martie 2024, la Barcelona-Spania. Aceasta a constituit o noutate în cadrul proiectului, fiind prima mobilitate de această factură la care a participat Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”.

Atât eu, cât și colegul meu, prof. Vasile Alin Sulea, ne-am bucurat de o organizare foarte bine pusă la punct din partea mentorilor, a trainerilor, aceștia punându-ne la dispoziție o varietate extinsă de materiale și resurse suport. De asemenea, programul a fost unul flexibil, îmbinând într-o manieră destinsă partea teoretică (Sediul Central Euromentor), cu cea practică (cea de observare directă, nemijlocită și schimb de experință din cadrul Școlii Joaquim Ruyra). Trainerul Miranda Francis și coordonatoarea/ mentorul nostru Ayca Darcy ne-au fost alături și ne-au ajutat pe întreaga perioadă a desfășurării mobilității.

Participarea mea la mobilitate a fost una activă, m-am implicat și m-am organizat astfel încât să îmi duc la bun sfârșit scopurile și sarcinile propuse, dar și trasate în mod neechivoc.

În prima zi, întâlnirea cu ceilalți reprezentanți ai celorlalte țări participante a avut loc la sediul Euromentor. Acolo am desfășurat activități de intercunoaștere și de spargere a gheței, ne-a fost prezentat orașul Barcelona și atracțiile turistice, am prezentat orașul Târgu Jiu și școala noastră. Foarte entuziasmați de prezentarea noastră și dornici de a ne vizita și de a stabili viitoare colaborări au fost reprezentanții Italiei și Sloveniei.

A doua zi ne-a regăsit deja în cadrul Școlii Joaquim Ruyra din Barcelona, unde efectiv și nemijlocit am participat la activitățile instructiv-educative. Am luat la cunoștință faptul că sistmul de învățământ spaniol diferă de cel românesc, acolo școala primară mergând până la clasa a VI-a.

Am vizitat de asemenea școala, curțile interioare, sălile de clasă. Am cunoscut programul/ orarul școlar. Efectivul clasei era în jur de 25-30 de elevi. Aceștia erau împărțiți în 4 subgrupe eterogene, formate din 5-6 elevi, un adult (profesor, voluntar), dar și un elev cu dificultăți de învățare, care era așezat întotdeauna lângă persoana adultă. Elevii, fiind grupați, primeau sarcini de învățare/ de lucru diferențiate. În a doua zi, prima în cadrul școlii, am participat la o lecție de limba engleză, la clasa a V-a. În prima parte a lecției, sarcinile fiecărei grupe au fost trasate pe tablă. Prima grupă avea de rezolvat două exerciții din manual pe caietul de lucru, a doua grupă formula propoziții, fiind ajutați de profesor, a treia grupă au avut de rezolvat o sarcină/ un joc pe tabletă, iar a patra grupă a avut de citit și de înțeles un text literar.

În a treia zi, a doua în școală, am participat la o clasă de a VI-a, unde a fost predat textul funcțional: emailul. Tipul de organizare a clasei s-a păstrat: subgrupe. Elevilor, ca în ziua precedentă, le-au fost trasate sacinile la tablă: o grupă trebuia să realizeze o prezentare despre: preferințe, membrii familiei, animale de casă, materia preferată la școală, a doua grupă trebuia să completeze o prezentare/ un text lacunar cu cuvinte potrivite, a treia grupă deja aveau exemplificată strutura unui email, iar a patra grupă trebuia să completeze cu informații potrivite un email. Toate aceste sarcini, la fiecare 20 de minute, erau schimbate, în mod circular, la următoarea grupă.

În a patra zi, am participat tot la o lecție de limba engleză, dar la clasa a II-a, unde am constatat că a primat jocul. Elevii împărțiți tot în patru subgrupe: două grupe s-au jucat Cine/ Ce sunt eu? Fără să se uite, elevii alegeau o carte de joc, pe care era un desen și pe care o atașau pe o cordeluță, la nivelul frunții. Cu ajutorul întrebărilor, pe care le punea celorlalți elevi, elevul trebuia să ghicească ce este? Celelalte două grupe aveau de citit textul lecției (sub forma benzilor desenate)din manual, după care trebuiau să scrie în caietul de lucru răspunsurile la întrebări, în vederea înțelegerii textului.

Tot timpul și la fiecare subgrupă era prezent câte un profesor sau voluntar. La aceste lecții am participat și noi. Am interacționat direct și nemijlocit cu elevii.  Gruparea elevilor în mai multe subgrupe eterogene, specifică sistemului de învățământ spaniol promovează fără doar și poate valoarea pe care o au incluziunea, acceptarea, toleranța, diversitatea și participarea dialogată, de la egal la egal în rândul copiilor, în vederea rezolvării sarcinilor date.

În ultima zi, am primit certificatele de participare și ne-am reîntors la sediul Euromentor, unde ne-am regăsit cu ceilalți colegi participanți. Am împărțit impresii, am creat legături și amintiri frumoase.

Activitatea de formare de tip job shadowing din cadrul mobilității a fost încărcată de puternice valențe formative, care și-au lăsat puternic amprenta și care au corespuns nevoilor mele de dezvoltare personală și profesională.

Am început să desfășor deja activitățile de diseminare a informațiilor: în cadrul consiliului profesoral, cu ajutorul unei prezentări ppt am oferit colegilor profesori imaginile și informațiile cele mai importante și mai concludente în ceea ce privește mobilitatea de tip job shadowing de la Barcelona. De asemenea, în cel mai scurt timp intenționez să desfășor o activitate de tip workshop, cu colegii profesori în care vom realiza Pașaportul Erasmus-activitate de intercunoaștere, ușor mucalită și ludică,  activitate pe care am derulat-o în prima zi, la sediul Euromentor, împreună cu trainerul Miranda Francis.

Pregătesc, de asemenea, în acest moment, un articol în vederea promovării lui pe blogul proiectului, iar în cadrul inspecției curente 2, a gradului didactic I, ce va avea loc într-o săptămână, intenționez să desfășor lecțiile și activitățile propuse, conform cu modul de organizare specific sistemului de învățământ spaniol. Voi posta și voi face publice imagini de la această activitate. Apoi, voi pregăti câteva articole în vederea publicării acestora.

Dificultăți nu am întâlnit, mă bucur că mi s-a oferit șansa și ocazia de a participa la această mobilitate din cadrul proiectului. Pentru mine, mobilitatea a reprezentat o experiență minunată, din care am avut doar de învățat și aș denumi-o, pe scurt, îmbogățire: culturală, spirituală, personală, profesională.

* * *

Autori:

Prof. înv. primar Elena Andreea Avram
Prof. Vasile Alin Sulea
(Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Târgu Jiu)

 

prof. Elena Andreea Avram

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.avram

Articole asemănătoare