Abordările integrate ale conținuturilor curriculare în proiectele eTwinning

Putem spune că proiectele eTwinning  sunt un teren propice de aplicare practică și integrată pentru informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi în cadrul unor discipline distincte cuprinse în curriculum-ului școlar.  Viața nu este împărțită pe discipline.( J. Moffett). Această realitate descrie necesitatea traversării barierelor disciplinelor, realizării unor asociații semnificative, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a se descoperi, de a pune probleme și, în același timp, de a se exprima, de a rezolva probleme.

Analizând două dintre principiile în baza cărora sunt organizate activitățile educative școlare și extrașcolare conform Anexei 2 la ordinul nr 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, respectiv: recunoașterea activității educative extrașcolare ca parte esențială a educației obligatorii; importanța activității educative școlare și extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a abilităților și a competențelor putem spune că educative școlare și extrașcolare au un rol important în  dezvoltarea personalității copilului și a integrării lui sociale.

Proiectul educativ, ca modalitate de realizare a activităților extrașcolare, contribuie la formarea personalității  prin numeroasele sale valențe formative. Iar când participanții la un proiect provin din medii educaționale oarecum diferite, se aduce un plus de beneficii prin oportunitatea cunoașterii și a altor sisteme de învățământ, prin posibilitatea transpunerii în propriul curriculumul a unor activități educaționale interesante. O perspectivă în acest sens, o constituie proiectele eTwinning.

Dorind să beneficiem de această oportunitate ne-am înscris și noi într-un proiect eTwinning, „Spreading the Joy of Christmas”, pe o temă îndrăgită de toți: magica sărbătoare a Crăciunului Activitatea principală a fost schimb de felicitări, urările fiind scrise atât în limba engleză cât și în limba maternă.

Confecționarea unei felicitări este o activitate uzuală am putea spune, dar dacă această pe lângă faptul că trebuie fie o carte de vizită nu doar a ta, ci și a comunității tale, că mesajul care o însoțește nu este doar în limba ta, devine deja o activitate creativă, responsabilă dar și eficientă. Ea vine ca un „punct final” al unei activități de documentare, de colaborare pentru a găsi forma cea mai elocventă de exprimare.

Au fost analizate obiectivele proiectului, ceea ce ne-a reliefat multiple posibilități de implicare, de realizare a unor activități ce s-au constituit într-o experiență bogată de învățare, în activități ce susțin/ completează demersul didactic, fiind relevante din punct de vedere al învățării. Integrarea proiectului în curriculumul școlar a fost realizată prin: o călătorie imaginară pe hartă, elevii având posibilitatea de a exersa competența relaționării realității înconjurătoare cu reprezentarea sa cartografică (geografie – Elemente de geografie a României), explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual în tehnici diverse (Educație plastică), exersarea competenței lingvistice (urări specifice Crăciunului),  cunoașterea și familiarizarea cu modul de viață, tradiții ale unor popoare (istorie – Popoare de ieri și de azi), dar și despre statele Uniunii europene (Educație civică). Și toate teme sau competente care sunt de regulă formate disparat, în interiorul unor diferite discipline au permis realizarea unor conexiuni având ca rezultat o viziune constructivistă și globală asupra lumii înconjurătoare apropiind procesul educațional de viața cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc.

Revenind la tema proiectului „sărbătoare” – „zi în care se celebrează un eveniment” este prin definiție o temă atractivă, iar când aceasta îți oferă detalii interesante însoțite de imagini în care protagoniștii sunt „asemenea ție” activitatea devine un imbold pentru elevi în cunoașterea propriei culturii, dar și a altor culturi obținându-se astfel o implicare activă atât în activitatea de documentare, cât și pentru realizarea creativă a unor materiale inspirate din propria cultură. În activitatea de documentare elevii au fost ghidați cum să accese diverse surse, dar o activitate în care au făcut ei înșiși munca, au pus diverse întrebări și au găsit la multe singuri răspunsuri deoarece colaborând au beneficiat de „descoperirile” celorlalți din grup. Astfel, putem spune că activitățile  au avut ca și efect și dezvoltarea unor competențe de comunicare fie în interiorul grupului (munca în grup bazata pe strategii precum Copacul ideilor, Metoda R.A.I, Metoda Piramidei, Brainstorming-ul Diagrama „Venn Euler” fiind frecvent utilizate), fie cu partenerii de proiect. Forma de comunicarea a fost organizată în două moduri: mesaje scrise pe suport hârtie și mesaje media.

Ambele tipuri de comunicare au fost accesibile elevilor ceea ce a făcut posibilă citirea/ vizualizarea acestora și crearea astfel a posibilității de discuție pe marginea materialelor prezentate de parteneri. Având în vedere că informațiile au fost scrise în limba engleză, respectiv în limba maternă a fost o „invitație incitantă” nu doar pentru descoperirea mesajelor, ci și pentru realizarea unui Dicționar de termeni lingvistici. Jurnalul proiectului, este un alt material obținut pe parcursul proiectului, în care au fost descrise impresiile despre activitățile realizate, valorificându-se astfel nu doar potențialul creativ al elevilor ci și capacitatea de sinteză a acestora. De asemenea, Jurnalul proiectului, este un material ce poate fi utilizat pentru diseminarea activitățile realizate.

De multe ori, un impediment în derularea unui proiect sunt costurile. Modul în care a fost conceput proiectul a permis ca prin resurse materiale minime (conexiune Internet, calculator, câteva coli de hârtie, lipici), dar cu foarte multă creativitate să se obțină rezultate semnificative în raport cu învățarea, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util.

Participarea la un proiect eTwinning în care sunt implicați elevi și profesori din diferite țări europene constituie o oportunitate de a învăța lucruri noi, de a ne împărtăși abilitățile și talentele prin crearea de materiale legate de diverse teme, contribuind astfel la îmbogățirea practicii fiecăruia, la înțelegerea necesității cunoașterii unor limbi străine pentru a se depăși bariera lingvistică.

Elocventă în acest sens este, expoziția de felicitări un prilej de-a comenta pe baza asemănărilor/ deosebirilor privind modul de a realiza un produs. Interacțiunea cu elevi și profesori din alte țări europene oferă instrumente de abordare diferită a aceleași „probleme” contribuind astfel în pregătirea elevilor pentru o abordare critică, un  proces necesar având în vedere caracteristicile societății în care trăim. oportunitate în a le dezvolta elevilor capacitatea de cooperare pe de o parte între ei ca și grup, iar pe de altă parte între grupuri de diferite naționalități, realizând că deviza UE „Unitate în diversitate” nu sunt doar niște simple vorbe.

Semnificativă este și aprecierea colegilor/comunității locale cu ocazia diseminării rezultatelor proiectului, aprecieri care reprezintă o motivație semnificativă pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, dar și creșterea rezultatelor, dezvoltarea unor diverse abilități la elevi.

prof. Maria Ujoc

Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.ujoc

Articole asemănătoare