Participarea la proiectul eTwinning We are valuable with values

Ȋn acest an şcolar am participat cu elevii clasei mele la proiectul eTwinning „We are valuable with values”, alături de parteneri din Macedonia de Nord, Grecia, Republica Moldova, Turcia şi Italia. Scopul acestuia ȋl reprezintă posibilitatea de a le oferi copiilor ocazia de a cunoaşte tradiţiile, obiceiurile, limba, cultura, literatura, religia, arhitectura, ȋmbrăcămintea şi mâncăruri tradiţionale specifice altor popoare. Valorile umane dobândite ȋncă din copilărie modelează viitorul oricărei persoane, deci recunoaşterea şi promovarea valorilor similare şi/ sau apropiate de către elevii care au crescut ȋn culturi diferite are o importanţă deosebită, deoarece modelează viitorul oricărei persoane. Suntem  apreciaţi de cei din jur prin prisma valorilor noastre.

Pe parcursul derulării proiectului, am urmărit realizarea următoarelor obiective educaţionale:

  • îmbunătăţirea abilităților de socializare și comunicare;
  • recunoașterea și să promovarea valorilor similare și/sau apropiate ale elevilor care cresc în culturi diferite;
  • asigurarea unităţii îmbinând valorile dreptății, prieteniei, dragostei, respectului pentru diferențe și responsabilitatea cu activitățile culturale;
  • dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei, pentru a crea produse originale;
  • implicarea familiei în procesul de predare-învăţare, oferind părinţilor ocazii de a petrece timp de calitate cu copiii lor.

Atingerea acestor obiective a fost posibilă în condiţiile în care am utilizat la clasă mai multe forme de organizare a colectivului de elevi, mai precis munca independentă, munca pe grupe/echipe restrânse, dar şi lucrul în perechi. Elevii mei sunt în clasa ȋntâi, aşa că am folosit în timpul activităţilor metode şi tehnici tradiţionale de lucru, dar mai ales metode şi tehnici moderne, activ-participative: brainstorming-ul, ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat, jurnalul cu dublă intrare, explozia stelară, ciorchinele, cadranele, diamantul, metoda Frisco, turul galeriei, cubul, bulgărele de zăpadă (piramida), mozaicul (jigsaw), discuţia, problematizarea, proiectul, studiul de caz.

Activitățile proiectului au vizat, cu precădere, dezvoltarea şi ȋmbunătăţirea abilităților de socializare și comunicare și consolidarea acestor abilități prin activități practice, arătând posibilitatea de a asigura unittea ȋmbinând valorile dreptăţii, prieteniei, dragostei şi a respectului faţă de diferenţele culturale. Astfel, pe parcursul activităţii de proiect, elevii mei au dobândit următoarele competenţe şi abilităţi cheie:

  • abilitatea de a cultiva valori umane în contexte cotidiene acasă sau la şcoală;
  • abilitatea de înţelege mesaje orale, iniţierea, susţinerea şi încheierea unor conversaţii, în limba engleză;
  • competenţe sociale şi civice prin formarea unei percepţii bazate pe toleranţă, diversitate şi dialog intercultural;
  • abilităţi de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii;
  • competenţe digitale.

Partenerii au implementat sugestii sau idei proprii. Ei au făcut schimb de idei, au prezentat rezultatetele activităților desfășurate pe spațiul virtual ESEP/ eTwinning. Fiecare participant a desfășurat la clasă activități practice, care au fost organizate  în aplicațiile Web.2.0. Padlet, Wakelet, Prezi sau Bookcreator, facilitând schimbul de bune practici educaţionale  şi contribuind la dezvoltarea capacităţii instituţiilor şcolare de a oferi servicii educaţionale la standarde europene. La toate activităţile şi la toate instrumentele web 2.0 folosite în proiect  am colaborat cu partenerii implicaţi. În acest mod, folosind diferite aplicaţii, am realizat o bibliotecă online a activităţilor noastre colaborative, după cum urmează:
• Greetings
• Our responsabilities
• Love
• Share
• Respect for differences
• Environmental awareness
• THE ACROSTIC POEM OF THE PROJECT
• THE GAMES OF OUR PROJECT
• OUR COLLABORATIVE BOOK

Prin activităţile eTwinning, elevii sunt solicitaţi să realizeze prin colaborare produse care sunt vizibile astfel într-un spaţiu comun. Produsele finale ale proiectului le-au obţinut folosind instrumentele web.2, cele oferite de ESEP/eTwinning, dar și altele, cum ar fi Jigsawpuzzle, Chatterpix Kids, Learningapps, Wordwall, Wakelet, Bookcreator, Prezi, Kahoot, Ourboox. Acest fapt a facilitat atât procesul de învăţare, dar în acelaşi timp i-a ajutat să sesizeze importanţa colaborării între participanţii la proiect şi a acceptării diferenţelor de opinie. Valorile umane similare au fost cele care au ghidat întreaga colaborare. Doar conlucrând şi contribuind fiecare membru al echipei la realizarea produsului final au putut obţine reuşita.

În prima parte a proiectului elevii s-au prezentat în twinspace și au ajutat  la crearea logo-lui proiectului. În luna decembrie a avut loc o întâlnire online cu elevii participanţi în proiect. O activitate plăcută și utilă a fost cea în care am discutat despre Anul Nou şi am realizat felicitări dedicate acestui eveniment, felicitări care au fost trimise altor elevi participanţi la proiect. O altă activitate la care elevii au lucrat ȋmpreună a fost cea ȋn care unii au avut de redactat un slogan pentru o anumită valoare umană, iar alţii au realizat un desen adecvat sloganului. Fiindcă au lucrat împreună cu colegii lor din alte țări i-a făcut mai motivați, mai curioși în a afla lucruri noi.

Competenţele dezvoltate de către elevi au contribuit la creşterea stimei de sine. Ȋmbunătăţirea abilităţilor de socializare şi comunicarea, dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei elevilor, a competenţelor TIC, a lucrului în echipă sunt cele mai importante realizări ale acestui proiect. Imaginile afişate pe panoul şcolii, filmuleţele şi pozele din cadrul activităţilor, postate ȋn grupul de Facebook, pe whatsapp, pe bogul proiectului şi pe youtube sunt modalităţi prin care am făcut cunoscute rezultatele proiectului. Alte modalităţi le reprezintă diseminările în cadrul întâlnirilor on-line ale partenerilor implicaţi, profesori şi elevi, în cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor şi al şedinţelor Consiliului profesoral, dar şi prin completarea chestionarelor de început şi final şi prin centralizarea răspunsurilor obţinute la întrebările adresate.

Facilitând schimbul de bune practici educaţionale, acest proiect contribuie la dezvoltarea capacităţii instituţiilor şcolare de a oferi servicii educaţionale la standarde europene. Colecţia de resurse educaţionale poate fi utilizată la clasă de către orice utilizator eTwinning, aducând un plus de calitate procesului de predare-învățare.

 

prof. Mihaela Elena Duman

Liceul Teoretic Traian Lalescu, Hunedoara (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.duman

Articole asemănătoare