Valențe europene ale meodologiei C.L.I.L. (Proiect Erasmus+ KA1)

Programul Erasmus+ K1 a înlesnit adăugarea unei noi experiențe în planul formarii profesionale, o experiență  de o calitate sporită, în portofoliul meu de cadru didactic, dar și în cel al instituției școlare pe care o reprezint- Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești. Programul european Erasmus plus KA1 mi-a purtat pașii de data aceasta prin spațiul desăvârșirii personale și profesionale a geniului Einstein, prin Oxford-ul măreț, străjuit de colegii universitare seculare și animat, în aceste neașteptat de minunate zile de vară, de vocile și râsetele entuziasmate ale studenților veniți din întreaga lume să-și dezvolte arta comunicării în limba engleză.

Alături de energicii și creativii tutori de la The Lake School of English, Oxford, Anglia – Freia Layfield și Sharlene Matharu – am pășit cu îndrăzneală și încredere pe drumul dezvăluirii tainelor metodologiei Content and Language Integrated Learning/ Învățarea integrată a conținutului și limbii (C.L.I.L.), care a durat două săptămâni. Începând de la familiarizarea rapidă și non-formală cu profilul tutorilor, al culturii britanice, al sistemului de învățământ englezesc și al secretelor Oxfordului, am pătruns treptat-treptat în tainele C.L.I.L.-ului, implicându-ne constant și activ în varietatea de activități deja pregătite pentru predarea unei discipline școlare prin intermediul englezei (de exemplu: geografie, istorie, matematica, biologie, cultură) sau în activități adaptabile nevoilor de învățare ale elevilor noștri, care studiază geografia Angliei şi Americii, istoria Angliei şi Americii, precum și elemente de cultură și civilizație la clasele cu regim bilingv. Nu numai că am parcurs domenii precum stilurile de învățare, particularități ale predării la elevii cu dificultăți de învățare, abordarea grupurilor de elevi cu abilități mixte, predarea folosind mijloace ICT/ imagini/ videoclipuri/ filme/ cântece, dar am și trecut prin toate competențele de comunicare în limba engleză – vorbit, interacțiune, scris, citit, ascultat, punând un accent deosebit pe necesitatea implementării conceptului ”teaching the whole child”, astfel încât tinerii să fie pregătiți pentru integrarea în societatea supusă galopantei schimbări a secolului al XXI-lea, prin dezvoltarea competențelor de gândire critică, creativitate, comunicare, colaborare.

Pe parcursul celor două săptămâni de formare profesională la cursul “Creative teaching în the secondary CLIL classroom”, găzduit de Oxford University SAID Business School, cei opt participanți din Austria, Italia, Republica Cehă, România și Spania au fost antrenați în descoperirea predării centrate pe elev a metodologiei C.L.I.L., prin activități în perechi sau în grup, care ne-au sporit nu numai toleranța, încrederea în comunicare, cooperare în grupuri mixte, în folosirea la clasă a unor metode de lucru interactive-colaborative, dar și solidaritatea grupului, alături de care m-am lansat în deslușirea misterelor renumitului oraș universitar de elită-Oxford.

Nici tutorii nu au stat departe de noi, ei fiind alături de noi în timpul liber, în tradiționalul pub The Head of the River, la o sesiune de socializare și antrenare a papilelor gustative cu specialități locale, în timp ce organizatorul de evenimente socio-culturale – Rob Tanner ne-a ghidat aventură spirituală, prin facilitarea accesului la un număr impresionant de locații cu puternică încărcătură istorică și socială. Atenția mi-a fost reținută în special de Blenheim Palace, faimos pentru legătura cu Winston Churchill, victoriosul prim-ministru britanic al zbuciumatelor vremuri ale celui de-al doilea război mondial, dar și datorită domeniilor sale copleșitoare că întindere și frumusețe, la care se adaudă legendarul Stratford-upon-avon – cochetul orășel natal al vestitului poet, actor și dramaturg William Shakespeare, care i-a hrănit inspirația de-a lungul carierei sale de scriitor. Nu aș putea spune că Anglia mi-e cunoscută îndeajuns, dacă n-aș fi explorat și splendidele ținuturi rurale, renumitul The Cotswolds, care m-a impresionat iremediabil prin trăinicia să, puritate și glastrele de flori asortate și viu colorate.

Experiența de formare profesională și personală din Oxford, susțintă din finanțarea de 25.100 euro obținută de Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești în vederea implementării proiectului Erasmus+ KA1 „Abordări inovatoare ale activității instituționale”, și-a pus cu certitudine amprenta asupra dorinței și abilității mele de creare a unor demersuri didactice interesante și captivante, care să le asigure elevilor o atmosferă de lucru pozitivă, antrenantă și încurajatoare.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

prof. Aida-Mihaela Grecu

Colegiul Național Zinca Golescu, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aida.grecu

Articole asemănătoare