Utilizarea TIC şi a instrumentelor Social Media şi Web Solution în activități curriculare

Preocupați de autoperfecționare și de continuă dezvoltare a competențelor profesionale, pentru a putea răspunde mereu noilor nevoi educaționale ale elevilor din mileniul III, profesorii de la Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, județul Prahova, au luat parte în anul școlar 2018-2019 la un curs de specializare oferit de o instituție de training din străinătate.

Motto: „La generații noi, tehnici noi de învățare!”

Mobilitatea pentru formare profesională a fost în Florenţa (Italia), unde șase profesori ai instituției de învățământ au participat, în perioada 14 octombrie 2018-27 octombrie 2018, alături de cadre didactice din Bulgaria, Luxemburg, Germania, Finlanda, Polonia, Letonia la un curs de perfecţionare.

Cursurile au avut loc  în cadrul proiectului Erasmus+ cu numărul de referinţă 2018-1-RO01-KA101-048123 intitulat “Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală” care a vizat participarea a 6 profesori la un curs de formare continuă. Proiectul a fost propus şi realizat de prof. Dragomir Raluca Simona, prof. Dragomir Carol şi prof. Pisău Constantin, iar coordonator a fost directorul instituţiei de învăţământ prof. Pisău Constantin.

Din echipa de profesori care au luat parte la mobilitatea din Florenţa au făcut parte Pisău Constantin – profesor fizică, director al Colegiului „Ferdinand I” comuna Măneciu, Cătănescu Gabriela – profesor informatică, Dragomir Carol – profesor matematică, Dragomir Raluca Simona – profesor limba engleză, Soare Traian – profesor limba franceză şi Burlacu-Călinoiu Ruxandra – profesor religie ortodoxă.

Obiectivele proiectului:
• Dezvoltarea competenţelor pedagogice în integrarea instrumentele IT în activităţile de predare, prin participarea la cursuri de formare a 6 cadre didactice pentru a creşte motivaţia elevilor de a participa la orele de curs şi a diminua absenteismul/abandonul şcolar;
• Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale celor 6 participanţi la mobilităţi prin trecerea la un nivel superior de competenţă lingvistică;
• Valorificarea exemplelor de bună practică însuşite în cadrul mobilităţilor prin activităţi demonstrative;
• Creşterea atractivităţii orelor de curs de la Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, prin implementarea unui plan metodic elaborat în urma desfăşurării unei activităţi de formare la nivel de şcoală de către cele 6 cadre didactice participante la mobilitate, pentru cel puţin 30 de profesori;

Impactul asupra participanţilor:
• Ameliorarea competenţelor de predare prin integrarea instrumentelor IT în activitate;
• Îmbunătătirea competenţelor lingvistice în utilizarea limbii engleze;
• Creşterea performanţei pedagogice prin proiectare de lecţii eficiente cu mijloace moderne;
• Creşterea capacităţii de a răspunde nevoilor elevilor aflaţi în situaţie de risc, în motivarea acestora de a frecventa orele de curs;
• Oportunităţi de participare la proiecte internaţionale;
• Conştientizarea dimensiunii europene a educaţiei;
• Asumarea diversităţii europene;

Impactul asupra organizaţiei:
• Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice din şcoală;
• Un mediu instituţional mai modern care să absoarbă exemplele de bună practică;
• Creşterea internaţionalizării şcolii prin îmbunătăţirea calităţii în pregătirea, punerea în aplicare şi monitorizarea proiectelor europene;
• Oportunităţi de încheiere de parteneriate cu alte ţări

Activitatea principală a proiectului a fost participarea la cursul de formare „Social Media and Web Solutions for your classroom” în Florenţa, Italia, furnizat de Europass Teacher Academy. Cursul a abordat următoarele teme:

  • integrarea instrumentele IT în activităţile de predare,
  • managementul clasei de elevi – transformarea telefonului mobil din inamic în prieten al profesorului în timpul orei de curs,
  • utilizarea site-urilor de socializare (Facebook, Instagram) ca instrumente didactice,
  • utilizarea platformelor moderne de tipul GoogleApps,
  • utilizarea în siguranţă a acestora,
  • folosirea instrumentelor web,
  • identificarea potenţialelor resurse didactice pe Internet şi utilizarea eficientă a acestora.

La acest curs cele şase cadre didactice au făcut cunoştinţă cu diferite instrumente IT de predare-evaluare, care pot fi accesate şi de pe telefonul mobil, precum şi cu câteva platforma educaţionale. Conectarea la toate instrumentele IT studiate se poate folosi, destul de simplu, contul de acces Google.

Aplicaţiile studiate: Quizizz, Quizlet, Lyricstraining, Kahoot, StudyStack, ClassDojo.

1. Quizizz (quizizz.com) – instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi! Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de asemenea conține o bază de date cu milioane de teste create de profesori.

2. Quizlet (quizlet.com) – instrument de învățare pentru orice subiect, inclusiv vocabular al unei limbi, biologie, chimie, studii sociale și multe altele. Quizlet permite: ascultarea unor materiale pronunțate corect în 18 limbi, îmbunătățirea studiului individual cu imagini personalizate și audio, studiul materialelor în locația dorită, deoarece odată încărcate seturile de studiu, pot fi studiate online și offline. Totodată pot fi create teste şi materiale şi pentru alte discipline.

3. Lyricstraining (lyricstraining.com) – aplicaţie modernă prin intermediul căreia pot utiliza cântece în predarea limbii străine respective. Hiturile sunt o sursă inepuizabilă de resurse de exersare nu doar a vocabularului, ci şi a unor probleme de gramatică. Mai mult, competenţele vizate sunt: înţelegerea textului audiat, identificarea informaţiilor necesare din liste, îmbunătăţirea pronunţiei.

4. Kahoot (kahoot.com) – instrument de învățare ce poate fi folosită cu succes la majoritatea disciplinelor, în orice moment al lecției: predare, fixare, evaluare (formativă sau sumativă). Este o aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită de copii. Poate fi accesată de pe telefonul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putand fi folosit si calculatorul sau laptopul.

5. Plickers (plickers.com) – instrument interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/fals pentru elevi. Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor), un test. Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebările.

6. Classdojo (classdojo.com) – instrument online gratuit pentru managementul clasei de elevi, prin intermediul căruia profesorii pot ţine evidenţa comportamentului pozitiv/negativ al elevilor în timpul orelor, prezenţa elevilor, cronometrarea activităţilor şi comunicarea cu părinţii. Programul alocă automat un avatar amuzant fiecărui elev, dar poate fi schimbat. Apoi, pot fi utilizaţi descriptorii de comportament pre-stabiliţi sau îi putem personaliza repede şi uşor. Se pot acorda puncte fiecărui elev în parte, dar şi întregii clase. Utilizarea acestei aplicaţii în timpul orei de curs poate ajuta la creşterea motivaţiei elevilor de a se implica mai mult în activităţi, atât prin competitivitate cât şi prin lucrul în echipă.

Platformele studiate: Edmodo, Trello şi Google Apps

1. Edmodo (edmodo.com)
Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor, distribuirea de chestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu elevii, colegii profesori și părinții.

Facilități oferite de platforma Edmodo sunt:
• Este gratuită;
• Are interfață prietenoasă (asemănătoare cu Facebook);
• Este accesibilă online sau folosind orice dispozitiv mobil, inclusiv Android şi iPhone;
• Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la internet, nefiind nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program;
• Edmodo are caracteristici specifice pentru instituţii, pentru şcoli şi alte departamente putând fi accesat gratuit de către administratori;
• Oferă gratuit oportunităţi de comunicare pentru profesori, studenţi, părinți şi administratori prin intermediul unei reţele sociale sigure;
• Platforma Edmodo este un mediu controlat în care profesorul poate vedea fiecare mesaj, fișier sau conținut distribuit de către membrii clasei lui. Toate aceste date sunt vizibile și pentru părinți;
• Se pot posta materiale şi cursuri destinate clasei, link-uri şi clipuri video;
• Se pot transmite teme cu termen de finalizare personalizat. Tema poate fi alocată unui grup/clasă sau mai multor clase;
• Se pot realiza sondaje de opinie printre grupurile administrate;ot fi
• Se pot insera anunţuri pentru şcoală sau alte forme cu conţinut digital – blog-uri, link-uri, imagini, video, documente, prezentări;
• Se pot crea și lansa teste (quiz-uri);
• Se poate oferi feedback la teste/teme.

Dezavantaje:
• Este în limba engleză;
• Materialele de predare/evaluare sunt încărcate în Library sub forma unor foldere, iar localizarea lor facilă de către elevi este condiționată de abilitatea profesorului de organizare, respectiv structurare a resurselor;
• Snapshot-generează teste standard doar in limba engleză.

2. Trello (trello.com)
• reprezintă un instrument de management al timpului ce permite gestionarea eficientă a sarcinilor în diferite proiecte profesionale sau personale. Platforma oferă atât posibilitatea administrării individuale a diferitelor activități, cât și colaborarea cu alte persoane în organizarea unor acțiuni comune.
• este conceput pentru a facilita respectarea termenelor limită cu scopul de a eficientiza planificarea etapizată a unor evenimente și de a gestiona simultan diverse activități.
• aplicaţia poate fi privită ca un instrument care „îţi organizează proiectele pe panouri virtuale” (boards). Fiecare utilizator poate să-şi organizeze şi să-şi administreze proiectele de lucru direct de smartphone sau tabletă.
• este un instrument online pentru eficientizarea proceselor de lucru trebuie să cuprindă anumite funcționalități de bază: gestionarea sarcinilor, calendar și/sau time tracking, încărcarea de fișiere multimedia, anumite integrări utile și acel element „zen” care te face să constați că, într-adevăr, tool-ul cu pricina îți simplifică viața.

3. Google Apps
• este un pachet gratuit de unelte de comunicare şi colaborare. Suita include Google Mail, Google Forms, Google Docs, Google Sites, precum şi unelte administrative, serviciu de suport clienţi şi diverse aplicaţii pentru integrarea pachetului cu sistemele IT existente. Aşa că aceste aplicaţii au venit în ajutorul profesorilor şi elevilor, care pot face schimb de informaţii şi idei mai uşor. Folosind aplicaţiile Google Apps atât profesorii cât şi elevii vor putea să partajeze fişiere şi să colaboreze în timp real, conlucrând la aceleaşi documente sau la aceleaşi proiecte.
• cu ajutorul aplicației Google Sites, se poate dezvolta o platforme online la nivelul oricărei discipline. Profesorul poată începe o lecţie introductivă bine structurată în sala de clasă, pentru ca apoi sǎ continue cu materiale online distribuie selectiv.

În esenţă, e-learning-ul reprezintă o componentă modelului de invăţare bazat pe tehnlogie, cu suporturi virtuale, de cealaltă parte aflându-se modelul clasic, bazat pe suporturile cunoscute (modele fizice). Ambele alcătuiesc procesul de învăţământ bazat pe resurse din accepţiunea modernă.

Noile metode educaționale învățate au fost deja aplicate la ore de către membrii echipei care a participat la stagiul de formare din Florența, elevii Colegiului „Ferdinand I” apreciind foarte mult activitățile desfăşurate.

Aceste metode au fost diseminate cu diferite ocazii (cercuri pedagogice, consilii profesorale şi alte întâlniri ale cadrelor didactice din şcoală sau din judeţ). Totodată au fost organizate workshop-uri cu cadrele didactice din şcoală şi la Casa Corpului Didactic Prahova cu cadre didactice din judeţ şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova.

Participarea la această mobilitate a facilitat și cunoașterea culturii italiene și schimbul de idei pe teme cultural-educaționale și social-administrative între profesorii dintre șase țări participante.

Formările Erasmus+ oferă ocazii de învățare pentru profesorii de învățământ preuniversitar foarte valoroase, atât prin ineditul noțiunilor pe care și le însușesc aceștia, cât și prin schimburile interculturale care au loc simultan. Totodată, se leagă prietenii cu profesori din alte țări, se nasc noi idei de proiecte de colaborare. Erasmus+ este cu adevărat un program care schimbă vieți și atitudini. Metoda prin care o face este învățarea, în timpul parcursului școlar, dar și pe tot parcursul vieții.

Activitățile desfășurate în cadrul mobilităţii la Florenţa (Italia) şi a cursului urmat au avut un impact pozitiv asupra noastră, ajutându-ne să realizăm că utilizarea tehnologiilor TIC atât în activitățile de predare, cât și în cele de evaluare este o necesitate majoră. Deoarece elevii noștri „s-au născut cu device-urile în mână”, aceștia percep și prelucrează mult mai ușor informația în mediul virtual decât în cel clasic, tradițional, „cu manualul în față”.

 

prof. Gabriela Cătănescu

Colegiul Ferdinand I, Măneciu (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.catanescu

Articole asemănătoare