Utilizarea platformelor educaționale în predarea geografiei

În zilele noastre, când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de informație foarte mare, platformele e-learning își fac destul de repede loc în sistemul de învățământ, deoarece permit utilizarea mai eficientă a resurselor materiale și umane.
Ce este o platformă de e-learning?

Prin e-learning înţelegem, în sens larg, totalitatea situaţiilor educative cu o semnificativă componentă de TIC, care valorifică deplin competenţa digitală în plan didactic. Platformele de învăţare online, sau așa-numitele platforme e-learning, sprijină procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe teme diverse.

Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special pentru persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea. Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc.

Dotarea şcolilor cu echipamente si sisteme TIC va avea în primul rând un impact asupra nivelului de alfabetizare digitală a elevilor ceea ce va exercita o influenţă indirectă asupra calităţii viitoarelor resurse umane. Existenta unei reţele TIC la nivelul fiecărei scoli va permite, de asemenea, o mai buna gestionare a materialelor didactice si va facilita accesul elevilor la informaţie. Complementar, implementarea unei infrastructuri TIC complementată de instalarea unor software-uri educaţionale (pentru predare, testare) vor încuraja predarea asistata de TIC si vor impune o evaluare obiectivă a performanţelor elevilor.

Avantajele platformelor de tip e-learning faţă de sistemul tradiţional de învăţământ sunt :

 • accesibilitate, flexibilitate şi confort;
 • independenţa geografică, mobilitatea;
 • prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
 • metode pedagogice diverse – programele e-learning au la bază diverse metode pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate;
 • individualizarea procesului de învăţare (fiecare elev instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi permanent.

Dar utilizarea acestor platforme educaționale prezintă și câteva dezavantaje, cum ar fi:

 • necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor;
 • costuri mari pentru proiectare şi întreţinere.

Varietatea programelor de e-learning este implicit dată de complexitatea conținutului pe care îl livrează. Exemple de platforme de tip e-learning:

 • Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment
 • Platforma AeL- Advanced eLearning
 • Platforma eTwinning
 • Platforma educațională MyKoolio
 • Platforma educațională KAHOOT

Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul învăţământului, conducând la ameliorarea procesului instructiv-educativ prin însuşirea unor procese de învăţare active şi autonome, creşterea interesului elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare formală sau nonformală, individuală şi în grup.

Platforma de e-learning Moodle este un sofware liber și open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un sistem de management al cursului, sistem de management al învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi evaluare virtual. Moodle este un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală și bibliotecă digitală. Platforma se bazează pe resurse și activități. Poate fi parcurs pagină cu pagină sau se poate trece de la un capitol la altul, folosind funcția „Salt rapid”. La sfârșitul fiecărui modul de curs se poate introduce un modul de evaluare. Acest modul este foarte flexibil și permite trainerului să stabilească mai multe modalități de evaluare.

Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt:
– tema cu dead-line
– forum de discuții
– pagini Wiki
– conferința web

Platforma Advanced eLearning – AEL este utilizată în majoritatea școlilor şi liceelor și este o platformă integrată, completă, de instruire asistată de calculator şi gestiune a conţinutului, oferind suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, având o concepţie curriculară. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării între centrele locale şi regionale din cadrul programului SEI. AEL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocurile educative. Biblioteca de materiale educaţionale acţionează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi permite o căutare facilă. Conţinutul poate fi structurat şi adaptat în funcţie de nevoile profesorilor şi îmbogăţit cu informaţii legate de programă, cuvinte cheie, versiune, autor, etc. Drepturile de acces pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori pot fi adaptate şi aplicate oricărui segment al bibliotecii de materiale educaţionale.

Platforma eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăți.

Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning.

Platforma educațională MyKoolio este un instrument modern de predare, fiind singura platformă de acest gen aprobată de M.E.N. ca auxiliar didactic. MyKoolio se bazează pe o tehnică de predare modernă, care diferă foarte mult de cea clasică, fiind organizată sub forma unor jocuri educative interactive.

Beneficiile folosirii platformei MyKoolio ca suport de curs pentru predarea online sunt :

 • lecții interactive și antrenante pentru elevi;
 • oferă un feedback imediat;
 • cadrele didactice vor putea continua predarea materiei;
 • profesorii le vor oferi elevilor conținut educațional de calitate, avizat, structurat în conformitate cu programa școlară, folosind noile tehnologii (e-learning);
 • lecțiile predate vor fi în continuare interactive și antrenante pentru elevi;
 • atât profesorii, cât și elevii vor putea lucra de oriunde, oricând și de pe orice dispozitiv
 • conținut educațional în conformitate cu programa școlară în vigoare;

Platforma educațională KAHOOT  este  una  dintre  aplicațiile  de  succes  în  activitatea  cu elevii, care se poate utiliza la orele de geografie, în orice moment al activității didactice: în recapitularea și fixarea  cunoștințelor,   în   etapa   de   predare, de evaluare formativă sau chiar de evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Avantajele utilizării platformei KAHOOT:
– pentru profesori
• îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
• ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
• dezvoltarea creativității în proiectare;
• accesibilitatea și simplitatea utilizării metodei;
• permite   lucru   concomitent   cu   toți  elevii,   indiferent   de   capacitățile acestora;
• posibilitatea  aplicării  la  diferite  etape  ale  lecției,  la  elevi  de  vârstă diferită.
– pentru elevi:
• studierea geografiei prin alte metode;
• îmbunătățirea abilităților digitale;
• învățarea reciprocă;
• învățarea vizualizată;
• dezvoltarea încrederii de sine;
• dezvoltă interesul față de obiectul de studiu al geografiei.

În activitatea didactică pe care o desfășor la clasă, la orele de geografie, am folosit destul de des platformele educaționale Moodle, Kahoot, Seterra, AEL, întrucât școala dispune de un laborator TIC, dotat cu calculatoare în rețea, o platformă AEL , dar și un cabinet de geografie, dotat cu laptop și videoproiector.

În concluzie, platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice, care sunt pe placul elevilor. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor accesibile, stimul pentru învăţare, interacțiune și colaborare.

Trebuie de menționat faptul că E-learningul nu dorește să înlocuiască sistemele educaționale tradiționale, ci să întărească procesul de învățare. Platformele educaționale oferă oportunități de învățare, instruire și programe cu ajutorul mijloacelor electronice.

Bibliografie
Corlat S., 2001, Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație în învățământul superior, Chișinău.
Cucoș C., 2006,  Informatizarea în educație, Editura Polirom, Iași.
Cristea S., 2000,  Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, București.

 

prof. Dumitra Cazacu

Liceul Teoretic Traian, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dumitra.cazacu

Articole asemănătoare