Utilizarea noilor tehnologii în predare

Elevii sunt atraşi de tot ceea ce apare în domeniul informaticii, una dintre cele mai noi materii studiate in mediul preuniversitar bucurându-se de o deosebită atenţie din partea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi autorităţilor competente şi responsabile ale statului. În momentul de faţă, când se fac investiţii pentru informatizarea învaţământului, când interesul elevilor atinge cote înalte şi când cadrele didactice specializate în informatică sunt relativ tinere şi dornice de afirmare, trebuie depuse toate eforturile de a armoniza cele enumerate mai sus cu scopul de a descoperi si forma acei tineri care să fie in stare sa se abată de pe drumul bătătorit, al utilizarii unor tehnologii inventate si create de alţii, spre necunoscut şi investigarea acestuia, spre şansa de a-şi dezvolta spiritul inventiv si creator pentru a atinge finalitatea procesului de învaţământ care constă in învăţarea de a gândi.

S-a dovedit de-a lungul timpului faptul că nu este nevoie să se predea integral anumite teme legate de unele instrumente informatice, alese la un moment dat. Nici încăpăţânarea de a preda mereu ultimele noutăţi nu se justifică în învăţământul preuniversitar. În actul de predare nu există şabloane sau reţete care să fie obligatorii, in schimb este nevoie de talent şi de dorinţa de  descoperi chemarea, vocaţia, pentru meseria de profesor. Aceasta chemare trebuie adusa la suprafaţa, trebuie conştientizată.

Astfel, la disciplina Limba si literatura româna, s-a remarcat de-a lungul timpului o deosebită atracţie a elevilor pentru realizarea de portofolii, dar şi de studii de caz  în format electronic. Împreună cu aceştia am realizat o “ bibliotecă “ în care am introdus majoritatea filmelor româneşti ce sunt ecranizate după marile romane ale literaturii române, am realizat decupaje ale scenelor importante din filme, adaugând alte scene asemănătoare din alte filme, am realizat o “antologie” în lectura celor mai mari actori ai ţarii. Studiile de caz realizate de elevi au fost clasificate şi constituie un element de comparatie al  generatiilor de elevi. S-a constatat o evoluţie, nu atât a implicarii elevilor in actul educaţional şi a empatiei acestora, cât  a capacitaţii de înţelegere a   tehnicii de receptare a textului literar. S-au inserat melodii pentru poeziile respective, elevii dovedindu-şi reale calităti de adaptare a versurilor la o anumita arie interpretativă.

De asemenea, lucrăm la realizarea unui album în format electronic în care includem fotografii ale marilor scriitori romani, dar şi date esenţiale legate de crearea capodoperelor acestora.

Cu sprijinul profesorilor de istorie si de filozofie, avem o documentaţie riguroasă referitor la marii filosofi ai lumii şi la evenimentele majore ale istoriei române, dar şi ale literaturii universale. Ora de limba si literatura română a devenit mult mai atractivă, elevii arătându-se interesaţi de îmbogăţirea bibliotecii realizate  pe suport electronic.

Aşa cum înţelepţii antichităţii au constatat că nu se puteau face progrese în nicio ştiinţă fără studiul temeinic al filosofiei, observăm că astăzi nu se poate face şcoală fără utilizarea instrumentarului (hard si soft) al tehnologiei informaţiei, respectiv al informaticii. Secolul în care trăim este dominat de explozia informaţională care va genera o revoluţie a comunicării. Tinerii intră în contact cu această lume nouă, învată totul din mers, navighează pe Internet, visează la o afacere sau la un loc de muncă în care un rol important să fie deţinut de tehnologia informaţiei, de computer. Printre disciplinele care ar putea să formeze şi să dezvolte capacitatea tinerilor de a gândi, informatica are un rol esenţial.

Elevii au aflat care sunt acele funcţii care doar prin mijloacele tehnologiei informaţiei ne stau la dispoziţie; ce fel de instrumente există; la ce se folosesc acestea; cum se folosesc; cum trebuie să caute eficient în această lume foarte bogată a informaticii.

Câteva principii care stau la baza predării ar fi:
– dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul si a unor produse soft de largă răspandire;
– dezvoltarea gândirii algoritmice, a spiritului inventiv si creator;
– dezvoltarea deprinderilor necesare activitatilor individuale şi în echipă;
– conştientizarea conexiunilor dintre informatică şi societate;
– dezvoltarea deprinderilor de modelare, simulare şi control, necesare in proiectarea algoritmilor.

Pentru a asigura impactul social cuvenit, interdisciplinaritatea informaticii nu trebuie privită simplist. Editorul de texte veghează asupra respectarii regulilor ortografice, tabelatorul înlatură o serie de dificultaţi şi o cantitate mare de efort când e nevoie de statistici, iar programele de instruire uşureaza munca profesorilor, reduc efortul elevilor, îmbunătaţesc procesul didactic. Internetul poate fi asimilat cu o biblioteca infinit de mare, este un adevărat tezaur care va trebui să ajungă un izvor de cunoştinţe, atent alese si fructificate sub îndrumarea profesorilor.

Lecţiile sunt concepute astfel încât să fie utilizate de către profesor în procesul de predare la clasă, oferind elevilor posibilitatea să urmărească explicaţiile profesorului şi să  interacţioneze direct cu materialul de studiu.

Lecţiile multimedia sunt  capabile să aducă un plus de valoare în explicarea acelor procese, fenomene sau structuri dificil de abordat prin metodele clasice. De exemplu, prin modelarea cu ajutorul calculatorului, procesele foarte greu de observat în condiţii reale, cum ar fi fenomene microscopice sau din contră macroevoluţii de relief pot fi studiate în tot dinamismul lor, la diferite scări spaţiale sau temporale.
Departe de rutina orelor obişnuite, în care efortul de abstractizare pe care trebuie să-l facă este considerabil, elevii descoperă o lume în care teoria şi practica se întâlnesc sub o forma accesibilă. Noţiuni înainte complicate din chimie si fizică sunt prezentate intuitiv, elevii pot să experimenteze liber şi să vizualizeze în timp real rezultatul experimentelor.

Conţinutul unei lecţii în format electronic poate îmbina atât prezentări, simulări, experimente interactive, exerciţii, teste cât şi jocuri educaţionale. Toate momentele de lecţie realizate presupun activitatea nemijlocită a elevilor, iar interactivitatea constă în cea mai mare parte în feedback gradual oferit utilizatorului pe tot parcursul lecţiei. Designul grafic şi funcţionalitatea Aspectul vizual contribuie semnificativ la înţelegerea clară a fiecărei unităţi de informaţie oferită, fiind realizat în concordanţă cu normele psihopedagogice de proiectare şi luând în consideraţie particularităţile de vârstă ale elevilor.

Cadrul didactic are elementele necesare construirii unui demers didactic personalizat, în funcţie de cerinţe şi condiţii concrete, în funcţie de experienţa sa şi de nivelul de achiziţii al clasei. Materialele educaționale în format digital nu au menirea de a le înlocui pe cele clasice, ci de a fi instrumente eficace la îndemâna profesorului.

 

prof. Mihaela-Ligia Demetrescu

Liceul Charles Laugier, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.demetrescu

Articole asemănătoare