Educația E.learning la orele de limba franceză

Platformele e.learning dotate cu softuri educaționale sunt din ce în ce mai numeroase în sistemul de predare-învățare deoarece permit folosirea eficientă a resurselor materiale și umane. În zilele noastre, un sistem electronic pentru administrarea informațiilor pare a fi atractiv. Din această cauză, societatea, furnizoare de educație virtuală, a adus în interiorul sistemului educațional platformele e.learning și a creat și dezvoltat aplicații educative pe web. 

E.learning presupune folosirea platformelor și a portalurilor educaționale, a tehnologiei și a aplicațiilor de nouă generație, a rețelelor și mediilor informatice sociale. Chiar dacă e.learning este conceput pentru învățământul la distanță, există platforme care propun sarcini de lucru ce pot fi introduse cu succes la orele de limbi străine, sub atenta supraveghere a profesorului.

Folosirea platformelor și implicarea elevilor în proiecte  de colaborare online, aduc o notă de inovație actului educațional. Elevii sunt mai motivați și se implică mai mult și mai bine în formarea lor, participând la proiecte interculturale cu elevi sau profesori străini. Aceste platforme oferă facilități cu privire la colaborare, transfer de informații între elevi, posibilitatea de discuții în grup.

Fiecare platformă trebuie să cuprindă un  spațiu public care să poată fi vizualizat de către utilizatori. Aceștia trebuie să aibă un cont propriu. În același timp, aceste spații informatizate pot fi utilizate ca și medii de lucru privat, atât pentru elevi cât și pentru profesori.

În învățarea unei limbi străine, elevul este mai mulțumit că poate să comunice în limba respectivă, decât dacă își însușește un accent sau o pronunție perfectă. Interacțiunea cu alți elevi sau chiar cu profesorul lor, în clasă ori pe web, crește motivația, oferă încredere în capacitățile proprii și dezvoltă competențele orale și scrise. Sarcinile de lucru trebuie să fie adaptate nivelului de competențe și nevoilor elevilor, variate și situate în contexte reale de comunicare.

latformele oferă, de asemenea, un mediu educațional din care se pot prelua texte, materiale audiovizuale, piste și informații utile. Tot aici se pot derula activități de grup, precum corespondență, jocuri, dramatizare, creație, etc. De asemenea, sunt propuse exerciții autocorective de gramatică, fonetică, lexic, cultură și civilizație.

Acest tip de platforme este destinat învățării active, dat fiind faptul că generațiile actuale de elevi sunt obișnuite să lucreze pe calculator de mici. Profesorii pot profita de această abilitate a copiilor, pentru a-i determina să-și folosească această aptitudine constructiv, atât în timpul liber, cât și în scopul diversificării activităților la ora de limba străină. În același mediu, cadrele didactice găsesc un sprijin în realizarea fișelor pedagogice ori sugestii și propuneri pentru a crea o oră de curs cât mai atractivă.

Voi descrie mai jos câteva platforme care pot fi folosite la ora de limba franceză:

1. Bonjour du Monde
Este o platformă ce permite accesul la o varietate de exerciții gratuite și teste de limba franceză online, având și corecturi. De asemenea, există un blog pentru schimburile lingvistice și partajarea ideilor utilizatorilor. Sunt propuse o serie de instrumente pentru profesori, dar și pentru elevi: exerciții online de pe site-ul Bonjour de France, activități de karaoke pentru dezvoltarea înțelegerii orale și un site de conjugare a verbelor.    Site-ul Bonjour de France cuprinde exerciții de înțelegere scrisă și orală, jocuri, teste, dar și fișe pedagogice pentru fiecare nivel propus de CECRL (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi). Testele sunt concepute pentru a identifica nivelul de competențe și a evalua progresul fiecărui elev.

2. Moodle
Această platformă oferă un spațiu de comunicare și de colaborare, cursuri și o strategie de evaluare. Plecând de la lecții și activități propuse de către profesor, elevii au posibilitatea de a adăuga comentarii la tema avută în discuție.  Platforma cuprinde activități precum jocuri, resurse, chestionare. Pentru a o accesa, utilizatorul are nevoie să își creeze un cont. De asemenea există un forum de discuții, chat, site-uri wiki, conferințe web. Tot aici utilizatorii (elevi, profesori) își pot păstra și administra documente ce pot fi puse la dispoziția oricărui utilizator care posedă un cont pe această platformă.

3. Le Point du FLE
Această platformă a fost înființată în anul 2002. După părerea mea, este cea mai vastă platformă pedagogică, având acces liber. Site-ul propune elevilor resurse în limba franceză, cursuri, exerciții de gramatică, vocabular, cultură și civilizație.     Profesorii găsesc exerciții grupate pe teme, pe nivel de studiu, dar pot și să organizeze cursuri asistate pe calculator. Rubrica Spécials enseignants introduce site-uri dedicate domeniului lingvistic, didacticii limbii franceze, formării profesorilor, idei de activități la clasă.

4. Podcastfrancaisfacile.com
Este un site care dispune de materiale audio, dialoguri, texte, exerciții care pot fi și descărcate. Platforma conține 8 secțiui:

  • o pagina de bază;
  • secțiunea pentru începători (débutant), unde se ascultă și se repetă fraze, cuvinte din vocabularul de bază;
  • secțiunea de dialoguri (dialogues), destinată ascultării diferitelor situații de comunicare din viața cotidiană;
  • secțiunea de texte (textes), care propune texte clasificate tematic și pe nivel de studiu;
  • secțiunea de gramatică (grammaire);
  • secțiunea de fonetică (phonétique).

5. TV5 Monde
Este un canal internațional de televiziune francofonă. Pagina de bază este foarte ușor de explorat. Profesorii găsesc o bară tematică, de unde pot alege programe, informații, emisiuni pe care le pot folosi în crearea de activități cu elevii.

 

prof. Mădălina Bucur

Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/madalina.bucur

Articole asemănătoare