Utilizarea dispozitivelor mobile în educație

Evoluția tehnologiei mobile în ultimul deceniu asigură apariția m-Learning (mobile learning – după e-learning) ca o consecință firească a dezvoltării unor noi forme de societate digitală comunicativă, care să permită apariția unor noi forme de învățare în diferite contexte. Odată cu dezvoltarea rețelelor wireless, m-Learning se prezintă ca un nou punct de reper în învățământul la distanță și permite accesul la orice informație oricând, în orice locație (oriunde). Granițele fizice ale clasei și cele determinate de timpul de învățare au încetat să mai existe, deoarece conținutul este omniprezent (poate fi accesat de oriunde), elevii pot comunica cu profesorii, cu alți studenți sau cu oricine altcineva pentru a-și satisface nevoia de cunoaștere, folosind noua generație de dispozitive mobile (telefoane inteligente, tablete etc.).

O serie de studii indică faptul că T.I.C. este rar folosită de către majoritatea cadrelor didactice în practicile lor de predare, în ciuda faptului că studenții de azi „se nasc folosind Internetul”, fiind numiți uneori „nativi digitali”, iar astfel potențialul elevilor nu este folosit pentru procesul de învățare. Adolescenții sunt obișnuiți să utilizeze tehnologia în fiecare zi și așteaptă includerea acesteia pentru a fi folosită eficient în cadrul activităților didactice care să asigure elevilor, în funcție de interesele lor, abilități în rezolvarea problemelor, în conceptualizare și gândirea critică, mai degrabă decât simpla dobândire a cunoștințelor. Manualul de predare tradițional este în prezent considerat neatractiv, în comparație cu alte medii disponibile în prezent (internet, multimedia, software educațional) pe care elevii le utilizează în fiecare zi.

Tehnologiile digitale facilitează colaborarea și creativitatea în activitățile instructiv-educative și acest lucru se întâmplă pentru că elevii își gestionează propriile dispozitive. Prin combinarea „uneltelor” folosite cu strategiile atent planificate de către cadrele didactice, elevii pot experimenta o modalitate alternativă de a atinge obiectivele, creând legături între conținuturi, rezolvând probleme împreună, repetând și modificând activitățile lor pentru a include și alte puncte de vedere. Utilizată în mod adecvat, tehnologia poate oferi oportunități de a spori experiența educațională a elevilor. Dispozitivele electronice cu multe caracteristici și ușor configurabile pentru fiecare sunt o oportunitate de a îmbunătăți și de a monitoriza procesul de predare și învățare, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, precum și în interiorul și în afara sălii de clasă. În cazul în care putem beneficia de dispozitive mobile și tehnologie, se va realiza adaptarea conținutului educațional conform necesităților fiecărui elev.

Utilizarea eficientă a tehnologiei mobile se referă mai puțin la instrumente și mai mult la abilitățile elevilor de alfabetizare digitală, inclusiv la capacitatea acestora de a accesa, gestiona și evalua resursele digitale. Elevii pot fotografia multe lucruri folosind camera telefonului mobil, dar rareori folosesc aparatul pentru experiențe de învățare semnificative. Prin urmare, chiar dacă elevii recunosc impactul pozitiv al dispozitivelor mobile pentru activitatea academică, ei așteaptă oportunități și încurajări, sfaturi din partea instituțiilor și profesorilor pentru a le utiliza în acest fel.

Dispozitivele mobile ce asigură conectivitate just-in-time (imediată, instantă – în timp util) determină noi oportunități de învățare, dar aduc și provocări pentru profesori și elevi. Chiar și atunci când unele cadre didactice sunt dispuse să îmbrățișeze această nouă formă de tehnologie în cadrul activităților de la clasă, se confruntă adesea cu obstacole ce țin de infrastructură. Creșterea numărului de dispozitive mobile în rândul elevilor și utilizarea acestora în cadrul cursurilor oferă profesorilor o nouă cale pentru afișarea conținutului, crearea de activitățiși interacțiunea cu educabilii. Cu toate că unii profesori sunt obișnuiți cu aceste tehnologii moderne, alții vor avea nevoie de sprijin pedagogic și de dezvoltare profesională pentru a le utiliza mai bine. Chiar dacă tehnologiile mobile sunt mai mult prezente în educație astăzi, ar trebui să ne întrebăm dacă tehnologia mobilă este necesară pentru a sprijini elevii în atingerea obiectivelor învățării, prin utilizarea lor în mod pedagogic în cadrul sălilor de clasă.

Pe parcursul timpului petrecut în sala de clasă, o soluție este implementarea unor sisteme centralizate de dispozitive electronice gestionate de către profesorul de la clasă, astfel încât elevii să poată accesa doar conținutul recomandat de către formator. „Profesorii nu vor fi înlocuiți de tehnologie, dar cadrele didactice care nu folosesc tehnologia vor fi înlocuite de cele care o fac.” (Sheryl Nussbaum – Beach). Dacă formatorii vor susține utilizarea responsabilă și adecvată a tehnologiei în sălile de clasă și o vor utiliza pentru dezvoltarea de noi competențe, viitorul tehnologiei în educație va fi în mod cert asigurat.

Bibliografie

1. Carvalho, L., & Joao Ferreira, M. (2015). Mobile devices in school in teaching/learning process-The roadmap. Proceedings of EDULEARN15 Conference, (pg. 4623-4634). Barcelona.

2. Chen, B., Seilhamer, R., Bennet, L., & Bauer, S. (2015, iunie 22). Students’ Mobile Learning Practices in Higher Education: A Multi-Year Study. Preluat pe iunie 21, 2017, de pe Educause: er.educause.edu/articles/2015/6/students-mobile-learning-practices-in-higher-education-a-multiyear-study

 

prof. Simona Anasia

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.anasia

Articole asemănătoare