Terapia asistată de animale la copiii diagnosticați cu tulburare din spectrul autist – program de dezvoltare a abilităților de comunicare

Ideea de a introduce animale în intervențiile pentru tratarea simptomelor din spectrul autist vine din domeniul multidisciplinar numit antrozoologie sau interacțiunea om-animal. Acest domeniu studiază relația mutual dintre oameni și animale și modul în care aceste interacțiuni pot afecta starea de bine și/sau sănătatea fiziologică și psihologică a celor doi – efectele apar nu doar la om, dar și la animal, de aceea relația este una diadică, iar cei doi se influențează reciproc. TAA pentru autism se referă, de fapt, la terapia standard care se aplică în cazul copilului care suferă de tulburare din spectrul autism, în cadrul căreia este adusă și o echipă conductor-animal. Prezența unui animal la întâlnirile cu copiii oferă acestora un mediu familial, sigur și predictibil – caracteristici de care copiii cu tulburare din spectrul autist au nevoie pentru a înțelege și a funcționa la capacitatea lor maximă.

Cea mai mare problemă care apare în cazul copiilor cu TSA este lipsa limbajului sau a comunicării de orice tip. Din cauza aceasta copilul exprimă foarte greu sau deloc ceea ce dorește, îi este dificil să înțeleagă ce i se comunică, nu reușește să își formeze legături sociale cu alții, iar într-un final este dificil să fie integrat în comunitate.

Obiectivele generale ale proiectului:

• Integrarea copiilor de vârstă preșcolară cu tulburare din spectrul autist în învățământul de masa
• Realizarea unui parteneriat între o echipă multidisciplinară și echipa  de terapie asistată de animal (conductor-animal)

Obiective specifice:

• Identificarea copiilor cu autism de vârstă preșcolară de la Grădinița Floare de Iris
• Iniţierea şi formarea unei echipe multidisciplinare  care să asigure servicii de evaluare pentru copiii cu autism, consiliere de specialitate părinţilor şi cadrelor didactice
• Evaluarea copiilor identificaţi, selectarea şi pregătirea copiilor pentru procesul de terapie standard /asistată de animal;
• Pregătirea echipei conductor-animal pentru a putea fi coterapeuti în procesul de recuperare şi includere în învăţământul de masă.
• Implicarea activă a copiilor în activități terapeutice asistate de animal care să conducă la îmbunătățirea comunicării funcționale și a integrării sociale.

Beneficiari – doi copii de vârstă preșcolară (5 ani) identificați.

Activități propuse:

1. Activitate de socializare/prezentare – ședință de 20 minute/în  primele două săptămâni. Intercunoaștere/interactiunecopil- echipa de terapie (câine-conductor)-apropiere/familiarizarea prin observare directă/ mângâiere și perierea  animalului.
2. Activități de logopedie asistate de echipa conductor-animal (câine)- ședință de 20 minute /următoarele două săptămâni din program– plan de intervenție pentru stimularea limbajului în situaţii cotidiene de  viaţă, exerciții de vorbire – formule de salut/ de adresare, comenzi scurte adresate animalului de terapie, acordarea de recompense.
3. Activități de artterapie  – ”Să comunicăm prin artă”- sesiune de 20 minute/ultimele două săptămâni. Scopul atelierului de pictură este să ajute copiii cu autism să se exprime liber şi creativ, să comunice cu ajutorul instrumentelelor şi elementelor de limbaj plastic, să-şi exprime sentimente prin desen şi pictură, asistați de câinele de terapie. În timpul sesiunii, copiii pot picta câinele cu acuarele non-toxice, îl pot mângâia și îi pot oferi recompense.

În timpul ședințelor de terapie comportamentul animalului va fi controlat de către conductor astfel încâtsă fie predictibil, adică să nu se modifice de la o ședință la alta.Acest lucru le va oferi copiilor un sentiment de siguranță și le va da posibilitatea de a se regal emoțional mai ușor. Având în vedere că persoanele cu TSA sunt mai interesate de animale decât de alte persoane, terapeutul se poate folosi de acest focus al copilului cu TSA pe animal și îi poate prezenta comportamentul animalului ca un exemplu de urmat. Astfel un câine dresat să aștepte în liniște când i se cere, să se așeze în rând, să strângă jucăriile, să realizeze anumite sarcini la cerere, să stea în liniște, etc. poate reprezenta un model de comunicare și de conduit pentru copil. Terapetul are rolul aici de a sublinia pentrucopil comportamentele positive pe care le face câinele și, mai ales, să pună accent pe recompensele pe care le primește câinele pentru aceste comportamente (joc, laudă sau mâncare), recompense pe care le va primi și el dacă realizează aceleași comportamente constructive.

Bibliografie:

Chandler, C. K. (2012). Animal assisted therapy in counseling. Routledge.

Fine, A. H. (Ed.). (2010). Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice. Academic Press.

www.helpautism.ro/tipuri-de-terapie/terapie-aba

prof. Alina-Ligia Somtelecan

Școala Gimnazială Gheorghe Șincai, Florești (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.somtelecan

Articole asemănătoare