Sursele istorice – resurse care permit utilizarea unor metode active de învățare-predare

Utilizarea surselor istorice în predare, învățare și evaluare la disciplina istorie este o necesitate. Prin intermediul sursei istorice, elevul „pătrunde în laboratorul științific al istoriei”, intră în contact cu realitatea istorică, dobândește deprinderi de lucru specifice istorice. Lecturarea sursei istorice îi permite elevului să achiziționeze cunoștințe care sunt extrem de valoroase, căci sunt rezultatul propriului efort intelectual.

„Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste și bunăvoință, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.” – Sfântul Ioan Gură de Aur

Elevul este implicat în activitatea de predare-învățare, nu este un element pasiv la activitatea desfășurată în clasă, ci este implicat direct și atent. Într-un moment în care lectura nu mai este o activitate îndrăgită de elevi, căci resursele audio-vizuale sunt mult mai tentante prin grafică și timpul redus de a afla informația dorită, este într-adevăr o provocare să-i determinăm pe tineri să lectureze. Cu atât mai mult să utilizeze surse istorice, fiindcă acestea au un limbaj de specialitate.

Sursele istorice permit utilizarea unei game foarte largi de metode active.

Propunem un demers didactic pentru studiu de caz „Viața cotidiană pe front și pe „frontul de acasă”, de la clasa a VII-a. Am proiectat activitatea pe baza unor surse istorice și a următoarelor metode didactice: lucrul cu sursele istorice, organizatorul grafic, călătoria în timp.

Am propus lecturarea unei surse istorice. În urma lecturii, elevul află informații despre tranșee. Prin intermediul organizatorului grafic, poate extrage din sursa istorică informațiile despre tranșee, le sistematizează. Tranșeele erau lucrări defensive ca niște șanțuri cu parapete de pământ. Părțile beligerante nu se aflau niciodată prea departe, și nici una dintre tabere nu înainta mai mult de câțiva kilometri în țara nimănui, pământul dintre cele două tabere. Condițiile de viață din tranșee erau îngrozitoare, soldații sufereau din cauza lipsei alimentelor, a păduchilor, a șobolanilor, și a duhoarei îngrozitoare lăsate de cadavrele ce nu puteau fi îndepărtate cu rapiditate. Ploile torențiale transformau tranșeele în mlaștini noroioase, în care soldații stăteau afundați până la genunchi.” (Plantagenet Somerset Fry, „Istoria Lumii”, Atlas, pag. 306 )

Pe baza lecturării sursei istorice, completează pe zidul graffiti problemele cu care se confruntau soldații.

Pentru a identifica greutățile cu care se confruntau cei de pe frontul de acasă, am propus lecturarea unei surse istorice și aplicarea unui organizator grafic.

„Nu numai cei din prima linie riscau și sufereau. Și cei rămași acasă erau în primejdie și trebuiau să îndure lipsuri. Civilii erau bombardați din aer, iar dacă locuiau într-un oraș litoral trebuiau să facă și bombardamentelor dinspre mare. Distrugerea navelor de aprovizionare a condus la lipsa acută de alimente. Magazinele nu prea aveau ce vinde cozilor tot mai lungi ce se formau în fața lor. Foarte curând oamenii nu au mai primit decât cantități fixe de alimente sau rații. Soțiile și familiile celor plecați pe front trăiau cu teama că cei dragi au fost răniți sau omorâți. Implicarea întregii populații în război s-a numit război total.” (Plantagenet Somerset Fry, „Istoria Lumii”, Atlas, pag. 307 )

Pe baza sursei istorice, completează în organizatorul grafic greutățile cu care se confruntau cetățeni pe frontul de acasă.

Pe baza unor surse istorice am propus și un joc de rol. Utilizând informațiile din sursa istorică, elevii au putut să se imagineze ca soldați și să descrie viața lor de pe front.

„Sunt tânăr, am 20 de ani, dar nu cunosc din viaţă decât deznădejdea, moartea, frica şi îmbinarea celei mai neghioabe superficialităţi cu un abis de suferinţe. Văd popoare asmuţite unul împotriva altora ucigându-se tăcute, neştiutoare, tembele, docile fără vină. Văd că minţile cele mai înţelepte din lume născocesc arme şi cuvinte, pentru a face toate acestea mai rafinate şi mai de lungă durată. Şi, o dată cu mine, văd asta toţi oamenii de vârsta mea, de aici şi de dincolo, din toată lumea, o dată cu mine suferă la fel toată generaţia mea… Ani de-a rândul, îndeletnicirea noastră a fost aceea de a ucide, a fost prima noastră profesie de viaţă.” (E.M Remarque – Pe frontul de vest nimic nou). Aceste minute sunt ultimele de viaţă pentru mulţi dintre noi. Ne temem, privindu-ne, că deja am devenit victime… Brusc, artileria tună zdrobitor, spintecator, înspăimântător. Totul urlă, trăsneşte, se mișcă. Aerul dispare. Suntem în mijlocul unui vârtej monstruos, bucăţi de cer se prăbuşesc, comete se întretaie şi se fărâmiţează cu sclipiri de scurtcircuit. Suntem prinşi de sfârşitul lumii.” (Gabriel Chevallier, „Groaza”)

Joc de rol: Imaginează-ți că ești un soldat aflat pe front, descrie ce se întâmplă. Utilizează informațiile din sursele istorice de mai sus. .………………………………………………………………………………………………

Bibliografie
• Căpiţă, Laura, Căpiţă, Carol – „Tendinţe în didactica istoriei”, Bucureşti, 2005, Editura Paralela 45.
• Cerghit, Ioan – „Metode de învăţământ”, Editura Poliorom, Iaşi, 2006.
• Pânişoară, Ion-Ovidiu – „Comunicarea eficientă”, Editura Polirom, Iaşi 2006.
• Manea, Mihai, Palade, Eugen, Sasu, Nicoleta – “Predarea istoriei şi educaţiei pentru cetăţenie democratică: demersuri didactice inovative”, Editura Educația 2000+, Bucureşti, 2006.
• Programa școlară pentru disciplina istorie, clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2017.
• Țintea, Aurelia – Istorie pentru clasa a VII-a. Auxiliar didactic, Editura Revers, Craiova, 2022.

 

prof. Aurelia Țintea

Școala Gimnazială Nr. 1, Adunații-Copăceni (Giurgiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurelia.tintea

Articole asemănătoare