Studiu privind abordarea textului sadovenian în învățământul primar

Textele marelui nostru prozator român, Mihail Sadoveanu au o largă abordare în ciclul primar datorită importanței lor atât din punct de vedere literar cât și stilistic. Texte din vasta sa operă au fost prezente în toate manualele alternative apărute după reforma curriculară din învățământul românesc care a avut loc după anul 1998 și sunt cuprinse și în manualul unic de Comunicare în limba română, respectiv Limba și literatura română. Am pornit la drum în realizarea acestui studiu pentru a arăta că textele scriitorilor români nu și-au pierdut din valoare și că se mențin încă pe locul cuvenit în manualele școlare.

Opera lui Sadoveanu poate fi considerată un bun suport pentru orele de curs din ciclul primar. Opere independente sau fragmente din creația sadoveniană, adaptate pentru studierea lor în ciclul primar apar în toate secțiunile manualului de clasa a IV-a de Limba română, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, R.A., în anul 1999 și realizat în conformitate cu Programa analitică aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul numărul 4057/5 iunie 1996. Vom regăsi texte precum În pădurea Petrișorului, Stigletele, Panciuc, Dumbrava minunată, Viscolul, ca suporturi pentru realizarea orelor de lectură, comunicare. Vom regăsi exerciții diverse, descrieri de natură, imagini vizuale, imagini auditive și imagini de mișcare.

Textele pot fi întrebuințate și în momentul în care se studiază părțile de vorbire și propoziție. Au ca scop stârnirea curiozității elevului, contribuie la dezvoltarea limbajului, la lărgirea cunoștințelor despre natură. Unele texte au un substrat etic asemănător cu cel al basmelor.

Dacă vom supune studiului un alt manual de Limba română, apărut la Editura Aramis, de data aceasta, în anul 1996 și reeditat în anul 2004 și realizat în conformitate cu programa analitică, aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul numărul 4057 din 5 iunie 1996, opera sadoveniană este și aici bine reprezentată ca pondere. Apar opere independente și fragmente din creația sadoveniană, adaptate pentru studierea lor în ciclul primar. Vom regăsi texte precum: Domnu’ Trandafir și Cheia, fragmente din opera Un om necăjit.

Pe baza acestor texte, elevii vor lucra exerciții de vocabular, de stilistică, vor extrage ideile principale ale textelor și vor realiza planul simplu de idei. Domnu’ Trandafir descrie figura luminoasă a primului dascăl al scriitorului, cel care i-a rămas adânc înfiripat în suflet pentru întreaga viață. Este în realitate dascălul Busuioc, un om care i-a iubit și înțeles pe cei mici și pentru a căror instruire și educație și-a dedicat întreaga viață. Din lectura acestor amintiri, copiii învață să nutrească dragoste și recunoștință pentru cei ce se străduiesc să le lumineze mintea, pentru învățătorii, educatorii și profesorii lor.

Între timp, opera lui Mihail Sadoveanu nu a dispărut în totalitate din manualele școlare și o regăsim spre exemplu în manualul de clasa a II-a al Editurii Didactice și Pedagogice, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 3970/ 15.06.2018 și realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 3418/ 19.03.2013. Vom regăsi în acest manualul fragmentul Iarna, însoțit de multe exerciții de vocabular, de limbă, stilistice; descrierea ocupă și aici un loc foarte important. Multitudinea semnelor de punctuație prezente în fragmentul dat îl reprezintă ca pe o resursă didactică foarte valoroasă. Pe lângă acest fragment, se poate recomanda și citirea întregii povestiri Moș Crăciun.

 

prof. Cerasela-Ioana Moroiu

Școala Gimnazială Nr. 3, Slobozia (Ialomiţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cerasela.moroiu

Articole asemănătoare