Erasmus+, celebrarea evenimentelor ecologice

Proiectele Erasmus+, parteneriate strategice, sunt oportunități benefice pentru elevi, profesori, părinți, comunitate. Interacțiunea dintre diferitele culturi și schimbul de experiență permit promovarea înțelegerii și a solidarității între școlile europene. Avem șansa ca în perioada septembrie 2019 – august 2022, la Şcoala Gimnazială Hodac, Mureş să derulăm în cadrul Programului Erasmus+, parteneriatul strategic KA229, „Celebrarea Evenimentelor Ecologice de Interes European şi Internațional” (“Celebration of Ecological Events of European and International Interest“). Suntem spre final de proiect, a fost o primă experiență de colaborare internațională care ne-a permis să explorăm și să învățăm multe lucruri noi împreună cu partenerii de proiect.

Școala coordonatoare – Şcoala Gimnazială Hodac este situată într-o zonă montană rurală deosebit de frumoasă , Valea Gurghiului , în partea centrală a țării în județul Mureş. Activitățile didactice se desfăşoară în clădiri care se găsesc la o distanță apreciabilă una de cealaltă (5 Km), dispersate pe teritoriul comunei (Hodac, Toaca, Dubişte).

În şcoală sunt înscrişi 706 elevi cu vârste cuprinse între 3 – 14 ani. Elevii provin din familii cu diferite religii : reformată ,ortodoxă , catolică, adventistă , penticostală, fiecare grup religios are propria biserică în comunitate. O atenție deosebită se acordă elevilor care intenționează să renunțe la scoală. Abandonul şcolar este o problemă reală. Pe parcursul anilor au fost organizate mai multe activități având ca scop reducerea abandonului şcolar. În şcoală îşi desfăşoară activitatea 45 cadre didactice (marea majoritate titulare în şcoală) calificate, care depun eforturi pentru ca elevii să primească o educație de calitate, să devină buni cetațeni europeni.

În cadrul proiectului, pe lângă şcoala noastră care este coordonator, sunt implicate în calitate de partener câte o şcoala din Grecia, Polonia şi Turcia.

Polonia – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu se află într-un mic oraș din Valea Barycz. Persoana de contact este Dna Anna Babij, Ambassador eTwinning, Premiată eTwinner. Şcoala are o vastă experiență în bilingvism. De peste 17 ani sunt implicați în schimbul de tineri cu Țările de Jos în cadrul cooperării cu o municipalitate parteneră. În şcoală sunt 508 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Statutul social și economic al elevilor este mediocru.

Grecia – 4th Gymnasio Polichnis este situat în Polichni – Thessaloniki. Avem onoarea ca persoana de contact să fie Dna Triantafyllia Syvaka, Directorul şcolii, Ambassador eTwinning, Premiată eTwinner, Asistentă eTwinning. Şcoala este un liceu general, care funcționează cu 35 de cadre didactice și 360 de studenți (12-15 ani). Grupul elevilor este divers , inclusiv elevi cu nevoi speciale, elevi foarte talentați, migranți, romi, refugiați și elevi cu performanțe slabe în școală (elevi agresivi).

Elevii şcolii urmează programul implementat de curriculumul Ministerului Educației din Grecia. În fiecare an școala implementează o varietate de proiecte (proiecte de mediu, educație pentru sănătate, proiecte eTwinning), şi au numeroase etichete de calitate. Elevii sunt încurajați să se implice în proiecte și activități care exploatează creativitatea, talentele și interesele speciale pe care le au.

Turcia – İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi este o școală publică care oferă educație elevilor talentați cu vârste cuprinse între 7-17 ani. Există 957 de elevi în școală și 48 de profesori. Elevii provin din diferite medii sociale și economice. Sunt puțini elevii care provin din minorități etnice, astfel încât acest proiect va contribui la creșterea gradului de conștientizare a altor țări, culturi și tradiții. Persoanele cheie din şcoală sunt experți în managementul proiectelor. Persoana de contact este Sevcan Aktas, expert în proiecte Erasmus+. Directorul şcolii coordonează şi proiecte Erasmus+, are certificare în jocurile de inteligență şi scrierea de proiecte Erasmus+.

Scopul Proiectului: Reducerea fenomenului de abandon școlar al elevilor cu vârste cuprinse între 12 – 14 ani prin implicarea în activități desfășurate într-un mediu intercultural.

Obiective:

  1. Creșterea interesului, implicării și responsabilizării profesorilor și elevilor în domeniul protecției naturii
  2. Creșterea nivelului competențelor digitale și îmbunătățirea abilităților lingvistice ale profesorilor și elevilor
  3. Creșterea abilităților de lucru în echipă într-un mediu multicultural

Grup țintă:

  • Elevi cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani
  • Profesori care predau elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani

În cadrul proiectului au fost prevăzute 4 mobilități (câte una la fiecare şcoală implicată în proiect) precum şi activități de celebrare a 10 evenimente ecologice. Evenimentele ecologice selectate sunt cunoscute la nivel european şi unele la nivel mondial. Prin intermediul siturilor dedicate acestor evenimente, ne vom face cunoscute activitățile derulate atât pe parcursul proiectului cât şi în viitor. În timpul mobilităților, activitățile s-au derulat în cadrul a 4 ateliere:

  1. Arte – desen, colaj, sculptură, fabricarea obiectelor din diverse materiale, etc
  2. Dans – elevii vor învăța un dans specific din țara gazdă
  3. Atelier digital – colectare şi prelucrare de materiale diverse, desfăşurat în sală de calculatoare conectate la Internet
  4. Eco – elevii vor învăța cum să creeze panouri informaționale și alei tematice

Evenimentele ecologice selectate pentru a fi celebrate sunt:
1. EU Green Capital ; EU Green Week ( May )
2. EU Natura 2000 Day (May ,21)
3. The Forest Month (15 Mar – 15 April)
4. Earth Day ( April, 22)
5. The Day of Biodiversity (May,22)
6. EU Day of Parks ( May,24)
7. World Environment Day ( June, 5)
8. International Marine Environment Day ( September, 25)
9. The World Day of the Carpathian Mountains( September, 26)
10. World Day to Reduce Natural Disasters ( Octomber, 8)

Elevii şi profesorii au învățat cum pot să devină membrii ai unor rețele internaționale de protecție a naturii. În viitor, sărbătorirea evenimentelor ecologice de interes european și internațional sperăm că va deveni o practică curentă pentru școlile implicate în proiect. Vom avea ocazia să ne inspirăm din exemplele de bună practică din întreaga lume şi în acelaşi timp să ne facem cunoscute propriile activități prin intermediul acestor rețele.

Acest proiect reprezintă un punct de plecare pentru ca elevii să îşi dorească să transforme localitatea lor în viitoarea Capitală Verde a Europei. Au fost derulate toate mobilitățile planificate prin proiect, am dezvoltat și urmează să mai lucrăm la proiectul virtual eTwinning.
twinspace.etwinning.net/91783/home. Coordonatoarea școlii din Polonia, Anna Babij a obținut eTwinning Quality Label pentru acest proiect, ceea ce ne onoreaza pe toți participanții la activitățile derulate pe parcursul celor 3 ani.

Coordonatori proiect – Emilia Dan (RO); Anna Babij (PL); Triantafyllia Syvaka (GR); Sevcan S. Aktaş (TR).

 

prof. Emilia Dan

Liceul Silvic, Gurghiu (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.dan

Articole asemănătoare