Avantajele învățării experiențiale în combaterea abandonului școlar și în consolidarea relației cu familia elevului (Proiect Erasmus+)

Proiectele Erasmus+ în domeniul educației adulților constituie o oportunitate  de instruire deosebit de benefică pentru cadrele didactice preocupate de formarea profesională, prin conținuturile educative pe care le oferă în cadrul unor programe variate care se conformează problematicii lumii contemporane. Beneficiind de finanțare europeană pentru dezvoltarea carierei didactice a corpului profesoral la toate nivelurile de învățământ, și având ca obiective combaterea absenteismului și a abandonului școlar, îmbunătățirea relaționării și a comunicării pe axa școală-familie, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copșa Mică a derulat în perioada 10-14 iulie 2022 un proiect de mobilitate găzduit de Asociația EDUPLUS din Tenerife, Spania, la care au participat cadre didactice ale școlii.

Activitățile desfășurate au avut în vedere nevoile elevilor proveniți din medii vulnerabile, iar strategiile adoptate în vederea optimizării frecventării școlii și a implicării familiei în viața școlară au pus accentul pe metode și tehnici ce presupun învățarea de natură experiențială. Prin intermediul lor elevul învață „făcând”, iar reflecția care însoțește ulterior experiența de învățare e integrată în propriul sistem de know-how, actualizat permanent pe parcursul întregii vieți.

Apreciate drept alternativă viabilă la activitatea de instruire tradițională, parte din metodele aplicate aparțin artei dramatice și ele permit o corelație între educator și educabil cu efect direct și indirect, pe termen scurt, dar, mai ales pe termen lung, căci vizează dezvoltarea personalității elevului, valorizează inteligența sa emoțională, oferind totodată un cadru propice dimensiunii ludice a învățării. Educația prin artă dramatică are multe consecințe favorabile în plan educațional. Astfel de practici inovative facilitează o privire de profunzime asupra celui care învață, asupra sentimentelor sale, asupra relațiilor pe care le stabilește cu ceilalți, asupra modului în care percepe realitatea.

Învățarea sub formă de joc, ca element valorizant al trăsăturilor pozitive, optimizează legăturile afective între dascăl și elev, între elev și colegii săi, aduce motivarea și automotivarea celui angajat în actul de învățare de a-și însuși trăsături comportamentale dezirabile într-o societate supertehnologizată- gândire autonomă, responsabilitate, creativitate, deschidere și implicare. Iar efectele favorabile nu se rezumă doar la beneficiarii primari și/sau secundari ai actului educativ.

Astfel de acțiuni  au oferit  și furnizorilor de educație, practicienilor din sistem, implicați în acest program de instruire- ”Preventing Early School Leaving through Experiential Learning”- o experiență  interdisciplinară aparte, perfect adaptabilă în cadrul activității educaționale la nivel formal, învățarea prin acțiune dovedindu-și încă o data eficiența în realizarea unei educații variate, complete și eficiente, prin integrarea aspectelor practice ale vieții, prin posibilitățile reale pe care le oferă elevului de a-și  descoperi și de a-și valorifica propriul potential.

De asemenea, vizita într-una dintre taberele SOS Children’s Villages, situată în localitatea  El Tablero, Santa Cruz de Tenerife, unde tinerii și aparținătorii  legali ne-au implicat în activitățile lor zilnice, a fost ilustrativă pentru ideea de educație permanentă și a reprezentat pentru noi un model educativ de succes, capabil să răspundă cerințelor actuale ale societății legate de schimbările cărora sistemul de învățământ trebuie să le facă față.  Organizând o eco-fermă pe principii de dezvoltare sustenabilă- aici, copii și familii din medii defavorizate găsesc un sprijin real pentru problemele lor, prin devotamentul voluntarilor-, și aplicând principiile permaculturii, cei implicați își concentrează eforturile în mai multe direcții: cultivă atât legume și fructe pentru uz propriu ( în cadrul Centrului au loc activități care pun accentul pe importanța alimentației sănătoase- după cum ne-a informat directorul acestuia-), cât și plante aromatice. De asemenea, aici există un patrimoniu zootehnic ce vizează atât avicultura, cât și creșterea cabalinelor (implicate în terapia recuperatorie a copiilor diagnosticați cu autism sau cu alte cerințe educaționale speciale).

Pe lângă acestea, voluntarii au construit  aici într-un timp record (o lună de zile!) două domuri geodezice, unde se desfășoară activități educative. Într-o altă ordine de idei, tot aici, în cadrul Centrului, se produce gresie făcută manual (am asistat la procesul manufacturării unei astfel de piese!), a cărei întrebuințare este destinată exclusiv acestui edificiu administrativ.

Nu în ultimul rând, Centrul dispune de un post de radio (!), în cadrul căruia activează o parte din adolescenții inimoși de aici- pe care, în pofida problemelor cu care se confruntă, viața nu i-a îngenuncheat, ci dimpotrivă, i-a ambiționat și mai mult să-și depășească limitele-, care popularizează problemele și interesele acestui segment social.

Potențialul euristic al tuturor activităților de instruire la care am luat parte oferă, fără îndoială, soluții posibile la problemele cu care se confruntă numeroase instituții de învățământ. Elevii au nevoie să-și verifice și să-și îmbunătățească aptitudinile și deprinderile personale în astfel de contexte non-formale, Acestea nu doar că asigură o implicare veritabilă în actul învățării, ci au o durabilitate și rază de acțiune mult mai mare, completând fericit demersurile unei educații formale, respectiv informale. Pentru că, în fond, corespondența biunivocă între școală  și familie asigură succesul elevului, nu doar în plan școlar, ci și personal, iar mai târziu, profesional, în construirea și consolidarea unei cariere, asigurându-i recunoașterea pe plan social și împlinirea ca individ. Având drept consecință nu doar cîștiguri la nivel micro, ci și la nivel macro, ale societății per ansamblu, astfel de forme complementare de instruire prezintă un mare atu: favorizează încrederea comunității și a societății asupra impactului pe care-l poate produce instituția de învățământ, de a sprijini elevii să aibă succes, atât la școală, cât și mai târziu în viață.

Mulțumim pe această cale tuturor celor care prin profesionalismul lor au făcut această experiență posibilă: Doamnei Profesor Lucia Berger, Directorul Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, manager dedicat și profesionist de cea mai înaltă clasă,  doamnei Anca Dudău, Președinte al Asociației EDUPLUS Tenerife,  doamnei Pilar López Gómez, fondator și manager al Asociației LA TRIBU Espacio Creativo, doamnei director Maria Nelida Quintero Padron,  doamnei Diana Redondo, pentru implicarea autentică și deschiderea de care au dat dovadă, și nu în ultimul rând, domnului Carlos Garcia Medina, un ghid excepțional, spirit neobosit, care ne-a familiarizat cu tradițiile culinare locale, cu informații legate de istoria și geografía insulei, oferindu-ne clipe de neuitat. Entuziasmul dvoastră contagios demonstrează că educația nu e doar pasiune și bucurie, ci și revelație permanentă, un drum ce nu cunoaște sfârșit, a cărui magie nu încetează să seducă.

 

prof. Iuliana Blăjan

Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, Copșa Mică (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.blajan

Articole asemănătoare