Spirala – metodă de învățare

Modul de abordare a învățării, respectiv experiențele de învățare (prin receptare, prin descoperire, prin problematizare, prin cooperare) sunt etape în atingerea obiectivelor propuse, respectiv a dobândirii de competențe. Cu cât elevul se implică mai mult în activitatea de învățare, având rolul central, fiind organizatorul şi îndrumătorul propriei activități de învățare, cu atât mai mult învățarea favorizează înțelegerea profundă și retenția de lungă durată.

„Spirala” este o metodă care pune în evidență cunoștințele de bază pe care ar trebui să le dețină orice elev, la finalul unei lecții/unitate de învățare. Sunt expuse elementele esențiale (operații de calcul, reguli de calcul, exerciții simple) care pun în practică teoria învățată. Prin exersare și repetiție, anumiți elevi reușesc să învețe mult mai ușor, astfel că această „Spirală”, de la început îndeamnă elevul să aplice ceea ce a învățat și la final, acesta să se poată autoevalua, ajungând la răspunsul final indicat.

Avantaje:

  • permite prezentarea unor secvenţe de instruire repetitive (care pot fi reluate de câte ori este nevoie);
  • asigură o prezentare interactivă a conţinuturilor;
  • oferă posibilităţi de feedback imediat, printr-un ansamblu de întrebări-răspunsuri la care elevul este solicitat să răspundă operativ;
  • cuprinde secvenţe de feedback imediat, completate de sarcini suplimentare de repetare, de exersare, de sprijin pentru depăşirea dificultăţilor de asimilare a conţinutului, precum şi secvenţe de remediere a greşelilor;
  • dezvoltă în acest fel motivaţia elevilor pentru învăţare, capacitatea de autoevaluare şi control;
  • este un mijloc de individualizare şi personalizare a învăţării, respectând ritmul propriu de învăţare şi stilul de învăţare, progresul în paşi mici;
  • dezvoltă elevilor capacităţile de căutare, selectare şi prelucrare a informaţiei, de analiză şi sinteză, de comparare, de esenţializare;
  • asigură participarea activă a elevului;
Exemplu: clasa a V-a, „Puterea cu exponent natural a unui număr natural” - Operații cu puteri
Exemplu: clasa a V-a, „Puterea cu exponent natural a unui număr natural” – Operații cu puteri

Prin aplicarea la clasă a acestei metode de învățare, concluzionez că sprijină elevii slabi, prin secvențe cu sarcini suplimentare de repetare, de exersare, de sprijin pentru depășirea dificultăților de asimilare a conținutului. De asemenea, sprijină efortul de autoevaluare ale elevilor, deoarece aceștia dacă nu au ajuns la răspunsul indicat de norișorul galben, se pot verifica din nou descoperind greșeala. Participarea activă a elevilor, prin metode cât mai variate și atractive pentru aceștia, duc la o strânsă legătură intre cadrul didactic și elev, astfel încât orele de matematică să fie o plăcere. Se poate lucra pe grupe și/sau individual, indiferent de metoda de organizare a activității aleasă.

 

prof. Nicoleta Manea-Marinescu

Liceul Tehnologic Dacia, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.maneamarinescu

Articole asemănătoare