Softuri educaționale utilizate la disciplina matematică

Deşi diferiţi, elevii noştri au anumite trăsături comune: își pierd repede concentrarea,  manifestă dezinteres pentru disciplina matematică sau învaţă doar motivaţi extrinsec de apropierea unui examen, şi-au păstrat vie curiozitatea şi plăcerea de a descoperi lucruri noi şi interesante.

Elevii trebuie să fie pregătiţi pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii.

Prin utilizarea calculatorului în învăţare putem obţine: motivaţie, captarea atenţiei, acces la resurse informaţionale din afara şcolii, stimularea curiozităţii, exersarea în ritm propriu : recuperare sau performanţă, dezvoltarea creativităţii, facilitarea înțelegerii conceptelor și lucrul în echipă.

Softul educaţional reprezintă un răspuns o întrebare spinoasă care îi preocupă pe cei mai mulţi profesori de matematică: Cum să îi atrag şi să îi motivez pe elevi să înveţe la această disciplină?

Organizarea componentelor unui domeniu se poate realiza după un criteriu sau altul, în funcție de context, scop, viziune etc. Înainte de orice operare cu termenii de identificare a diferitelor tipuri de “soft educațional” este necesară o clarificare a atributului “educațional” în această sintagmă. Textul „Software educațional” sugerează orice produs digital în orice format ce poate fi utilizat pe orice calculator și reprezintă un subiect, o temă, o problemă, un experiment, o lecție, un curs etc., fiind o alternativă sau un complement față de metodele educaționale tradiționale (tabla, creta etc.).

Există mai multe clasificări ale softurilor educaţionale, dar făcând o sinteză a acestora putem considera următoarea clasificare:

 • softul interactiv de învăţare – transmitere sau prezentare interactivă a unor cunoştinţe;
 • soft de simulare – simularea unor situaţii din realitate pe care elevul le poate studia şi analiza în vederea obţinerii unor concluzii;
 • soft de exersare – pentru formarea unor deprinderi specifice;
 • soft de investigare – elevului nu i se prezint informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile;
 • soft tematic, de prezentare – abordează subiecte/teme din diverse domenii (arii curriculare) din programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii;
 • soft de testare/evaluare – administrarea unor teste de evaluare;
 • softuri utilitare – sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare;
 • jocuri educative – în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic;
 • soft de administrare şi management educaţional – este un produs de suport al activităţilor şcolare sau de instruire în general.

Calculatorul preia, multe dintre funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau profesorului. De exemplu, funcţia profesorului de distribuitor de cunoştinţe va avea un rol redus. Mai mult, calculatorul devine un mijloc de intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare, preluând o serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare ş.a. uşor transferabile acum asupra noii tehnologii. Sau, calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, ajutând elevii să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai bune. Calculatorul poate fi considerat astfel un mijloc de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea cunoştinţelor, deosebit de util în procesul educaţional.

Avantaje instruirii asistate de calculator sunt:

 • mari posibilităţi de transmitere de noi conţinuturi
 • tratarea interdisciplinară a conţinuturilor
 • interactivitate intensă
 • implicarea elevilor în rezolvarea unor probleme complexe
 • permite simularea unor procese sau fenomene naturale
 • se oferă feed-back imediat – sunt oferite rezultatele şi progresele imediat obţinute, semnalează erorile ivite, facilitează corectarea greşelilor
 • este stimulată învăţarea şi este întreţinută motivarea
 • se oferă o altă perspectivă a individualizării instruirii; este permisă adoptarea unui ritm propriu în instruire; apare o autonomie în învăţare
 • dezvoltă perspicacitatea, atenţia, distributivitatea şi creativitatea
 • utilizarea eficientă a timpului în instruire şi rapiditate
 • implicarea activă a resurselor umane şi utilizarea metodelor active.

Totuși, întâlnim și dezavantaje, cum ar fi:

 • componenta hardware este foarte costisitoare
 • componenta software este şi ea costisitoare şi nu poate fi întotdeauna testată înainte de achiziţionare
 • insuficienta instruire a resursei umane, fie profesori, fie elevi
 • programa şcolară este foarte strictă şi nu permite alocarea de timp suficient instruirii asistate de calculator
 • comunicarea elevilor are de suferit: se pierde obişnuinţa discuţiilor, capacitatea de a argumenta un subiect, se reduce capacitatea de exprimare verbală
 • apare o izolare a elevului faţă de profesor şi colegii săi; relaţiile sociale şi umane sunt diminuate
 • nu toţi elevii agreează o astfel de instruire; dacă se au în vedere stilurile de învăţare, cei cu stil practic preferă această metodă.

Dintre resursele educaționale utilizate la disciplina matematică amintim:

• AEL (advancedelearning.com) este coloana vertebrală a sistemului SEI oferind suport pentru predare/învăţare, evaluare şi notare, administrarea, proiectarea şi monitorizarea conţinutului. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării între centrele locale şi regionale din cadul programului SEI.
• Zece Plus, furnizor autorizat de servicii educationale, propune softul educațional Bacalaureat- Matematică (filiera tehnologică) ca proiect educațional menit să crească indicele de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Softul a fost construit în urma unei cercetări ample desfășurate pe un eșantion reprezentativ de 470 elevi, 281 elevi în clasa a XII-a, 189 elevi în clasa a XI-a. In urma analizei de nevoi și prin raportare la programa de bacalaureat impusă, s-a conturat prezentul soft, pretestat și testat pe același eșantion, precum și pe un al doilea format din 104 elevi aflați în an terminal.
• Software-ul educational Euler3D afișeaza figurile geometrice și suprafețele în spațiu și permite editarea acestor obiecte cu un înalt nivel de control matematic (filtrarea auto-intersecțiilor, examinarea planurilor, divizarea poligoanelor concave în triunghiuri).
• Gazeta Matematică – Ediție Electronică cuprinde colecția integrală a revistei Gazeta Matematică din perioada 1895-2010.Astfel, pasionații de matematică se vor bucura de peste 90.000 de probleme și articole matematice structurate după numărul și data apariției, titlu, domeniu tratat sau autor.
• Univtest culegeri electronice interactive – Culegerile electronice interactive se pot utiliza individual sau, dacă se instalează și aplicația”UNIVTEST GENERATOR PRO 6.0″, acestea pot fi utilizate interactiv, ca baze de date pentru proiectarea testelor de evaluare. Culegere de matematica de Viorel Ion – Având o bogată experiență pedagogică, autorul culegerii a reunit laolaltă peste 200 dintre cele mai reprezentative probleme și exerciții de matematică pentru ciclul gimnazial și liceal. Culegerea este recomandată pentru pregătirea concursurilor, olimpiadelor și admiterii în învățământul superior.

Numărul aplicaţiilor educaţionale este în creştere exponenţială astfel că siteuri precum Educational App Store (www.educationalappstore.com) ce oferă recenzii şi evaluări ale aplicaţiilor educaţionale sunt de un real folos pentru profesorii care doresc să exploreze universul tehnologiilor mobile.

Dacă este adevărat că învăţând matematica, înveţi să gândeşti, atunci lecţiile pe calculator sunt instrumente potrivite pentru toți elevii. Cu ajutorul acestora, ei asimilează cu plăcere noţiunile matematice. Nu trebuie să uităm totuși faptul că ”Matematica se face cu creionul pe hârtie!”, astfel că resursele digitale  trebuie să reprezinte auxiliare suport pentru învăţare.

Bibliografie:
Postelnicu Constantin, 2002, Fundamente ale didacticii școlare, Editura Aramis
Postolache Mihai, 2008, Metodica predării matematicii ăn liceu, Editura Fair Partners
www.moodle.ro/preparandia/index.php/liceal7/item/469-softul-educational
www.moodle.ro/preparandia/index.php/liceal7/item/468-utilizarea-calculatorului-in-procesul-educational-instruirea-asistata-de-calculator
www.qmart.ro/353-software-educational-matematica?gclid=CjwKEAjw6e_IBRDvorfv2Ku79jMSJAAuiv9YieIvTUrUgphQ4EvgCaCL451Ei6icS9J-YahFipcs6xoCBDLw_wcB
www.eduvolt.ro/matematica-gimnaziu-liceu-viorel-ion/
ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/keysroemeensboek.pdf
programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/suport_de_curs_integrare-tic-in-informatica.pdf

prof. Adrian Gîtan

Colegiul Tehnic Matei Basarab, Caracal (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adrian.gitan

Articole asemănătoare