Îndemânarea și metodica educării ei

Din perspectiva  punctului de vedere al disciplinelor de „Teorie de Metodică” din A.N.E.F.S. București, îndemânarea este „capacitatea  organismului uman de a efectua acte și acțiuni motrice, mai ales în condiții variate și neobișnuite, cu eficiență  maximă  și cu consum minim de energie din partea executantului”.

Sintetizând  diferitele punctele de vedere, care sunt multe și cu grade de credibilitate discutabile în ceia ce privește ”postura” îndemânării se poate aprecia ca această calitate motrică  presupune următoarele elemente componente:

 • Capacitatea de coordonare a segmentelor corpului sau a acestuia în întregime pentru efectuarea actelor și acțiunilor motrice;
 • Capacitatea de combinare a mișcărilor;
 • Capacitatea de diferențiere a mișcărilor;
 • Echilibrul;
 • Precizia;
 • Capacitatea de reacție rapidă;
 • Capacitatea de orientare temporală, mai ales în ritm și tempo.

Cunoscând aceste componente ale îndemânării, putem găsi și mijloace (exerciţii) specifice de acţionare atât pentru fiecare componentă  în parte, cât și  pentru solicitarea  lor combinată.

Vârsta optimă de dezvoltare a îndemânării este de 8-12 ani. Având dezvoltată această calitate motrică, veţi executa mai rapid acţiunile motrice, mai exact. Într-un timp mai scurt veţi învăţa mişcări motrice de complexitate sporită.

Pentru obținerea rezultatelor  bune în dezvoltarea îndemânării trebuie să știți, că exercițiile selectate se execută  îndată  după ce ați efectuat încălzirea organismului, când elevul  nu este obosit, atunci efectul este maxim. Această calitate motrică este necesară pentru elevii care practică orice probă de sport, dar în deosebi pentru cei care practică   jocurile. sportive, gimnastica sportivă  și ritmică  modernă etc.

Indicații metodice privind folosirea  exercițiilor  pentru dezvoltarea îndemânării:

 • Să fie evitate exercițiile care provoacă crisparea elevului;
 • Exercițiile să fie programate în lecția de educație fizică înaintea temei din jocuri, gimnastică, rezistență și forță;
 • Să se folosească exerciții și sub formă de întreceri;
 • Să fie evitate exercițiile pentru îndemânare, dacă elevii prezintă  un grad ridicat de oboseală, indispoziție;
 • Efectuarea și dozarea exercițiilor să fie făcută în funcție de nivelul de pregătire și dezvoltare al elevilor, baza materială  și obiectivele propuse în lecția  respectivă.

Pentru dezvoltarea individuală a îndemânării, puteţi executa următoarele exerciţii:

Exerciţii pentru dezvoltarea coordonării:
– stând: deplasare înainte şi înapoi cu diferite mişcări de braţe la fiecare pas;
– stând: fandare lateral stânga cu ducerea mâinii stângi la umărul drept pe după cap, braţul drept lateral, apoi se execută  mișcarea  și  în partea cealaltă;
– stând pe genunchi cu braţele întinse: aşezare lateral pe coapsa stângă, ridicare şi executarea mişcării în partea cealaltă;
– stând: fandare oblic înainte concomitent cu rotirea  braţelor şi revenire cu rotirea  inversă.

Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei, calități necesare îndemânării:
– mers, săritură pe verticală urmată de ghemuire şi start; alergare cu spatele spre direcţia de deplasare, la semnal, întoarcere bruscă şi alergare cu faţa până la un nou semnal;
– câte 2 unul după altul la distanța de 2-3 m (numerotați) se deplasează  în alergare ușoară: la semnal numărul strigat caută să-l atingă cu palma pe celălalt.

Exerciţii pentru dezvoltarea echilibrului:
-stând cu braţele la spate, mâinile în lacăt: deplasare cu mers înapoi, pe vârfuri cu ochii închişi;
– stând pe un baston de gimnastică, cu braţele lateral; menţinerea echilibrului pe loc;
– aşezat echer cu o minge fixată între glezne: aruncarea mingii cu picioarele şi prinderea ei cu mâinile.

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii:
– stând pe vârfuri: rotiri de braţe cu val din genunchi;
– stând pe un picior, celălalt sprijinit pe un scaun: aplecarea trunchiului înainte, cu arcuire, apoi lateral spre piciorul de sprijin;
– stând: fandare înainte cu extensia  trunchiului, cu mâinile la ceafă şi arcuirea coatelor înapoi;
– culcat facial cu braţele întinse sus, ţinând un baston de capete: răsuciri de trunchi și extensii.

Exerciţii pentru dezvoltarea îndemânării (solicitare globală):
– stând cu un braţ sus, celălalt lateral, capul întors spre brațul lateral;
– sărituri pe loc, la fiecare serie de 2 sărituri schimbând braţele;
– conducerea mingii cu piciorul concomitent cu rotirea  braţelor;
– pase de volei, trecând peste diferite obstacole:
– săritură cu coarda cu deplasarea înainte, înapoi, lateral;
–  stând depărtat cu spatele la perete: aruncarea  mingii cu spatele înainte la perete, întoarcere de 180° şi prinderea ei;
– câte 2: pase cu mingea de baschet intercalate cu săritură şi întoarcere de 180°.
– ștafete care să cuprindă: alergare, cu trecere peste, pe sub şi printre obstacole; alergare cu deplasare în echilibru; alergare combinată cu sărituri (în zig-zag, din cerc în cerc, în lungime); alergare cu rostogoliri; alergare cu întoarceri şi schimbări de direcţii; alergare cu conducerea mingii; alergare cu prindere şi pasare etc. sub formă de întreceri;
– parcursuri aplicative cuprinzând 3-5 deprinderi în succesiuni diferite. Exemplu: rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – deplasare în echilibru pe bancă – alergare șerpuită  printre patru jaloane – săritură peste două obstacole – întoarcere prin alergare de viteză; etc.

Bibliografie
1. G. Cârstea – Teoria și metodica educației fizice și sportului  – Editura  AN- DA, București ,2000.
2.E. Scarlat, M.Scarlat  –  Educația fizică și sport –  Editura Didactică și  Pedagogică, București, 2003.
3. I. Savescu – Educație fizică și sportivă școlară, culegere de exerciții fizice. Pentru învățământul, primar, gimnazizl, liceal, și profesional – Editura Aius Print, Craiova, 2007.
4. F. Paraschiv – Teoria și metodica educației fizice și sportului – Editura Omnia Uni S.A.S.T, Brașov 2007.

 

prof. Andrei Ștefăniță

I.P. Colegiul Iulia Hașdeu, Cahul (Cahul) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/andrei.stefanita

Articole asemănătoare