Rolul activităților extracurriculare în educarea elevilor

Bazele învăţării elevilor pentru întreaga viaţă pe pune învăţarea şcolară. Pentru a-i oferi fiecărui elev o motivaţie susţinută, mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat.

Din acest motiv, activitatea cu şcolarii trebuie să fie organizată astfel încât să le permită acestora să exploreze, să folosescă legăturile intredisciplinare, instrumentele intelectuale şi emoţional afective proprii unei educaţii integrale. Am acordat o deosebită importanţă activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul şcolii, activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii acestora.

Aceste tipuri de activităţi au cuprins excursii la :Sinaia,castelul Peleş si Pelişor, Târgovişte-Turnul Chindiei, Grădina Zoologică din Târgovişte, Curtea de Argeş, unde am vizitat Mânăstirea Curtea de Argeş, Fabrica de globuleţe, Grădina Zoologică din Piteşti si Planetariul, Muzeul Judeţean, drumeţii în împrejurimile localităţii.Am realizat diverse programe artistice cu ocazia unor evenimente importante, 1 Decembrie, sărbătorile de Crăciun, 24 Ianuarie, 8Martie, 1 Iunie, susţinute de elevi. Zilele de naştere  ale elevilor au fost sărbătorite în clasă, reprezentând un moment important din viaţa fiecaruia.

Fiind implicaţi in diverse proiecte eTwinning, am realizat activităţi specifice proiectelor pe care le-am integrat în programele noastre etracurriculare.Rezultatele obţinute prin obţinerea unor Certificate Naţionale de Calitate şi Certificate Europene de Calitate a sporit încrederea elevilor în forţele lor, munca de calitate fiind scopul reuşitei lor. Această muncă serioasă şi de bună calitate am relizat-o într-o atmosferă placută, distinsă şi stimulentă.

Organizând aceste activităţi, ne-am propus să dezvoltăm unele atitudini şi comportamente democratice la elevi, stimulând în acelaşi timp, iniţiativa de răspundere personală,dar şi spiritul de solidaritate şi răspundere în grup,spiritul critic,capacitatea de argumentare, de a acţiona şi de a rezolva anumite probleme în mod responsabil.

Deprinderile şi priceperile dobândite în şcoală îşi pun amprenta întreaga viaţă. Când organizăm astfel de activităţi extraşcolare ,îi solicităm pe elevi , ţinem cont de ideile lor, le cerem să se implice direct în realizarea activităţilor(să propună un itinerar pentru excursii şi drumeţii, să se documeteze pe internet , să calculeze distanţa traseului cu ajutorul instrumentelor virtuale ,să stabilească obiectivele pe care vor să le descopere, să găsească poezii, piese de teatru ,chiar să improvizeze anumite dramatizări,care vizează dezvoltarea  capacităţii lor de proiecţie, de planificare, de decizie, de colaborare, de evaluare şi reevaluare a rezultatelor lor.

Elevii şi preşcolarii conduşi de noi ,cadrele didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălileşti în colaborare cu grădiniţa, au avut posibilitatea  să guste plăcerea efortului cu sens,participarea la o acţiune interesantă, avatajele muncii în grup , bine coordonate.

Cu ocazia sărbătorilor şi momentelor artistice au ieşit în evidenţă valenţe şi trăsături caracteristice fiecărui elev, competențe de comunicare, de relaţionare socială, de luare a deciziilor, de  asumare a riscurilor, de adoptare a unor situaţii personale.

În majoritatea activităţilor extraşcolare părinţii au fost atraşi, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă,acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil,fiind prezenţi alături de copiii lor , în excursii, drumeţii, vizite.La serbări, spectacole , concursuri şi proiectele cu participare directă, prezenţa părinţilor este susţinută. Ca urmare a acestui fapt, creşte implicarea lor în viaţa şcolii, în interesul educării copiilor.

Activităţile extraşcolare au un caracter interdisciplinar, oferă multiple modalităţi de formare a a caracterului elevilor de la grădiniţă deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora.

 

prof. Simonica Sonia Neagoe

Şcoala Gimnazială Bălileşti (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simonica.neagoe

Articole asemănătoare