Robotica și realitatea augmentată – metode moderne de învățare în cadrul proiectului Erasmus+ STEAM like Leonardo

În cadrul  Programului  Erasmus+, acţiunea K229, cu titlul STEAM like Leonardo implementat de Școala Gimnazială ”George Emil Palade” din Buzău, un grup de două cadre didactice și șase elevi au participat la un schimb interșcolar de elevi în Perugia, Italia.
Mobilitatea a reunit partenerii în scopul colaborării eficiente în realizarea activităților educaționale proiectate pe tema  Leonardo vizionarul. Grupul țintă al mobilității a fost format din echipe de 6 elevi din cele 5 țări partenere și cei 24 elevii ai țării gazdă.

Organizarea în 6 echipe internaționale mixte cu câte 8 membri fiecare a facilitat interacțiunea între participanții celor 5 țări europene, care au identificat împreună soluții provocărilor educative inițiate de Liceul Scientifico Galileo Galilei din Perugia. Rezolvarea de probleme și identificarea de soluții practice în medii externe spațiului educațional convențional, precum  muzee, centre științifice și tehnice de prestigiu, club de aeronautică sau mediu natural, au permis dezvoltarea competențelor participanților în domeniul STEAM, obiectivul principal al proiectului. Liantul l-a constituit limba engleză cea care a permis optimizarea comunicării  în scopul realizării, prin colaborare și schimb de bune practici, a produselor educaționale propuse pe timpul și între mobilități.

Echipa română a avut, astfel, ocazia să se inițieze în programare și robotică, două teme specifice curriculumului instituției Liceului Galileo Galilei.  Elevele au putut utiliza personal un robot proiectat și realizat în totalitate de echipa italiană, folosind la baza un soft educațional. Realitatea augmentată a fost un alt punct de interes care a evidențiat avantajele implicării aplicațiilor moderne în motivarea și susținerea învățării.

Activitățile din prima zi au debutat cu deschiderea oficială a mobilității, prezentarea și vizitarea școlii. Activitățile sportive care au urmat, organizate pe echipe, au permis optimizarea comunicării între membrii acestora. Activitatea de diseminare a proiectelor realizate în echipe internaționale cu aplicația online Genial.ly, coordonate de profesorii parteneri, pe temele prisma optică și ochiul uman, au evidențiat succesul în colaborarea de un an a partenerilor.

Cele două teme au fost stabilite de către echipa de profesori coordonatori, având ca punct de plecare preocuparea consecventă a lui Leonardo da Vinci de a descifra corpul uman, pentru  reprezentarea acestuia cât mai fidelă în capodoperele sale artistice.

Codexurile vizionarului renascentist au oferit modele pentru studii și desene pe care elevii le-au reprodus sau reinterpretat în cadrul unui codex personalizat, ce poate fi văzut online https://issuu.com/cameliatimofte/docs/binder1_626fed7fd0e484.

Prezentările genial.ly au fost mentorate de către un elev expert şi coordonate de către profesorii internaționali. Noutatea a constat în conlucrarea online între elevii celor 5 țări partenere, pentru realizarea unui produs educațional comun, prin surmontarea barierelor de limbă şi de cultură, precum şi a decalajului de cunoștințe, generat de nivelurile curriculare specifice fiecărei țări.

Inovația didactică a fost atinsă prin mentorarea unui grup internațional de elevi, care au beneficiat în acest fel de un experiența profesională a unui profesor dintr-o țară parteneră. În felul acesta, elevii au făcut schimb de experiență, fiind conectați direct tehnicilor şi metodelor didactice folosite în alte sisteme educaționale europene: Spania, Polonia, Italia şi Belgia.

Vizita de documentare de la Galeria Umbria a permis partenerilor să discute despre principiul proporției în artă și modul în care aceasta a fost folosită în operele exponatelor existente în galerie.

De asemenea, vizitele ghidate de la Muzeul Leonardo da Vinci și de la Galeria Uffizi din Florența au făcut loc admirației și fascinației față de geniul  lui da Vinci și al celorlalți artiști, pictori sau sculptori ale căror opere bucură ochiul și sufletul privitorului. Partenerii au aflat despre codexurile lui Leonardo, cu precădere cel descoperit în Milano, conectat preponderent zborului și au putut experimenta diferite forțe și principii fizice pe exponatele construite după desenele lui Leonardo.

În cea de-a treia zi, grupele de elevi au desfășurat trei activități conectate temei proiectului: machete cu mașinile de zbor ale lui Leonardo,  articole pentru jurnalul electronic al proiectului, rezolvarea sarcinilor pentru Escape Room. Workshop-urile din cadrul Clubului de Știință și Tehnologie al orașului: podul lui Leonardo și programarea dronelor pentru a se ridica de la sol, au reprezentat exemple de activități learn by doing.

Vizita de documentare din centrul orașului a permis interacțiunea partenerilor cu elementele de cultură și civilizație locală – dezvoltarea comunității de-a lungul secolelor. S-au oferit informații interesante despre istoria orașului, s-au vizitat puncte strategice din dezvoltarea de-a lungul secolelor a comunității perugiene.

Observarea documentată a fenomenului de migrațiune a păsărilor aflate în migrație pe lacul Trasimeno a reprezentat o activitatea inedită.  Un expert ornitolog a explicat modul în care se monitorizează migrația păsărilor din nordul Europei spre sud, oferind un exemplu concret de măsurare, cântărire și marcare a păsărilor cu inel distinctiv. Participanții au aflat cum se poate evalua vârsta unei păsări după caracteristicile penajului, de unde provine și caracteristici ale speciei pe care a reprezintă.

Vizita de documentare de la Assisi a permis observarea și analizarea, în picturi murale și fresce, a modului în care perspectiva în artă a evoluat în timp la diferiți pictori și artiști italieni renascentiști. Simularea zborului cu deltaplanul la un club de zbor în aer liber și
scrierea jurnalului online al proiectului au constituit alte activități ale mobilității prin care s-au atins obiectivele proiectului. Profesorii coordonatori au avut două întâlniri în care au stabilit temele următoarelor două mobilități, modalități de diseminare și evaluare, proceduri de finalizare a produselor proiectului în acord cu aplicația proiectului.

Estimăm că impactul participării  echipei în mobilitate va fi amplificat prin diseminarea exemplelor de bună practică pe care le-am preluat de la partenerii noștri. În perioada ce urmează atât elevele cât și cadrele vor susține la nivelul școlii activități demonstrativ-instructive, prin care vor împărtăși colegilor lor de clasă informații, deprinderi și tehnici noi de învățare.

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare