Cum am perceput sistemul de învățământ spaniol prin mobilitatea Erasmus+ de tip job shadowing?

Personal, activitatea de job shadowing a reprezentat o provocare inedită în ceea ce privește formarea profesională. După cum reiese din denumirea acestui tip de formare, ea presupune observarea directă a activității complete desfășurate de cadre didactice din altă instituție, iar prin intermediul programului Erasmus+, din instituții aflate în altă țară; activitatea implică și schimbul reciproc de experiențe, de bune practici astfel încât, la final, ambele părți să poată constata beneficiile aduse în tipul de educație furnizată.

Astfel, în perioada 20-24 mai 2024, două cadre didactice de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște au participat la mobilitatea de tip job shadowing la CEIP CONCEPCIÓN ARENAL, în orașul Vila-Real, Spania. Stagiul de formare cu codul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060268  s-a realizat prin programul Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană.

Premergător, am desfășurat o serie de activități de pregătire:

  • am primit de la școala gazdă programul vizitei;
  • am comunicat cu directorul instituției gazdă prin intermediul unui grup de WhatsApp;
  • ne-am informat în legătură cu specificul localității în care urma să ajungem;
  • am organizat șederea în Vila-Real.

CEIP CONCEPCIÓN ARENAL își desfășoară activitatea în două clădiri aflate la mică distanță una de cealaltă. Într-una dintre ele sunt clasele I-VI, elevi cu vârsta între 6-12 ani (au câte o singură clasă pe nivel, excepție face clasa a IV-a), iar în cealaltă clădire (infantil) sunt copii cu vârste între 2-5 ani. Am apreciat faptul că la fiecare clasă infantil există un loc de joacă delimitat în exterior unde pot ieși când doresc.

Prin observare directă și în urma discuțiilor cu cadrele didactice am descoperit următoarea organizare a sistemului de învățământ spaniol:

  • ciclul infantil – până la 6 ani;
  • ciclul primar – 6-12 ani;
  • institut – 12-16 ani unde, de la an la an, aleg un număr din ce în ce mai mare de materii opționale în funcție de parcursul educațional pe care și-l doresc;
  • 2 ani de orientare profesională;
  • universitate.

Semnificativ este că foarte mulți se orientează spre practicarea unei meserii după institut.

Ce am descoperit în școala gazdă?

– Am observat că există un număr mare de cadre didactice și un număr suficient de profesori pentru învățământul special. De cele mai multe ori profesorii își desfășoară lecțiile în colaborare (un coleg le este profesor de sprijin) sau pot fi și singurul profesor de la clasă.
– Adesea împart clasa pe grupe/ ateliere de lucru cu sarcini diversificate, iar elevii schimbă atelierul la 15-20 de minute pentru a bifa toate sarcinile.
– Profesorii coordonează elevii cicluri de doar 2 ani.
– Elevii pot rămâne repetenți un singur an, fie in clasa a II-a, a IV-a sau a VI-a.
– Profesorii au libertatea de a alege modul de organizare al clasei.
– Nu folosesc manuale, doar auxiliare, la această școală.
– În școală învață elevi de șase naționalități diferite într-o atmosferă caldă, prietenoasă.
– Folosesc tableta în activitatea zilnică fără a face exces.
– În timpul orelor de limba engleză, profesorul este sprijinit de o tânără din S.U.A. beneficiară a unei burse primită printr-un program al guvernului spaniol care urmărește interacțiunea elevilor cu vorbitori nativi de limba engleză, fapt care, în mod sigur, conduce la îmbunătățirea competențelor elevilor.
– Evaluarea nu reprezintă un factor stresor pentru elevi.
– În incinta școlii există cantină.

Formarea de tip job shadowing  a adus, cu siguranță, un plus valoare activității mele prin schimbul de experiență cu profesorii spanioli, colaborarea directă în activitățile desfășurate în școala gazdă,  bagajul de cunoștințe câștigat pe care îl voi transfera în practica proprie pentru o performanță didactică superioară calitativ.

Am înțeles faptul că școala spaniolă insistă pe formarea competențelor de bază la toți elevii, alternând  formele de organizare, desfășurând ore în aer liber, astfel încât aceștia să învețe într-o stare de bine și de siguranță, fiind permanent încurajați spre a fi creativi și originali, spre a-și descoperi și maximiza potențialul.

 

prof. Nicoleta Cobianu-Șontac

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.cobianusontac

Articole asemănătoare