Resurse online și elearning

În zilele noastre volumul de informație foarte mare, provocările externe (pandemie, război) sunt numeroase, și de aceea platformele e-learning sunt folosite în sistemul de învățământ, deoarece permit o utilizare mai eficientă a resurselor de timp, materiale și umane.

Învățarea la distanță este o învățare altfel, fiind diferențiată de învățarea față în față-învățarea tradițională, nu doar prin mediul educațional și terminologia, dar și prin procesul instructiv-educativ. Această formă de educație a primit diferite nume, cu ar fi: învățământ la distanță, educație on-line, educație digitală, e-learning (Banciu, Ardelean, Ivascu, Fodorean, 2020).

„Prin elearning (sau e-learning), în sens larg, se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informației și comunicării. În sens restrâns, elearning reprezinta un tip de educație la distanță, ca experiență planificată de predare-învțare organizată de o instituție ce furnizează materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării – în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între actorii implicați.” (Istrate, 2000, pg. 13)

Pe scurt, învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, e-learning sau online learning, este o formă de învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student. (aracis.ro) Învățământul la distanță sau cu frecvență redusă exista în țara noastră de ani buni in universitar si postuniversitar, iar in ultimii ani acesta a beneficiat de folosirea la scară largă a internetului luând naștere cursurile online asincrone pe platforme educaționale tip Moodle. Aceste cursuri sunt cursuri în care studenții nu participă la activități didactice în același timp cu cadrele didactice, iar conținutul învățării este furnizat prin resurse de studiu la care studenții au acces. Instruirea are la bază materiale dedicate studiului individual, în format tipărit sau digital, implementate pe platforme specializate de management al predării, învățării și evaluării de tip elearning. Cursurile online asincrone nu implică interacțiuni în timp real între participanți. Astăzi, beneficiind de instrumentele digitale mobile diverse-laptop, tabletă, telefon mobil- sunt mult mai facile cursurile online sincrone. Instruirea sincronă implică o strategie de învățare structurată, în care activitățile didactice sunt programate la ore anunțate din timp și se adresează unor formații de studiu numite clase virtuale, iar studenții beneficiază de interacțiuni în timp real. Aceste cursuri pot fi oferite prin videoconferință, conferință web, conferință audio, chat, etc.(aracis.ro) Sistemul de învățământ online și-a arătat utilitatea în ultimii ani, când pandemia ne-a ținut în casă și ne-a obligat să ne adaptăm, astfel încât educația tinerelor generații să nu aibă foarte mult de suferit.

Învățământul online beneficiază de numeroase resurse atât hardware cât și software. Astfel, cadrul didactic poate utiliza diverse mijloace și dispozitive (calculator, telefoane mobile, smartphone-uri, PDA-uri, mini notebook-uri etc.), metode și resurse bazate pe tehnologia digitală cum ar fi medii virtuale, sisteme de management al învățării (LMS), software educațional, instrumente online, materiale de învățare în format digital, serious games, aplicații în realitatea augmentată și virtuală, precum și alte tehnologii emergente (Grosseck, Craciun, 2020).

Cel mai cunoscut este sistemul pentru managementul învăţării (în engl. Learning Management System, LMS), ce reprezintă un sistem software care permite organizarea învăţământului online, prin înregistrarea procesului instruirii, a rezultatelor testelor, parcurgerea întregului material educaţional de transmis etc. (Grosseck,Craciun,2020) Cele mai utilizate platforme sunt: G-Suite – Google Classroom, Edmodo, Schoology, WeSchool Microsoft Teams, Moodle, Easyclass, Class Dojo.

Software-ul educațional se referă la aplicații construite în scop didactic, ce vizează atingerea unor obiective educaționale pliate pe conținuturile teoretice, pe activitățile experimentale/ practice și pe competențele vizate de programele școlare. Software-ul educațional practic împletește produsul informatic cu designul pedagogic, fiind o alternativă digitală la metodele și mijloacele tradiționale. Aplicațiile online sunt instrumente în cloud, independente de conținutul curricular care pot fi utilizate pentru a crea diverse tipuri de resurse în format digital și totodată stau la baza a diverse activități de învățare online cum ar fi prezentări, aviziere virtuale, planuri de lecție, materiale video, audio, benzi desenate, hărți conceptuale, documente colaborative, jocuri educaționale și instrumente de evaluare.

Aplicațiile pentru videoconferințe au un rol important în predarea online deoarece profesorii și elevii interacționează din spații diferite, folosind internetul pentru a parcurge simultan un conținut sau o activitate de învățare. Cel mai des folosite sunt: Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, Webex (Grosseck, Craciun, 2020).

Evident, mai pot fi folosite ca resurse și tehnologiile emergente precum realitatea extinsă (augmentată, mixtă și virtuală) Realitatea extinsă este un termen care se referă la zona în care lumea fizică se combină cu cea virtuală sau care oferă o experiență completă în lumea virtuală. Excursiile virtuale sunt cel mai simplu exemplu de realitate virtuala. De exemplu, o vizită la Muzeul Național al Literaturii Române se poate face accesând adresa mnlr.ro/mnlr3.html . De asemenea elevii pot merge într-un tur virtual vizitând diverse locații, căutând imagini, identificând monumente sau locuri prin intermediul unor aplicații ca Google Street View sau Google Expeditions.

Totodată pot fi folosite materiale didactice ce vizează diverse media, combinații de text, grafică, sunet și video utilizate în procesul de învățare pentru înțelegerea temelor abordate, formarea de priceperi și deprinderi, explicarea conceptelor, exersarea unor algoritmi de rezolvare de probleme. Ne referim aici la manuale digitale dar și la diverse pagini web, enciclopedii, dicționare, atlase sau videoclipuri ce pot fi integrate într-o metodă sau strategie didactică. Ei bine, toate aceste resurse pot fi folosite și în activitatea instructiv-educativă. Cea mai accesibilă resursă este însă platforma Google Classroom însoțită de celelalte aplicații Google pentru educație (G Suite for Education). Alături de Classroom, mai avem Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Plus, Google Jamboard, Google Sites, Google Blogs, Google Drive , Google Vault etc. Iar lor li se adaugă Google Docs (Andron, Kifor,2021). În predarea limbii și literaturii române pot fi folosite cu succes prezentări, videoclipuri, fişe de lucru, manualul digital, ale căror conţinuturi au fost încărcate pe Classroom şi partajate în timpul folosirii Meet. Schemele şi explicaţiile pot fi partajate cu elevii folosind tableta grafică sau Jamboard. Pentru secvența de evaluare, se poate folosi platforma learningapps.org dar şi teste Google Forms.

Cu ajutorul resurselor digitale prezentate în acest material, cadrul didactic poate să răspundă unor provocări actuale: îmbunătățirea, în mod semnificativ, a modului în care elevii percep experiențele de învățare, planificarea mai eficientă, oferirea unor soluții adaptate pentru elevii care au nevoie de cerințe educative speciale, urmărirea progresului în învățare etc. Resursele digitale favorizează procesul de învățare prin activități provocatoare, multisenzoriale (sunet, culoare), prin acces la resurse informaționale din afara disciplinei de curs, prin utilizarea animațiilor, imaginilor, prin interacțiuni colaborative în finalizarea unor sarcini, și nu numai (Pantazescu, 2021).

Bibliografie

Andron, Daniela Roxana, Kifor Ștefania – Tehnologii digitale în activitatea didactică, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2021

Banciu, Doina, Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivascu, Daniel Fodorean – Educatia prin e-learning, Editura AOSR, Editura Tehnica, Bucuresti, 2020

Grosseck, G.,Craciun D. (coord.) – Ghid practic de resurse educationale si digitale pentru instruire online, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 2020

Istrate, Olimpius – Educația la distanță: Proiectarea materialelor, Editura Agata, 2000. Online: http://agata.ro/wp-content/uploads/2013/02/EdituraAgata_OlimpiusIstrate_Educatia_la_distanta_2000.pdf

Pantazescu Luciana – Ghid pentru implementarea instrumentelor digitale interactive în cadrul orelor de limba și literatura română, Brăila, 2021

aracis.ro/wp-content/uploads/2020/09/Standardele-ID-si-IFR-_20-sept.-2020.pdf

aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Definitii-ale-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-la-distan%C8%9B%C4%83-FINAL.pdf

 

prof. Mihaela-Liana Alexandru

Școala Gimnazială, Drăgănești Vlașca (Teleorman) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.alexandru

Articole asemănătoare