Creativitatea proiectului european eTwinning NATURE – toy factory

„NATURE – toy factory” este un proiect eTwinning care a luat naștere din dorința de a insufla elevilor iubirea față de natură și cunoaștere, din dorința de a descoperi materialele oferite de natură, ca suport pentru realizarea de jucării și lucrări artistice, din dorința de a petrece mai mult timp în natură, permițând astfel copiilor să creeze și să se joace, din dorința de a  implica cât mai multe școli din diferite țări și a împărtăși cu ei iubirea de natură. Proiectul își propune o serie de evenimente educative și recreative, timp de 8 luni, din octombrie 2023 până în mai 2024, și implică un număr de 42 de parteneri din 6 țări: România (20), Turcia (10), Macedonia de Nord (1), Italia (1), Lituania (2) și Grecia (8).

„Frumusețea naturii este frumusețea sufletului tău.” – Ralph Waldo Emerson

Conștientizarea importanței comportamentului sustenabil, de a nu risipi sau distruge materialele naturale pe care le pot folosi ulterior, va facilita ocazia de a explora mediul într-un mod nou, „artistic”, astfel încât copiii să-și dezvolte creativitatea, limbajul, motricitatea fină, precum și abilitățile digitale, concentrarea, atenția la detalii, jocul liber, curiozitatea și lucrul în echipă.

În cea mai mare parte a anului, natura ne pune la dispoziție materiale în  culori diferite, cu ajutorul cărora se pot realiza lucrări pline de frumusețe și originalitate (petale, frunze, flori, semințe, pietre). Este la îndemâna noastră acest bogat depozit de materiale pentru a crea, a folosi, integra în proiect această bogăție.

De aceea proiectul eTwinning „NATURE – toy factory”, se remarcă prin creativitate în abordarea conținuturilor din curriculum, prin utilizarea Web 2.0, dar și prin promovarea naturii ca depozit inepuizabil de resursele naturale.

Proiectul și-a propus facilitarea participării elevilor din 6 țări la un activități ce vizează dezvoltarea și stimularea creativității, desfășurarea de activități cu elevii pentru a înțelege sustenabilitatea mediului înconjurător și pentru a-i face conștienți de importanța de a nu risipi sau distruge materialele naturale pe care le pot folosi ulterior. Obiective:

  • dezvoltarea abilităților de cunoaștere și înțelegere a mediului, precum și stimularea curiozității de a-l investiga;
  • folosirea unei limbi adecvate (în limba maternă sau în limba engleză) în prezentarea unor fenomene/ materiale din natură și din mediul imediat;
  • formarea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire și protejare a mediului înconjurător, precum și în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta;
  • realizarea de creații funcționale și/sau estetice (jucării, colaje, creații artistice) folosind diverse materiale și tehnici elementare;
  • combinarea diferitelor tehnici și instrumente în vederea atingerii unui scop propus
  • stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;
  • participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, la care sunt asociate elemente a expresiei vizuale, muzicale, verbale, kinestezice.

Este un proiect care poate fi considerat bună practică, deoarece abordează creativ subiecte variate și de un interes major pentru formarea personalității elevilor. Proiectul își propune să dezvolte și competențele necesare secolului XXI. Elevii dezvoltă abilități, competențe manageriale, învăță să gestioneze problemele activităților, dezvoltă competențele de comunicare, colaborare, cooperare și empatie. Toate activitățile sunt integrate în curriculum, ceea ce aduce un plus de valoare proiectului.

Creativitatea înflorește în colaborare, mult mai mult decât prin eforturile pe cont propriu al fiecăruia, acest lucru s-a demonstrat în proiectul „NATURE – toy factory” de-a lungul perioadei lui de derulare, deoarece orice proiect are nevoie de creativitate în derularea activităților, îndeplinirea sarcinilor de lucru.  Motivul este simplu: creativitatea creează respect reciproc între membrii săi, ascute competitivitatea, impulsionează performanța și crește nivelul de satisfacție al membrilor participanți.

De aceea noi, membri proiectului „NATURE – toy factory” am stabilit activitățile împreună, termenele pentru fiecare activitate, modul de postare, instrumentele folosite, modul de disiminare și astfel am creat un mediu de lucru creativ al proiectului care a prevenit rutina pentru că mereu am experimentat moduri de lucru noi.

După o descriere a proiectului aș vrea să trec la prezentarea clasei, a participări noastre și al activităților pe care doresc să la prezint.

Am participat la acest proiect cu elevii mei, care sunt anul acesta în clasa a II-a, convinsă fiind că acest proiect va aduce mai multe perspective de creștere, învățare și interacțiune a elevilor mei. Vizitele în natură, s-au transformat în întrebări, curiozități, experiențe unice pentru elevi. În funcție de competențele pe care am stabilit să le dezvolt la elevi, aceștia au primit fiecare sarcini de lucru personale sau în grupe, lucrând la un obiectiv comun-activitățile proiectului „NATURE – toy factory”.

Integrând conținuturile în cadrul orelor de Limba română, Limba engleză, Matematică, Științe ale naturii, AVAP, Dezvoltare personală, TIC, este vizibil ușurată înțelegerea conținuturilor din diversele materii științifice, este sporită motivația elevilor și  se favorizează mai ușor transferul de informații.

Dintre aceste activitățile derulate, voi exemplifica activitatea lunii martie:

Activitatea 7: ,,International Forest Day” – March 21: Elevii au fost provocați să respecte și să parcurgă un plan de proiect: elevii și profesorii aleg împreună una dintre cele 3 teme specificate pentru realizarea colajelor în funcție de vârsta elevilor : animale din pădure, plante de pădure, peisaj forestier. Noi am ales desigur de comun acord, tema animale din pădure și am început să explorăm.

În cadrul lecțiilor la clasă s-au desfășurat diverse activități care să integreze tema „Ziua Internațională a Pădurilor”, în programa clasei. Momente din aceste activități vor fi încărcate pe paginile cărții online create pe aplicația Book Creator, unde fiecare profesor are 2 pagini disponibile.

Am integrat tema „Ziua Internațională a Pădurilor” în ora de CLR, „Iarna în pădure” a fost suportul nostru de text în acest scop. Am făcut cunoștință cu animalele din pădure și cu ajutorul prezentări PowerPoint „Animale din pădure”. Fiecare elev fiind atent la toate informațiile din text deoarece am avut ca temă scrierea a 4 propoziții despre animalul preferat, propoziții pe care le vom folosi la ora de TIC.

La ora de Științe ale naturii am aflat despre caracteristicile animalelor, cu ce se hrănesc, părțile corpului, curiozități etc. Elevii a fost încântați să afle informații pe habitatul animalelor, despre modul lor de viață, însușiri, hrană etc.

La ora de Matematică am rezolvat probleme cu o singura operație (cu animale), am rezolvat exerciții de înmulțire și am rezolvat exerciții pe fișa creată.

Atelierele de lucru create la ora de AVAP au fost repede formate. Fiecare elev a avut de pictat animalul din pădure preferat. Apoi, cu materialele create la ora de Avap,  folosind aplicația Chater Pix și propozițiile create la CLR am realizat prezentările noastre despre animale la ora de TIC.

Se dorește o predare trandisciplinară, cu metode atractive pentru elev care să îl motive și să îl stimuleze în căutarea informațiilor, apoi să le sintetizeze și să le integreze creativ. Sunt aplicații care pot ajuta la o prezentare atractivă a conținuturilor învățării și sunt metode de evaluare rapide, creative. Creativitatea elevilor a dus la realizarea unor cărți creative, jocuri interesante care au fost integrate în activitatea de la clasă.

A fost amuzant, creativ și interesant. Sunt sigură că am rămas cu niște cunoștințe importante. Am citit, ne-am documentat, am creat, am socotit, am pictat, ne-am distrat, am folosit aplicații, am integrat activitatea în curriculumul clasei. Frumusețea unui proiect eTwinning începe în momentul în care, odată stabilite detaliile de principiu, elevul devine centrul activităților. Profesorul devine facilitator.
Proiectului etwinning „NATURE – toy factory” a avut un impact puternic atât asupra copiilor implicați, cât și asupra noastră ca profesori. Pe copiii i-a motivat să facă schimb de idei, cunoștințe, să conducă activitățile, să împărtășească, să devină mai încrezători în sine, să comunice, să colaboreze, să fie creativi și autonomi. Pentru noi, ca profesori, este o super oportunitate de a face parte dintr-o echipă internațională de profesori.

Activitatea se poate vedea și pe blogul clasei: https://apoldclasapregatitoare.blogspot.com/p/nature-toy-factory.html

 

prof. Elisabeta-Edit Borș

Școala Gimnazială, Apold (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elisabeta.naghi

Articole asemănătoare