Proiectul eTwinning „Hai cu noi prin Europa!”

Proiectul încurajează elevii să descopere diversitatea europeană. Elevii realizează materiale în care ilustrează tradiții și obiceiuri din zone diferite ale țările lor, atracții turistice, monumente istorice, povești, rețete tradiționale, port popular, curiozități din țările participanților, descoperiri și invenții remarcabile etc.
Prezentul material este realizat pe structura proiectelor eTwinning.

Activitățile se vor desfășura sub îndrumarea unui profesor, care va fi mentor pentru un grup de cel puțin 10 elevi. Aceștia, în funcție de calendarul proiectului, vor realiza materiale electronice, pliante , etichete, afișe, machete,etc. Acestea se vor se vor regăsi în mapa proiectului, care va fi prezentată la întâlnirea finală a proiectului, într-o întâlnire online la care vor participa toți cei implicați. Proiectul are patru secțiuni. Fiecare secțiune are o altă tematică. Etapele se vor desfășura în lunile decembrie, ianuarie, martie, aprilie. Etapa finală se va desfășura în luna mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Proiectul își propune:

  • dezvoltarea interesului pentru identificarea, prezentarea și transmiterea valorilor tradiționale și nu numai, din Europa
  • promovarea interdisciplinarității ca mijloc de dezvoltare și stimulare a creativității elevilor,
  • dezvoltarea abilităților /competențelor digitale pentru elaborarea materialelor digitale
  • dezvoltarea abilităților de comunicare între participanți din localități, țări diferite.

Procedură de lucru

Fiecare grup participant (format din profesor mentor și cel puțin 10 elevi) își va alege o mascotă pe care o vor confecționa în prima săptămână a proiectului. Aceasta nu va putea fi modificată/îmbunătățită/înlocuită pe toată perioada proiectului. Fiecare grup va realiza materialele de prezentare pentru fiecare etapă a proiectului. Aceste etape au următoarele tematici:
1. VINO ÎN ȚARA MEA DE SĂRBĂTORI! decembrie 2018
2. PORTUL POPULAR ȘI BUCĂTĂRIA CULTURILOR EUROPENE! ianuarie 2019
3. CALEIDOSCOP ISTORICO-GEOGRAFIC! martie 2019
4.DESCOPERIREA- STARTUL EVOLUȚIEI! aprilie 2019
5. STOP! ȘI DE LA CAPĂT! – mai 2019

Rezultate preconizate

Rezultate ale proiectului:
– filme de prezentare ale echipelor participante
-ppt-uri, movie-maker-uri, prezi, cu obiceiuri de iarnă din diferite țări/regiuni ale Europei
-pliante, semne de carte, prezentări de costume populare, rețete tradiționale, dansuri populare, prezentări de îndeletniciri străvechi din diferite țări europene
-hărți cu monumente istorice, clădiri, statui, mânăstiri , rezervații naturale, trasee turistice , peșteri, munți, atracții turistice
-prezentări ppt, referate, pliante realizate, machete,filme,care reprezintă descoperiri sau invenții remarcabile realizate de personalități ale popoarelor europene.
-pagina de facebook a proiectului
-panoul proiectului
-albume cu fotografii ce prezintă diverse etape ale realizării materialelor pentru proiect
-pliante de prezentare a proiectului
-campania de publicitate a proiectului, ”PARADA MASCOTELOR!”
– ”CARTEA PRIETENIEI” a proiectului (fiecare participant își va regăsi semnătura în aceasta)

twinspace.etwinning.net/75716/home

Descrierea proiectului

Inovaţie şi creativitate pedagogică

Proiectul se desfășoară în incinta școlii. Elevii cunosc calendarul proiectului, și contribuie activ la respectarea acestuia. Astfel, fiecare etapă a proiectului este parcursă de intreaga echipă din școala respectivă. După ce primesc îndrumările mentorului, aceștia concep materialele acasă, iar la școală le prezintă și celorlalți colegi. Ei pot lucra materialele și în grupuri mai mici. Toate materialele sunt expuse , fiind integrate într-un proces de evaluare. Dacă ne referim la prima etapă, aceea de înființare a echipei proiectului, la alegerea numelui echipei și alegerea mascotelor, fiecare posibil membru al echipei  își prezintă mascota și propune un nume pentru echipă. Pe tot parcursul proiectului , se vor realiza fotografii. Astfel că , fotografiile ce urmează a fi expuse reprezintă diverse etape de desfășurare a proiectului.

Integrare în curriculum

În cadrul proiectului, un loc important îl ocupă comunicarea. În fiecare echipă, există un lider, care expune părerile grupului, profesorului coordonator. După o scurtă descriere, și susținere a punctului de vedere visavis de o anunmită situație, în urma unei conlucrări, dezbateri dacă este nevoie,se ajunge la un consens de opinii. Acest consens este mai apoi, concretizat în activități , care , vor fi postate în spațiul virtual al proiectului. Un alt lucru important, pe care copiii îl dezvoltă, este lucrul în echipă. Acesta este posibil, datorită sarcinilor pe care aceștia le parcurg în derularea proiectului. Astfel, ei contribuie activ, atât la etapa de elaborare a materialelor cât și la etapa de evaluare a acestora, atunci când le este solicitată participarea.

Ca și mod de lucru, pot menționa faptul, că elevii cunosc calendarul proiectului, și săptămânal, ei realizeaza activitatea menționată în calendar. Acest lucru se realizează, fie individual, fie în echipe. Atragerea către proiect este vizibilă, prin implicarea în realizarea sarcinilor, prin competiția ce se naște între elevi, și nu în ultimul rând prin câștigarea unor premii modice , în general dulciuri, și schimbarea periodică a liderului de grup. Elevii sunt tentați de ocuparea unei funcții în defășurarea proiectului.

Comunicare şi schimburi între şcolile partenere

Comunicarea între parteneri s-a realizat , inițial , urmând pașii de găsire a partenerilor, ca mai apoi , să utilizăm mailul personal, facebook-ul, dar nu în ultimul rând Twinspace-ul proiectului.

Pentru o mai bună cunoaștere , între elevii din proiect, ne propunem să realizăm, fiecare în școala unde se desfășoară proiectul, a unui film de prezentare, astfel, toți elevii din proiect , își vor cunoaște partenerii. Filmele realizate vor fi postate în Twinspace-ul proiectului.

Colaborare între şcoli partenere

Colaborarea a existat încă de la lansarea proiectului. Pe tot parcursul etapelor acestuia, coordonatorii echipelor au colaborat în mediul virtual pe mai multe căi : skype, facebook, mail. Colaborarea a fost constructivă și s-a realizat și la nivel de îndrumare , de abordare a unor situații, în mod diferit în tările partenere. Prin îmbunătățire, mă refera aici , la plusul de valoare al unei activități, plus realizat pe parcursul desfășurării unei etape. Astfel că, la finalul unei activități propuse, aceasta nu mai are forma inițială, strictă a proiectului, ci are o notă de personalitate a grupului, notă ce este vizibilă pe twinspace-ul proiectului., în fotografiile postate, filmele, comentariile din forum, etc.

Colaborarea s-a materializat și prin modificarea calendarului proiectului. Colegii parteneri, au propus , inițierea unei etape noi în proiect, și anume, ANIVERSAREA ȚARII MELE ! Deoarece, majoritatea partenerilor , vorbesc aceeași limbă, limba română, noi partenerii am căzut de accord , ca în săptămâna 26-30 noiembrie 2018, fiecare partener să posteze acțiuni ale aniversării ROMÂNIEI.

Echipele partenere, colaborează pe tot parcursul proiectului, prin profesorii facilitatori, care susțin sesiuni scurte de informare , privind postările din proiect. Săptămânal, elevii vizionează postările din săptămâna anterioară, și se autoevaluează (nu întotdeauna obiectiv) comparativ cu celelalte echipe.

În cadrul acțiunii ANIVERSAREA ȚARII MELE !, echipele partenere, au realizat un afiș comun astfel : s-a realizat conexiunea prin skype, între două echipe partenere, fiecare echipă a beneficiat de ustensile  pentru desenat. Liderul de echipa (de această dată ales datorită competențelor sale artistice) realizează afișul sub îndrumarea echipei partenere. Această colaborare , se realizează în timp real, pe parcursul a 30 de minute. În tot acest timp, elevii echipei care primește instrucțiunile, susțin ți îndrumă liderul. După scurgerea timpului, rolurile se inversează.  După alte 15 minute, timp în care se finalizează afișul, prin contribuția întregii echipe, acestea se fotografiază și de postează pe twinspace-ul proiectului.

Utilizarea tehnologiei

Activitățile au putut fi realizate în colaborare cu alte școli, datorită, în primul rând platformei eTwinning. Aici am putut găsi parteneri interesati de proiect. Am ini’iat twinspace-ul proiectului, prilej cu care am putut posta imagini de pe parcursul proiectului, am purtat discuții cu ceilalți parteneri, și am putut posta în forum diverse mesaje pentru celelalte echipe. Pe parcursul proiectului, așa cum am zis, colaborarea a avut loc în ambele sensuri de la ionițiatorul proiectului la parteneri dar și invers.

Rezultate, impact şi documentaţie

Rezultatele  proiectului sunt:
– filme de prezentare ale echipelor participante
– ppt-uri, movie-maker-uri, prezi, cu obiceiuri de iarnă din diferite țări/regiuni ale Europei
– pliante, semne de carte, prezentări de costume populare, rețete tradiționale, dansuri populare, prezentări de îndeletniciri străvechi din diferite țări europene
– hărți cu monumente istorice, clădiri, statui, mânăstiri , rezervații naturale, trasee turistice , peșteri, munți, atracții turistice
– prezentări ppt, referate, pliante realizate, machete,filme,care reprezintă descoperiri sau invenții remarcabile realizate de personalități ale popoarelor europene.
– pagina de facebook a proiectului
– panoul proiectului
– albume cu fotografii ce prezintă diverse etape ale realizării materialelor pentru proiect
– pliante de prezentare a proiectului
– campania de publicitate a proiectului, ”PARADA MASCOTELOR!”
– ”CARTEA PRIETENIEI” a proiectului (fiecare participant își va regăsi semnătura în aceasta)

Prin derularea proiectului, elevii își vor putea  dezvolta abilitățile de comunicare, de a colabora cu alți colegi în realizarea sarcinilor, de a se implica activ în desfășurarea unui proiect . pe parcursul etapelor acestuia, elevii vor învăța sa-și gestioneze timpul, și mai ales timpul de lucru pentru realizarea unei sarcini, pentru finalizarea în timp util a acestei. Cu alte cuvinte, elevii vor învăța să-și gestioneze timpul.

Ca și avantaj al școlii, putem vorbi despre vizibilitatea acesteia pe platforma eTwinning. Considerăm că dacă, am fost vizibili de la primul proiect inițiat de noi pe platformă, putem crește această vizibilitate prin implicarea directă , ca fondatori sau ca parteneri în proiecte,la care elevii noștri să participe. Astfel, prin realizarea proiectului nostrum, am fost contactați și de alți parteneri , fiind în acest moment, parteneri în 7 proiecte, astfel:
MULTICULTURAL ADVENT CALENDAR
MY LEARNING WITH MY PUPPETS
„MY FRIENDS FROM THE WORLD”
Who Let the Dogs Out?
Let’s code our own game
Sharp Brains with Mind Games
HAI CU NOI, PRIN EUROPA!

Ca rezultat important al proiectului, pot menționa în primul rând câștigarea unor prieteni. Putem spune că derularea proiectului a lărgit grupul prietenilor elevilor noștri, dar și a noastră, a profesorilor. Colaborarea fructuoasă cu alți parteneri ne-a determinat să aplicăm și pentru alte proiecte, pe care să le realizăm în comun.

prof. Luminița-Gabriela Zegrea

Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.zegrea

Articole asemănătoare