Beneficii ale experienței de formare prin proiecte Erasmus+

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei, apariția de noi meserii pe piața muncii, precum și adaptarea tinerilor într-o societate în continuă schimbare presupun dezvoltarea  competențele profesorilor, care trebuie să țină pasul cu aceste schimbări și să evolueze pentru a acoperi nevoile de educație ale elevilor.  Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă modalitatea prin care calitatea educației furnizate este păstrată la standardele impuse de societate, și în același timp, o modalitate prin care profesorul își dezvoltă cunoștințele, abilitățile și competențele.

Formarea profesională continuă este esențială la nivelul oricărei unități de învățământ, fiind de asemenea una din liniile strategice prioritare la nivelul politicilor europene.

În perioada 4-12 aprilie 2022, am participat la cursul ”Make Technology your friend” furnizat de asociatia Edu2grow, Portugalia, fiind primul fluxul  de formare a cadrelor didactice din cadrul proiectului ”European competences – Facilitating social integration and on the labor market for adults with fewer opportunities”, nr. 2021-1-RO01-KA122-ADU-000018359.

Scopul proiectului a constat în pregătirea de calitate a cadrelor didactice în vederea susținerii eficiente a procesului instructiv-educativ pentru o bună consiliere și orientare a adulților în vederea integrării și asigurării de șanse egale într-o societate în continuă schimbare și pentru a face față necesităților actuale de pe piața muncii.

Competențe dezvoltate la cursuri:

  • îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice pentru facilitarea utilizării strategiilor digitale moderne în lucrul cu adulții cu mai puține oportunități în vederea asigurării unei integrări cu șanse egale pe piața muncii (fluxul 1, cursul ”Make Technology your friend”, Portugalia);
  • îmbunătățirea abilităților de comunicare și utilizare a metodelor de stimulare a gândirii creative și critice a cadrelor didactice în raport cu elevii adulți din mediul rural din perspectiva abordării problemelor mediului (fluxul 2, cursul „Encouraging creative thinking”, Cehia);
  • aplicarea diversității, a unor metode interactive de predare-învățare, centrate pe competentele cheie, în vederea lucrului eficient cu elevii din categoriile cu risc de abandon (fluxul 3, cursul „Facing Diversity: inclusive education strategies for students with fewer opportunities”, Italia).

Cursul de formare precum și socializarea cu alte cadre didactice din țări ale Uniunii Europene au dus la asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic, o nouă abordare a orelor de predare-învățare-evaluare sau consiliere și orientare.
Am folosit o parte din aplicațiile învățate la curs,  în cadrul orele de TIC la elevii din  programul Șansa a doua, de la Liceul Tehnologic ”I.C. PETRESCU”: crearea unui cont Google, stocarea datelor în Drive, editarea unei scrisori de motivație, completarea în format digital a unui Curriculum Vitae, utilizarea unei adrese de mail.

Cu elevii de gimnaziu am desfășurat activități outdoor, în cadrul cărora am folosit aplicațiile LeafSnap- recunoaște în prezent 90% din toate speciile cunoscute de plante și copaci, ArReal Animals- plasează animale virtuale în lumea reală ce pot fi  controlate(deplasarea lor, mărire sau micșorare, reacții/ gesturi) folosind iPhone-ul sau iPad-ul  și Smart Measure- telemetru care măsoară distanța și înălțimea unei ținte (clădire, arbore, persoană etc.) folosind trigonometrie. Aceste aplicații le putem aplica cu succes în săptămâna verde.

Am introdus din instrumentele digitale învățate la curs atât la orele de informatică/TIC sau matematică, dar și la consilierea și orientarea elevilor. Orele au devenit mai captivante pentru elevi, aceștia dând dovada de o implicare mai activă.

Exemple de aplicații:
wordwall.net (creare de jocuri ),
learningapps.org (exerciții),
quizizz.com, kahoot.com (creare quiz),
padlet.com (organizator, prezentare proiecte, colecție),
voki.com (avatar),
Interland (joc-siguranța pe Internet) etc.

Cursul a răspuns nevoilor mele profesionale. Mi-a oferit posibilitatea să descopăr metode și tehnici de utilizare a tehnologiei în procesul instructiv educativ. A fost un curs eficient și constructiv. Au fost multe lucruri noi pe care le-am aflat și pe care voi încerca să le pun în aplicare.  Mi-am îmbunătățit abilitățile mele de comunicare în limba engleză și competențele digitale.

 

prof. Cătălina Gabriela Hera

Liceul Tehnologic I.C. Petrescu, Stâlpeni (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/catalina.hera

Articole asemănătoare