Proiectele europene deschid frontierele cunoașterii

Unul dintre proiectele în care sunt implicată în mod direct este proiectului Erasmus+ Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion (2019-1-PL01-KA229-065360_5) aflat în derulare, țările partenere fiind România, Slovenia, Turcia, Italia, Franța, Polonia. Proiectul presupune derularea a câte două mobilități consecutive în fiecare țară parteneră, la prima mobilitate din fiecare țară participând profesorii de specialitate care, prin implicarea în activități specifice de gastronomie, au ocazia perfecționării în domeniul respectiv, în ceea ce privește gastronomia țării gazdă, în a două mobilitate participând atât profesori și cât și elevi care, prin activitățile propuse în fiecare zi, au ocazia să-și dezvolte competențele practice în domeniul respectiv.

Până în acest moment s-au derulat, în cadrul proiectului, mai multe mobilități, în diferite locații, inclusiv la liceul, acestea adaptându-se cerințelor cauzate de criza mondială de coronavirus.

Am participat alături de elevi și profesori la mobilitatea  din Polonia, la Liceul Economic din Wodzislaw, în perioada 5-9 noiembrie 2019 și la mobilitatea din România, desfășurată în perioada 8-11 noiembrie 2021. Pe parcursul mobilității din Polonia, timp de 6 zile, sub îndrumarea profesorului de gastronomie Krzysztof Zielonka, elevii și profesorii participanți la proiect au învățat cum să pregătească mâncăruri poloneze și sileziene, în fiecare zi gătind câte 2-3 preparate diferite, să sculpteze în legume și fructe, au participat la lecții deschise de matematică, discipline de specialitate și de limba poloneză, au avut ocazia să cunoască tradițiile de Sfântul Nicolae, istoria regiunii, să participe la o excursie gastronomică și culturală, să lege prietenii, să viziteze orașul și alte localități din apropiere, să petreacă timpul liber împreună și altele.

La fel ca în mobilitatea din Polonia, în cea desfășurată în România, elevii și profesorii participanți  au învățat cum să pregătească mâncăruri tradiționale țării noastre. Întreaga experiență a fost una productivă din punct de vedere profesional, învățând rețete și tehnici noi de pregătire a preparatelor, iar în plan personal am cunoscut oameni din medii și culturi diferite cu care am colaborat în timpul lucrului în echipă și în timpul liber și ne-am îmbunătățit abilitățile de comunicare într-o limbă străină.

Obiectivele proiectului, dobândirea de competențe în pregătirea preparatelor culinare tradiționale, schimbul de experiență profesională și interculturală și comunicarea profesională în limba engleză, au fost formulate în funcţie de nevoile de dezvoltare ale elevilor atât în plan profesional cât şi în cel personal, luând în considerare curriculumul şcolar de specialitate și au fost atinse în totalitate. Acestea au vizat dezvoltarea şi îmbogăţirea competenţelor şi abilităţilor profesionale din domeniul alimentaţiei publice (dexteritatea manuală, de exemplu), deprinderea de noi tehnici de lucru specifice domeniilor gastronomice din țările partenere în proiect şi servire, consolidarea abilităţilor de lucru în echipă, facilitarea integrării pe piaţa muncii internă şi externă. De asemenea s-a avut în vedere dezvoltarea creativităţii  şi ingeniozităţii privind arta gastronomică națională și internțională, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză  dar şi îmbunătăţirea capacităţii de socializare cu persoane  de altă cultură.

Tehnicile noi de lucru dobândite de elevi și profesori au fost integrate ulterior în cadrul orelor de instruire practică şi teoretică curente.

Îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în echipă şi de comunicare în limba engleză oferă elevilor şanse ridicate de integrare pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale. Ca indivizi, participanţii au avut ocazia să cunoască o nouă cultură, având drept consecinţă creşterea gradului de toleranţă faţă de semeni.

 

prof. Felicia Hagiu

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/felicia.hagiu

Articole asemănătoare