Proiectele Erasmus+, oportunitate de învățare pentru profesorii de la Grădinița cu PP Nr. 1 din Târgoviște

Grădinița cu P.P. Nr. 1 din Târgoviște implementează, în perioada 2020 – 2022, proiectul cu titlul „Inclusion through sensory integration”, cu numărul de referință 2020-1-IS01-KA229-065808_3, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea KA2, parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar doar între școli.

Partenerii acestui proiect sunt:
1. Leikskólinn Gefnarborg-Icelanda-COORDONATOR,
2. Nipiagogeio Karterou, Heraklion Grecia,
3. Dječji vrtić Vrbovec, Vrbovec-Croația,
4. Katarina Barnstugeförening, Stockholm-Suedia,
5. Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște, România

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini incluziunea prin integrarea senzorială a tuturor copiilor prin sesiuni educaționale, inclusiv alfabetizare, educație în aer liber, luând în considerare capacitatea de creativitate și un mediu de învățare bine organizat.

Acest proiect își propune implicarea profesorilor, copiilor din grupul țintă, părinților în crearea unui mediu și a unor metode de predare care să susțină integrarea senzorială pe tot parcursul vieții de zi cu zi în instituțiile participante.

Scopul proiectului este acela de a înțelege și dezvolta metode de lucru cu privire la modul de explorare și dezvoltare a diferitelor simțuri. Deoarece lucrul cu simțurile este atât de important pentru întreaga dezvoltare a copilului, acest proiect le oferă profesorilor din învățământul preșcolar sarcina unică de a organiza educația și mediul, astfel încât copilul să poată experimenta diverse simțuri pe parcursul zilei. În joc, indiferent dacă copilul lucrează individual sau într-un grup de copii, în timpul activităților în interior sau în aer liber – fiecare situație creată are potențialul unor oportunități importante de învățare.

Principalele activități prevăzute a fi desfășurate în perioada celor 2 ani de proiect:  Pentru cei doi ani de proiect, în Formularul de aplicație au fost stabilite următoarele activități:
• Stabilirea echipei de lucru la nivel național
• Stabilirea sarcinilor, rolurilor și responsabilităților fiecărui membru al echipei de proiect și al fiecărei țări partenere
• Elaborarea unui plan detaliat de implementare
• Promovarea permanentă a proiectului
• Comunicarea permanentă cu partenerii europeni pe eTwinning, Facebook, email, la reuniunile de proiect
• Asigurarea vizibilității proiectului în instituția de învățământ prin panourile Erasmus+, banner, în mass-media, în comunitate
• Organizarea  reuniunilor transnaționale
• Stabilirea logisticii și coordonarea activităților derulate în parteneriat
• Organizarea ședințelor transnaționale de proiect cu următoarele subiecte de discuție în concordanță cu conținuturile si cu obiectivele proiectului:
a) managementul și implementarea proiectului, analiza și evaluarea demersului și calității activităților din proiect, importanța monitorizării si diseminării in scopul atingerii obiectivelor si producerii de rezultate, implementarea activităților planificate;
b) strategii de evaluare și autoevaluare la nivelul parteneriatului;
c) metode și instrumente de monitorizare a progresului proiectului:
d) raport intermediar, chestionare;
e) impactul proiectului asupra grupului țintă, succesul, progresul sau eventuale probleme;
• Organizarea și coordonarea unor activități pentru diseminare: reuniuni, activități, materiale elaborate, comunicare informații și prezentare de rezultate pentru cadre didactice;
Proiectul este împărțit în trei perioade de timp, trei subteme  și se concentrează pe următoarele aspecte:
• În prima perioadă de timp, accentul va fi pus pe integrarea senzorială și alfabetizare.
• În cea de-a doua perioadă de timp, accentul va fi pus pe integrarea senzorială, prin educație outdoor.
• În cea de-a treia perioadă de timp, accentul va fi pus pe integrarea senzorială prin creativitate și un mediu bine organizat.

Pe toată perioada derulării proiectului vor fi 5 activități de predare-învățare-formare, care se vor derula în fiecare dintre cele 5 țări partenere. Fiecare perioadă de timp include una sau două activități de învățare, predare și instruire, care oferă activități legate de zona de concentrare specifică a perioadei de timp. Scopul activităților este acela de a împărtăși idei și practici de lucru care urmează să fie introduse și dezvoltate în continuare în instituțiile partenere:

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, partenerii au inițiat un proiect eTwinning, acesta constituind spațiul de derulare a activităților desfășurate la nivel național de copii și cadre didactice.

Partenerii și-au propus să abordeze un basm cunoscut de  toți, „Scufita Roșie”. Activitățile care vor fi derulate vor pune accent pe cele 5 anumite simțuri, pe integrarea senzorială. Pe măsură ce se va lucra cu copiii, se vor folosi întrebări deschise și preșcolarii vor discuta, vor descoperi, vor găsi soluții și vor crea răspunsuri. Având la bază basmul și explorând diferite simțuri, vom discuta și vom găsi oportunități în care copiii să folosească diferite elemente de alfabetizare în cel mai larg sens al acestuia, precum și elemente de bază.

Pentru luna februarie, tema propusă pentru a fi desfășurată este ,,Explorăm lumea prin simțul vederii” iar partenerii au convenit ca activitatea să se desfășoare astfel:
1. Realizarea unui poster cu tema diferențelor în ceea ce privește simțul vederii;
2. Avem cu toții aceeași vedere? Cum arată camera când folosim ochelari diferiți? Lupul din poveste, vede lumea ca noi?
3. Prelucrarea poveștii din perspectivele diferitelor personaje – Ce vede bunica (tavanul, gura lupului și stomacul)? Ce vede lupul? Ce vede Scufița Roșie? Ce vede Vânătorul?
4. Experimentăm capturi de perspectivă diferite și folosim materiale variate pentru a ne exprima răspunsurile, creând o poveste comună în Storyjumper care redă povestea din ceea ce văd diferitele personaje. Fiecare țară poate prezenta un personaj în povestea jumperului (Mama, Scufita roșie, lupul, bunica, vânătorul, o pasăre care se uită la toate).

Pe măsură ce se vor derula activitățile, se vor posta fotografii din timpul activităților desfășurate cu copiii pe platformă.

Proiectul se va încheia având ca rezultat un film ce va fi utilizat pentru diseminare în școli și în afara acestora. Vom folosi diferite platforme pentru a ajunge la un public mai larg, un site web public, un film final despre proiect, scrierea unor articole în ziare locale și educaționale, vom răspunde la solicitările cadrelor didactice pentru vizite de studiu, vom prezenta proiectul ori de câte ori ni se va solicita acest lucru,  prin intermediul platformei eTwinning, unde putem crea evenimente on-site sau online pentru a ne împărtăși concluziile și rezultatele finale.

Dimensiunea europeană a tuturor reuniunilor de proiect desfășurate în țările partenere va oferi oportunități în context European cu vizarea următoarelor obiective specifice: compararea sistemelor de învățământ, dezvoltarea competențelor TIC, progres în comunicarea în limba engleză, schimb de bune practici manageriale și pedagogice și dezvoltarea tehnicilor de predare și a metodelor centrate pe elev pentru îmbunătățirea calității educației, implicarea unui număr mare de copii în toate activitățile proiectului, promovarea respectului reciproc dintre parteneri, cât și descoperirea tradițiilor si a diversității culturale.

Responsabil cu diseminarea:
Prof. Rusu Diana
Prof. Împărățel Mădălina

* * *

„Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.”

 

prof. Diana Maria Rusu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/diana.rusu

Articole asemănătoare