Proiectele eTwinning – rol semnificativ în educație. Proiectul Edupositivity: Positive Impact in Education

Proiectele eTwinning contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității educației și la pregătirea elevilor pentru provocările și oportunitățile unei societăți în continuă schimbare, pun bazele unei educații mai deschisă, colaborativă și inovatoare, oferind multiple beneficii atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Acestea nu doar îmbunătățesc competențele academice și profesionale, ci și dezvoltă abilități esențiale pentru viață.

Principalele direcții pe care acestea se axează sunt: colaborarea internațională, dezvoltarea competențelor digitale, învățarea activă și interdisciplinară, îmbunătățirea competențelor lingvistice, dezvoltarea profesională a profesorilor, motivarea elevilor și nu în ultimul rând promovarea valorilor europene.

Prin aceste proiecte se facilitează colaborarea între școli din diferite țări europene,  elevii și profesorii pot comunica, colabora și împărtăși idei și resurse prin platforme digitale, ceea ce promovează înțelegerea culturală și schimbul de bune practici educaționale. Prin utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare  elevii  își dezvoltă competențele digitale. Fiind de obicei interdisciplinare, se concentrează pe învățarea activă, unde elevii sunt implicați direct în procesul educațional prin activități practice, cercetare și proiecte colaborative toate acestea stimulând  creativitatea și gândirea critică. Prin comunicarea cu colegi din alte țări, atât elevii cât și profeosorii  au oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele lingvistice , pot face schimb de experiență, pot învăța noi modalitati de comunicare.

Proiectele eTwinning au ca rezultat  creșterea  motivației elevilor prin faptul că le oferă contexte de învățare mai interesante și mai relevante prin care constant se promovează valori europene precum respectul pentru diversitate, solidaritatea și cetățenia activă. Participarea la astfel de proiecte ajută elevii să devină cetățeni europeni responsabili și informați.

Un exemplu de proiect derulat în acest an școlar este ”Edupositivity: positive impact in education” school-education.ec.europa.eu/tr/etwinning/projects/edupositivity-positive-impact-education/twinspace. Fondator al proiectului a fost profesor Hatice Üstündağ, Școala Yahya Kemal Ankara și cofondator profesor Joița Maria Magdalena, Școala Gimnazială Nr.156, București. Proiectul a avut 19 membri:Turcia(9), Grecia(3), România(2), Azerbaijan(1), Polonia(1), Republica  Moldova(1), Serbia(1), Georgia(1) și elevi cu vârste cuprinse între 10-15 ani.

Prin derularea acestui  proiect, s-a dorit crearea unui mediu de învățare pozitiv în educație care să contribuie la dezvoltarea afectivă și socială a elevilor. Toate acestea pentru a crește motivația elevilor astfel încât să își poată exprima confortabil sentimentele, să-și demonstreze abilitățile de gândire creativă, să cunoască diferite culturi în cooperare, să  pregătească și  să realizeze  împreună activități cu rezultate pozitive la nivel personal si educațional.

Obiectivele proiectului
1) Îmbunătățirea capacitatății elevilor  de a-și exprima liber sentimentele,
2) Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale,
3) Dezvoltarea abilităților de comunicare pozitivă,
4) Cunoașterea diferitelor culturi,
5) Dezvoltarea  abilităților de gândire creativă, rezolvarea de  probleme și participarea activă la învățare,
6) Dezvoltarea competențelor  digitale folosind Web2, pentru a asigura utilizarea activă a Web3 și a instrumentelor de inteligență artificială.

Activitățile au fost atent organizate prin programul proiectului: school-education.ec.europa.eu/tr/etwinning/projects/edupositivity-positive-impact-education/twinspace/pages/project-work-schedule. Au fost detaliate si organizate toate fazele de derulare ale unui proiect, prezentarea partenerilor, școală, profesori, elevi, fiecare prezentare fiind făcută prin utilizarea aceluiași instrument Web.2 de către toți participanții, acordurile parentale ale copiilor implicați, reguli de etică elaborate împreună cu toți partenerii, agenda proiectului deasemenea realizată prin colaborare.

Fiecare partener a avut propriile sarcini, toate alese în funcție de disponibilitatea și abilitățile participanților. Au fost realizate produse comune si produse individuale în cele mai multe dintre ele folosindu-se inteligenta artificială, ChaptGPt pentru realizare de text, Copilot pentru realizare de imagini,Suno.ai pentru realizare de sunet , Canva, BookCreator, Padlet, Zoom, Googledocs, AnswerGarden și multe altele. Toate aceste activități s-au derulat prin joc, dovedindu-se acest mod de lucru o metodă eficientă de a facilita procesul de învățare.

Echipa de proiect a școlii a fost formată din 12 elevi ai claselor a VI-a B, a VII-a A și a VII-a D,  pentru derularea activităților de învățare prin  muzică s-au implicat și 9 elevi ai  clasei a V- a A îndrumați de doamna profesoară de Educație muzicală Mafteiu Alina iar pentru derularea activităților de învățare prin  desen elevii au fost coordonați de doamna profesoară de Educație plastică Condruț Ariana. Asadar colaborarea în cadrul acestui proiect a fost pe de o parte internațională iar pe de altă parte în cadrul instituției dovedind încă odată în plus avantajele lucrului în echipă.

Avantajele acestei abordări au fost: stimularea gândirii critice și a creativității, scoaterea în evidență a modului  propriu de înțelegere pentru că fiecare copil poate înțelege și asimila informațiile într-un mod unic,  să sintetizeze cunoștințele și să le rețină mai bine,  să poată învăța subiecte noi într-un mod distractiv și interactiv.

Bibliografie
www.etwinning.net/ro/pub/index.htm

 

prof. Maria-Magdalena Joița

Școala Gimnazială Nr. 156 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.joita

Articole asemănătoare