Spune DA faunei acvatice durabile (Proiect eTwinning)

Say YES to Sustainable Aquatic Wildlife este un proiect europen desfășurat pe platforma eTwinning în anul școlar 2023-2024. Denumirea a fost preluată de inițiatoarea acestui proiect de la obiectivul 14 din cele 17 obiective majore stabilite de Statele Unite în 2015, obiectiv ce are 10 ținte de atins până în 2030, iar progresul este urmărit și măsurat printr-un indicator specific.  Oficial, denumirea s-ar traduce prin „Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă”.

Proiectul a avut drept grup țintă elevii cu vârste între 8 și 16 ani, împărțiți în echipe mixte, transnaționale, prin care ei și-au aprofundat cunoștințele despre fauna acvatică. Totodată, ei au încercat prin diverse metode să atragă atenția asupra comportamentului și deciziilor pe care le iau adulții cu impact negativ asupra mediului și asupra sănătății pe termen lung.

Ca orice proiect eTwinning se ating și cele 8 competențe cheie ale Uniunii Europene.
1. competențe de alfabetizare, de conștientizare a ceea ce citesc, adoptând un dialog critic și constructiv;
2. competențe multilingvistice ce vizează cunoștințele de vocabular și gramatica funțională a limbii engleze, limba oficială în care s-a desfășurat proiectul, partenerii fiind din țări  diferite precum: Turcia (9 profesori), Iordania(3), Grecia(3), Armenia(2), Republica Moldova (1), Croația(1), Polonia(1), Italia(1), Bulgaria(1);
3. competențe în domeniul științei, tehnologiei au vizat valorificarea cunoștințelor despre fauna marină;
4. competențe digitale au susținut cetățenia activă și incluziunea socială, colaborarea cu ceilalți profesori și elevi, și prin intermediul întânirilor online, precum și creativitatea în vederea realizării obiectivelor Toți utilizatorii au avut  posibilitatea de a gestiona și proteja informațiile, conținutul, datele și identitățile digitale, semnându-se acorduri de confidențialitate.
5. competențe personale, sociale și de a învăța să înveți s-au reflectat și materializat în  munca în echipă în mod constructiv, susținând bunăstarea fizică, prin acordarea de termene,  și emoțională, prin bucuria de a fi o echipă și de a ne bucura de produsele ce s-au creat în urma acestei frumoase colaborări.
6. competențe cetățenești s-au materializat în acest proiect prin sprijinirea diversității sociale și culturale, a coeziunii sociale, a stilurilor de viață durabile, promovarea culturii păcii și nonviolenței, dar nu în ultimul rând a responsabilității pentru mediu
7. competențe antreprenoriale au exersat capacitatea de a acționa în calitate de cetățeni responsabili pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității la nivel mondial, prin cunoașterea punctelor tari și slabe; Prin intermediul acestui proiect, s-a exersat capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma, cu siguranță, în valori pentru ceilalți. La început a fost cuvântul și apoi fapta, nu?
8. competențe de sensibilizare și expresie culturală au avut ca finalitate dezvoltarea unei atitudini pozitive ce a presupus curiozitatea față de lumea înconjurătoare, respectiv fauna acvatică, o atitudine deschisă de imaginare a noi posibilități de salvare a acestei Planete albastre, prin salvarea ecosistemului acvatic, marin, vizat și dorința de a participa tuturor celor implicați  de a participa la experiențe culturale.

Noutatea proiectului eTwinning a constat în metoda abordării disciplinei biologie prin Metoda Proiectului, iar prin aplicațiile Arloopa, Dollify, ChatterPix am putut aplica la clasă metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil și promovată în cadrul acestui proiect, realizat în parteneriat cu școli de profil, precum:

Elevii au colaborat și au realizat videoclipuri, jocuri, desene, cărți electronice, postere, puzzle-uri, folosind o varietate de instrumente digitale, cum ar fi:

Produsele finale s-au concretizat în cărți electronice colaborative, colecții de desene, postere și calendare.
read.bookcreator.com/f0CZ8YyJBTZMaePeSVFuE8TwFd22/jwnZT9mQR1W-5oUSXMCX5g/_WI899zdSIGe5gZ2SFxYbQ
read.bookcreator.com/baqXdbYx9xhjdQ1CU8bYylPVUU52/6Yuoxy_cRJmOAkxKwQpfvQ/E_Zux4SwQU2KIY6ZF_z-9g-right
madmagz.com/magazine/2133727#/

Întreaga activitate este ilustrată pe platforma  Genially.
view.genially.com/6654cbbabd40a500147bdd2a/interactive-image-our-collaborative-products

Prin concretizarea acestui proiect, am adăugat o picătură într-un ocean la Planeta noastră albastră. Schimbarea pleacă întotdeauna de la noi pentru că dacă vrem să avem un organism sănătos trebuie ca fiecare celulă să funcționeze cum trebuie și independența fiecăreia, prin unicitatea sa, să fie corelată cu celelalte, respectându-se principiile fundamentale ale unei bune existențe.

Bibliografie

1. school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/say-yes-sustainable-aquatic-wildlife?page=1
2. www.facebook.com/groups/320381457172330
3. dezvoltaredurabila.gov.ro/obiectivele-pentru-dezvoltare-durabila
4. www.parintiicerschimbare.ro/cele-8-competente-cheie/

* * *

Mulțumesc minunatei colege, prof.  de biologie Lăcrimioara Săbăreanu, pentru inițierea, desfășurarea, coordonarea activităților și invitația de a face parte din echipa de proiect.

 

prof. Georgeta-Irina Rusu

Școala Gimnazială Ion Creangă, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.rusu

Articole asemănătoare