MaGIC – O călătorie educațională transnațională către multilingvism și ecocetățenie (Proiect Erasmus+)

Într-o lume globalizată și interconectată, proiectele educaționale devin faruri ale schimbării, iar „Multilingualism and green, involved citizens – MaGIC” reprezintă un exemplu. A fost implementat între 12 februarie și 11 decembrie 2023, având ca protagoniști Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei, România, instituție coordonatoare, și Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues de Sernancelhe, Portugalia, instituție parteneră.

Proiectul Erasmus+ KA2, intitulat „Multilingualism and Green, Involved Citizens-MaGIC,” cu nr. de referință 2022-2-RO01-KA210-SCH-000098090, a ajuns la finalul unei călătorii educaționale de 10 luni, marcând un moment de triumf pentru elevi, profesori și parteneri.

Finanțat de Uniunea Europeană cu generozitate cu 30.000 de euro, proiectul a avut ca scop dezvoltarea competențelor ecologice, lingvistice și digitale ale elevilor, promovând în același timp cooperarea europeană și crearea unui mediu educațional deschis și incluziv.

Valorile cheie ale proiectului

Multilingvism: limbile străine, în special engleza și franceza, au fost punți către înțelegere și colaborare, încurajând elevii să comunice și să creeze împreună.
Ecologie și sustenabilitate: Prin desfășurarea de activități legate de mediu în cadrul mobilităților transnaționale și prin crearea de benzi desenate axate pe ecologie, elevii au devenit pionieri în conștientizarea problemelor de mediu și promovarea unui stil de viață sustenabil.
Incluziune socială: O atenție specială s-a acordat elevilor din medii dezavantajate, asigurându-se că toți copiii au acces la o educație de calitate.

Mobilități și interacțiuni

Proiectul a inclus o serie de mobilități, începând cu o mobilitate virtuală de management în martie, pregătind terenul pentru cele două mobilități transnaționale care au avut loc în România și Portugalia în luna aprilie, respectiv mai. Mobilitățile au adus împreună 16 elevi și 8 profesori, creând punți interculturale și stimulând schimbul de cunoștințe, oferindu-le oportunitatea de a se implica activ în activități care să le îmbogățească experiența școlară. Aceste întâlniri au accentuat angajamentul proiectului pentru o educație incluzivă, implicând câte 3 elevi din medii dezavantajate din fiecare țară.

Inovare prin benzi desenate

Un aspect deosebit al proiectului a fost crearea unei benzi desenate cu tematică ecologică în colaborare între elevii români și portughezi. Această inițiativă a transformat ideile în expresie artistică, reprezintă vocea tinerilor în fața provocărilor globale și transmit mesaje puternice despre responsabilitatea fiecăruia față de planetă, promovând conștientizarea asupra mediului într-un mod inovator. Banda desenată, disponibilă online, poate fi accesată aici: erasmusmagic.my.canva.site.

Ghid de bune practici

Profesorii de Limba engleză și Limba franceză implicați în proiect au promovat educația europeană interculturală, au dezvoltat și implementat metode inovatoare, cu accent pe benzi desenate, utilizând limbile străine (engleză, franceză) ca instrumente de comunicare. Aceștia au realizat un schimb de experiențe și practici, creând un ghid de bune practici în predarea limbilor străine cu ajutorul benzilor desenate și a altor resurse media și instrumente digitale, disponibil aici: online.fliphtml5.com/zogtf/zuoe/.

Comunicare și transparență

Într-un efort de transparență și implicare comunitară, proiectul și-a împărtășit experiența prin intermediul paginii de Facebook dedicată, unde au fost postate poze, jurnale de mobilități și testimoniale video, oferind o fereastră virtuală către călătoria noastră educativă aici: facebook.com/profile.php?id=100092039114021

Experiența eTwinning

Activități desfășurate paralel în cadrul proiectului eTwinning au conectat elevii, profesorii într-o rețea puternică de învățare continuă și colaborare și a adus o dimensiune digitală suplimentară.

Mulțumiri și perspective viitoare

În încheiere, echipele implicate în proiect doresc să mulțumească tuturor celor implicați – elevi, profesori, părinți, parteneri și comunitate locală – pentru contribuția lor esențială la succesul proiectului „Multilingualism and Green, Involved Citizens – MaGIC”. Acest proiect nu este doar o realizare educațională, ci și un angajament continuu față de valorile europene și dezvoltarea durabilă. Este un nou început pentru elevii implicați, deschiși către lume și pregătiți să devină cetățeni implicați și responsabili.

Resurse Suplimentare

Resurse suplimentare pot fi consultate aici, iar pentru informații suplimentare puteți vizita paginile web ale instituțiilor partenere din România și Portugalia.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale ANPCDEFP. Nici Uniunea Europeană și nici ANPCDEFP nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea

 

prof. Cristina-Ioana Pricope-Damian

Școala Gimnazială Al. I. Cuza, Podu Iloaiei (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.damian1

Articole asemănătoare