Erasmus+: Future Cities – Smart and Sustainable Solutions (FC-SSS)

După mulți ani de încercări, am reușit să obținem o finanțare în cadrul Programului Erasmus+, parteneriate strategice, KA229. Astfel că, în perioada Septembrie 2020 – August 2022 , Liceul Silvic Gurghiu – Mureș a implementat un parteneriat școlar Erasmus+. Tema tratată de proiect este găsirea de soluții ecologice inteligente cu care să fie susținute autoritățile și întreprinderile locale cu metodologie de mediu.

Prin proiect, se dorește să fie îmbunătățite cunoștințele elevilor despre natură și tehnologii de produs.
”Bring nature into cities with IT!” („Aduceți natura în orașe cu IT!”)

Siteul și pagina FaceBook a proiectului pot fi consultate la adresele:

Școlile implicate în acest proiect sunt

  1. Bulgaria – Coordonator: Profesionalna gimnaziya po kompyutarno programirane i inovatsii/ Vocational School of Computer programming and Innovation, Burgas
  2. România – Liceul Silvic Gurghiu – Mureş
  3. Grecia – 6th Lyceum of Kalamata
  4. Polonia – I Liceum Ogolnoksztalcace im. Organizacji Narodow Zjednoczonych w Bilgoraju
  5. Slovakia – Stredna priemyselna skola dopravna, Bratislava

În cadrul proiectului, au fost prevăzute și s-au derulat 4 mobilități ale elevilor și profesorilor, la 4 dintre cele 5 școli implicate (BG, SK, RO, PL). Grupul țintă al proiectului sunt elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani.

Tema proiectului – Anul 1 – explorarea oportunităților oferite de Internet, cercetarea, analizarea,  rezumarea problemelor ecologice și aflarea informațiilor pentru orașele (comunităţile) care au găsit cele mai bune soluții de mediu care le-au transformat în orașe inteligente. Această etapă include explorarea mediului local și al factorilor abiotici, biotici și antropici , explorarea mediului înconjurător, analiza şi determinarea problemelor ecologice de importanță primară.

Tema proiectului – Anul 2 este “sustenabilitatea” în practică – implementarea de măsuri și metode, oferirea unui set inteligent de soluții durabile pentru îmbunătățirea și perfecționarea mediului . Înainte de a face acest lucru, profesorii și elevii care participă la proiect au  susținut cursuri online despre modul de utilizare a IoT (Internetul lucrurilor). Este obligatoriu să înveți cum să faci prezentări optime ale diverselor modele. Elevii noștri au folosit academia rețelei Cisco – „Internetul lucrurilor” (IoT).

În Anul 2 de proiect – implementare practică – ne-am propus să creăm o mică grădină botanică dotată cu aparatura necesară pentru măsurarea diverșilor factori de mediu ( umiditate, temperatură, etc ). Am realizat grădina botanică, și suntem fericiți că este minunată! Experiențele avute pe parcursul acestui proiect au avut un impact deosebit în special asupra elevilor. Dorința de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă engleză și dorința de a participa în proiecte internaționale au întrecut așteptările noastre, ale dascălilor. Îmbrățișările de la final de mobilități, care nu se mai încheiau, au oferit cel mai bun feedback. Pe lângă șansa de a lucra în echipe internaționale, elevii și-au îmbunătățit cunoștințele despre natură, despre cultura și tradițiile țărilor participante etc, ceea ce le-a sporit mult încrederea în ei înșiși, ca atare stima de sine a trecut la un nivel superior.

Colaborarea în cadrul proiectului a fost excelentă, profesorii mult mai experimentați de la școlile partenere au fost deosebit de amabili, prompți, prietenoși. Deși am derulat proiectul pe perioada pandemiei, am adaptat activitățile, am modificat datele de organizare a mobilităților, astfel că la final de proiect ne simțim mândri și dornici să participăm și în viitor la astfel de experiențe Erasmus+.

Profesorii coordonatori proiect :

  • Coordinator Bulgaria and Project manager Marineta Dezheva
  • Coordinator Poland Bozena Sidor
  • Coordinator Greece Xara Kioru
  • Coordinator Romania Emilia Dan
  • Coordinator Slovakiya Petra Demkova

 

prof. Emilia Dan

Liceul Silvic, Gurghiu (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.dan

Articole asemănătoare