Proiectarea activității didactice

Pentru a putea obține rezultate cât mai bune în activitatea de predare, trebuie să avem o anumită abordare didactică.
În primul rând vom avea grijă la formularea obiectivelor. Acestea vor fi specifice, măsurabile, accesibile, realiste și încadrate în timp, formând o listă de verificare a pașilor de realizat.

Ne gândim apoi la modul în care vom face  evaluarea. Vom stabili mai întâi un calendar al testelor și evaluărilor. Apoi trebuie să avem în vedere că testele ar trebui personalizate după durată și conținut, fără a limita partea calitativă. Exercițiile vor fi adaptate în funcție de vârsta elevilor și de materia de predare. Vor fi preferate întrebările cu răspunsuri multiple,exercițiile structurate și vor fi evitate întrebările conceptuale.Vom încuraja auto-corectarea elevilor.

Permanent ne vom gândi la oferirea de feedback, în mod regulat și de calitate. Vom comunica în mod regulat despre progresul și strategiile de îmbunătățire.

În ceea ce privește partea de organizare, vom ajusta planul atunci când este nevoie, vom doza informațiile, împărțind învățarea în pași mici. Atunci când se poate, vom utiliza diagrame, grafice și imagini pentru a întări ceea ce spun elevii verbal. De asemenea, vom apela la transferul în scris al informațiilor.Putem folosi organizatori grafici, liste de verificare, subtitrări etc.

De mare folos este abordarea multisenzorială, care este foarte eficientă pentru toți elevii, dar mai ales pentru elevii cu TSI. În învățare putem integra elemente vizuale, auditive, tactile și kinestezice.

Putem să ținem cont și de faptul că metodele diverse de predare activează diferite regiuni ale creierului. Astfel, nu vom folosi în mod repetat aceleași metode, ci le vom alterna atunci când se poate, în funcție de materie, de informația ce urmează a fi transmisă, de starea copiilor. Nu numai că vom antrena mai mult creierul, dar vom evita și plictisirea sau pierderea interesului elevilor noștri.

Abordarea multisenzorială este importantă și pentru că îi ajută pe elevi să-și descopere stilul de învățare sau să-l descoperim noi pentru ei și să explorăm și să folosim cele mai bune tehnici pentru ei.

În planificarea lecțiilor nu trebuie îndepărtată totuși rutina, pentru că rutinele eficiente ușurează învățarea elevilor. Ne revine sarcina de a observa care dintre rutine este eficientă la fiecare materie de predat și de a o folosi.

În afară de abordarea didactică, foarte important în procesul de predare este și mediul fizic al clasei. În amenajarea acesteia putem folosi strategii de reducere a stresului și anxietății în sala de clasă. Îl putem folosi și pentru socializare, eliminând barierele și creând o sală de clasă prietenoasă. Trebuie să organizăm sala de clasă astfel încâ să fie accesibilă activității în grupuri și în  mod cooperativ.

Luând în considerare, pe cât posibil, toți acești factori prezentați, rezultatele bune nu vor întârzia să apară.

 

prof. Nicoleta Stanciu

Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.stanciu4

Articole asemănătoare