Proiect de parteneriat educațional școală-familie

Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperarea reala și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și de acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor- problemă ,a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului.

„Spune-mi și o să uit. Arată-mi și poate n-o să-mi amintesc. Implică-mă și o să înțeleg.” -proverb american

Orice părinte se întreabă: „Sunt un părinte bun pentru copilul meu?” sau „Ce înseamnă să fii un părinte bun?”. Din dorința de a încerca să găsesc răspunsuri la asemenea întrebări s-a născut proiectul educațional „Cu părinții alături, succesul școlar este garantat’’, proiect care li se adresează în egală măsură părinților, copiilor și învățătorilor. Cercetările au arătat că rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în  care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții vor aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării.

Învățătorul desfășoară activități de cunoaștere a copiilor si a familiilor acestora- începe cu studierea dosarelor personale, a fișelor de caracterizare psihologică. Organizează colectivul de părinți: alege comitetul de părinți, repartizează atribuțiile acestora, selectează părinții disponibili de a participa la viața clasei. Stabilește un program de activități cu familia: proiectează întâlniri individuale și colective, consultații, adunări ale părinților, mese rotunde, activități extracurriculare. Pregătește și conduce ședințele cu părinții, invită  diferiți specialiști, învață părinții cum să creeze și să completeze un portofoliu pe o temă dată. Menține permanent relații cu toți părinții prin intermediul telefonului, invitațiilor, întocmește orarul ședințelor cu părinții. Realizează consilierea copiilor și a părinților aflați în situații dificile. Elaborează comunicări, referate, selectează informații și materiale pentru portofoliul familiei. Elevii și părinții vor fi plasați în situații de problemă, de cercetare și de descoperire, conștientizare a valorilor familiale în corelație cu cele general-umane.

Părinții – parteneri educaționali

Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecție fizică, afectivă, mentală, morală și socială pentru toți membrii ei , dar mai ales pentru copii. Relațiile din sfera familiei sunt de tip special, având la baza sentimente de dragoste și respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai mare forță, dar poate deveni și cea mai vulnerabilă latură a conviețuirii familiale. Cele mai acute probleme educative, culminând cu insuccesul școlar, se nasc din absența sau ignoranța atenției părintești sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, violență fizică și verbală. Implicarea activă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale propriilor copii au ca rezultat ca ei să realizeze că problemele lor sunt și ale altor părinți, că este util să discute despre situațiile cu care se confruntă, află căi și modalități de rezolvare a problemelor. Între unii părinți se înfiripează relații de încredere și cooperare, învață să accepte asistență specializată, să ceară ajutor atunci când au nevoie. Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și competențe sporite.

Scrisoare  către părinți

Dragi părinți,
Vă invităm să veniți alături de noi pentru a derula programul ”Cu părinții alături, succesul școlar este garantat”. Împreună vom construi o relație mai bună între școală și familie, pentru binele copilului dvs. Acest program nu-și propune să substituie clasicile ședințe cu părinții, dar pe lângă acestea este bine să se lucreze și altfel cu cei care au calitatea de părinte, pentru dezvoltarea colaborării școală-familie. În timpul întâlnirilor se vor aborda diverse teme, de larg interes pentru dezvoltarea și educarea copilului.
Temele vor fi abordate într-o manieră interactivă, cu pronunțat caracter aplicativ.
Succesul copiilor noștri depinde de noi. Vă asteptăm!

Cu părinții alături, succesul școlar este garantat
-Proiect de parteneriat educațional cu familia-

Durata:    un an școlar
Inițiator/ coordonator  proiect : prof. înv. primar Ionela Nicoleta Drăgoi
Grup de lucru:   părinții și elevii clasei a IV-a

Scopul proiectului:
Cultivarea și dezvoltarea parteneriatului dintre familie și școală
• Implicarea părinților în viața școlii, astfel încât să devină parteneri activi și avizți în educația copiilor;
• Informarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului;
• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de părinți în educarea copilului.

Obiective:
• Dezvoltarea abilităților de comunicare, optimizarea comunicării în triada părinte- elev- învățător;
• Consilierea părinților privind problematica educării copiilor;
• Familiarizarea părinților cu strategii specifice procesului de învățământ;
• Formarea părinților în spiritual ideii de parteneri egali și responsabili în educația micului școlar;
• Convingerea părinților pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor și în a școlii în ansamblu;
Înțelegerea conceptului de “autoritate parentală”(definire, caracteristici, condiții de exercitare.)

Descrierea proiectului:
Prin activitățile proiectului, școala recunoaște și accentuează rolul părinților de primi educatori, încercând să-i determine să înțeleagă că aceasta face mai mult decât o simplă instituție socială, ea educă și instruiește.

Puncte tari ale aplicării proiectului:
• Părinții își vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea;
• Va spori încrederea familiei în școala;
• Va spori eficiența activităților instructiv-educative desfășurate în școală;
• Părinții își vor împărtăși experiențele și se vor împrieteni între ei;
• Relația familie-școală se va întări;

Puncte slabe:
• Posibil ca unii părinți să nu trateze cu același interes acest proiect;
• Posibil ca unii părinți să se manifeste în mod nedorit.

Tematica proiectului
• Cunoașterea nevoilor copiilor;
• Comunicarea eficientă;
• Sprijinirea copilului de către părinți în pregătirea lecțiilor;
• Petrecerea timpului liber în familie;
• Autoritatea parental;

Etapele proiectului:
Realizarea unui studiu  în vederea identificării tipurilor de părinți și a tipurilor de copii
• Întocmirea proiectului
• Organizarea întâlnirilor cu părinții
• Distribuirea materialelor de informare a părinților
• Desfășurarea calendarului de activități stabil pentru proiect

Evaluare: chestionare, expoziție foto, portofoliul familiei, teste pentru copii și părinți

Teme dezbătute în cadrul lectoratelor cu părinții:

 • Ce înseamnă să fii un părinte bun
 • Tipuri de părinți, tipuri de copii
 • Timiditatea excesivă
 • Minciuna la copii
 • De ce vin încruntați unii copii la școală
 • Familia, o școală a dragostei

Activitati extrascolare:

 • Șezătoare literară:”Lângă mama, lângă tata”
 •  Datini de sărbători: Colindătorii
 • E ziua ta, măicuta mea iubită!
 •  Eu și familia mea- portofoliul familiei
 •  De-a mama, de-a tata și copiii – joc de rol în vederea aplanării unor conflicte în familie
 •  Să ne cunoaștem județul-excursie tematică împreună cu părinții

Activități educaționale, metode și procedee pentru derularea proiectului

 • Masa rotundă cu participarea concomitentă  a părinților și elevilor
 • Întâlniri individuale și colective
 • Consilierea copiilor și părinților aflați în situații dificile
 • Studiul de caz
 • Portofoliul elevului și al familiei
 • Chestionarele  și testele pentru copii și părinți
 • Vizite la locul de muncă al părinților
 • Spectacole, serbări, sărbătorirea  zilelor de naștere
 • Seminarii interactive cu teme privind psihologia copilului, strategii de învățare, disciplinarea sau managementul comportamentelor problematice ale copilului
 • Ziua porților deschise- vizitarea școlii și prezentarea ofertei educaționale

Calendarul de activități:

1. Necesitatea parteneriatului școală- familie –   Referat: ”Tipuri de părinți, tipuri de copii”; chestionar părinți
2. Obligaţiile părinţilor, obligaţiile şcolii – Masă rotundă
3. Cunoaşte-ţi copilul cu părţile lui bune şi rele – Lectorat cu părinții
4. Datini de sărbători-colindătorii – Serbare școlară
5. Lângă mama, lângă tata – Șezătoare literară
6. Eu și familia mea – Portofoliul familiei
7. E ziua ta, măicuța mea! – Serbare la locul de muncă al mamelor
8. De ce vin încruntați unii copii la școala – Studiul de caz
9. Ce meserie au părinţii mei ? – Joc de rol
10. Să ne cunoaștem județul! – Excursie tematică
11. Permanent:”O nouă informație, un pas în relația cu copilul meu” – Consilierea copiilor și a părintilor aflați în dificultate
12. Cum a fost împreună? Impactul parteneriatului asupra părinţilor , a şcolii, a copiilor – Evaluare sub formă de chestionare, portofoliul cu lucrări din timpul derulării proiectului

 

prof. Ionela-Nicoleta Drăgoi

Liceul Teoretic Ion Constantin Brătianu/ Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionela.dragoi

Articole asemănătoare