Programele Erasmus+ de schimb interşcolar – provocări şi realizări

Programele Erasmus+ oferă ogranizațiilor şcolare posibilitatea de a se implica în schimburi de experiență cu alte instituții europene similare. Câteva obiective generale sunt vizate prin derularea acestor programe: schimburi de bune practici între şcolile europene, încurajarea practicilor inovative prin motivarea colaborării, promovarea obiceiurilor şi a tradițiilor comunităților implicate prin schimburi interculturale, afirmarea identității culturale prin acceptarea diversității şi promovarea echității sociale.

Implicarea Şcolii Gimnaziale George Emil Palade Buzău în proiectul Erasmus+ STEAM like Leonardo a permis angrenarea activ-productivă a resurselor umane ale institutiei în activitățile proiectate în aplicația proiectului. Cele 2 mobilități din Girona, Spania şi mobilitatea din România din luna mai au fost nişte provocări ce au presupus atât inițierea cadrelor în specificulul acestor schimburi, dar şi deplasarea în străinătate a unui grup de 6 elevi, în scopul de a colabora cu partenerii europeni în realizarea sarcinilor proiectului. După primul an de implementare a proiectului chestionarele de satisfacție au pus în valoare câteva beneficii semnificative atât pentru cadrele didactice implicate, dar mai ales pentru pentru cei 24 de elevi direct conectați în colaborarea cu partenerii europeni.

In cele ce urmează, le vom evidenția pe cele mai importante dintre acestea.

1. Lărgirea repertoriului didactic al cadrelor didactice prin aprofundarea şi implementarea unor scenarii didactice proiectate din perspecriva abordării STEAM ( ştiință, tehnologie, inginerie, arta şi matematică). Partenerul belgian a furnizat expertiza pe acest segment prin oferirea de exemple de bună practică. Belgia are implementat în curriculă ore speciale dedicate acestei abordări integrate, cea care permite elevului să apeleze la surse variate de documentare pentru identificarea unei soluții optime pentru o sarcină didactică formulată de profesor. Partenerii au beneficiat de consilierea experților şi au proiectat activități din perspectivă STEAM.

2. Colaborarea internațională şi schimbul de experiență prin coordonarea echipelor mixte de către profesori experți pe platforma etwinning. Fiecare instituție a furnizat un profesor expert pentru coordonarea unei echipe internaționale: astfel, schimbul de bune practici s-a realizat pe 2 paliere – pe de o parte colaborarea în echipe între elevii parteneri pentru realizarea unei teme, pe de altă parte îndrumarea echipei de către un mentor partener.

3. Utilizarea unor aplicații online colaborative pentru realizarea unor teme: timeline, genial.ly, canva, biteable etc. Elevii s-au inițiat cu aceste aplicații online gratuite care le-au permis colaborarea interțări pentru îndeplinirea unor sarcini ale proiectului. Produsele educaționale realizate pot fi vizualizate pe site-ul proiectului, steamlikeleonardo.weebly.com/leonardo-the-anatomist.html.

4. Proiectarea transcurriculară şi crosscurriculară prin activități CLIL – scenarii didactice în limba engleză pe teme precum human bas-relief, human scheleton, eco cars, golden ratio. Astfel, ariile curriculare limba şi comunicare, matematică şi ştiintele naturii şi arte şi tehnologii au proiectat în comun activități demonstrative cu accent pe învățarea prin descoperire şi colaborare în echipe internaționale. Elevii mentori au asigurat componenta peer education, cea care stimulează stima de sine şi încurajează dezvoltarea abilităților sociale.

5. Componenta de interacțiune culturală între partenerii internaționali, cea care promovează şi susține acceptarea diversității, prim promovarea specificului local şi național. Familiile gazdă au permis contactul nemijlocit al elevilor cu tradițiile culturale locale şi naționale – specific arhitectonic, legende locale, personalitați remarcante ale comunității, sărbători şi festivaluri, elemente gastronomice etc.
Provocările vor continua în cel de-al doilea an al proiectului. Alte 3 mobilități vor permite valorificarea experienței acumulate, dar şi dobândirea de noi compenențe pe care instituțiile să le adopte în proiectarea curriculumului la decizia şcolii.

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare