Profilul de formare al absolventului de învățământ primar

Cum prezentăm părinților, la debutul școlarității copiilor lor, competențele pe care urmează să le formăm noi, cadrele didactice, pe parcursul celor 5 ani pe care îi vom petrece împreună, în ciclul primar? Iată un exemplu de discurs la prima ședință cu părinții… 

Dragi părinți,

Ne aflăm la începutul drumului nostru in viața școlară, un drum al cunoașterii si al noilor descoperiri, drum care va fi uneori dificil, dar si plăcut.

Este important sa știți ca, pe parcursul anilor petrecuți împreună, copiii vor învăța mai puțin pentru calificative si mai mult pentru viață. Vor acumula în egală măsură cunoștințe, dar își vor forma si priceperi, deprinderi, abilități, vor dobândi atitudini față de tot ceea ce ii înconjoară, dar si fata de ei înșiși și activitatea lor. Vor învăța care sunt caracteristicile lucrurilor, ființelor si fenomenelor din jurul lor, vor acumula cunoștințe din diverse domenii precum științele exacte (matematica, științe ale naturii), limba si literatura română prin intermediul studiului limbii române si străine, mai târziu istorie, geografie, dar vor dobândi totodată si abilitați precum exprimarea cursivă, rezolvarea unor situații problematice, crearea unor produse.

În egală măsură, însă, vor învăța să relaționeze, să interacționeze cu ceilalți, sa lucreze in echipă. Își vor asuma roluri si vor deveni responsabili, vor învăța să se autoevalueze si sa ofere echipei lor o contribuție reală în realizarea sarcinilor. Vor fi încurajați să-și manifeste curiozitatea, fără teama de a greși, să manifeste inițiativă, hotărâre , angajament in realizarea sarcinilor. Fiecare opinie va fi ascultată si valorizată în cadrul grupului sau individual. Numai așa se naște progresul.

Spiritul civic nu va fi neglijat. Începând cu păstrarea curățeniei în sala de clasă și în locurile unde ne desfășuram activitatea (curtea școlii, holul școlii ), vom ajunge ca, în clasele mai mari, să desfășuram activități de voluntariat, în parteneriat cu instituții de ecologie, protecție a mediului, de întrajutorarea altor persoane. Vom învăța împreună să utilizăm în dezvoltarea noastră toate resursele necesare, fie ca sunt manuale, cârti, fie ca sunt mijloace digitale. Îmbinându-le, vom avea certitudinea ca suntem in pas cu vremurile si că avem toate premisele necesare pentru a deveni parte a societății, continuatori si dezvoltatori ai muncii generației părinților.

Nu vom neglija activitățile de sensibilizare si dezvoltare culturala. Avem la îndemâna o mulțime de resurse, printre care amintesc operele marilor noștri scriitori, poeți, artiști. Vom crea la rândul nostru produse simple, care să exprime identitatea noastră culturală , vom lua parte la activități artistice prin care vom fi educați în acest scop.

Cel mai important aspect al muncii noastre pe parcursul ciclului primar va fi faptul de „a învăța să înveți”, instrument esențial fără de care educația permanentă nu ar exista. Competenței „a învăța să înveți” îi este justificată necesitatea prin raportarea la natura în continuă transformare, a societății. În acest scop, elevii vor fi sprijiniți și îndrumați în organizarea si reorganizarea conținuturilor, învățarea prin descoperire, aplicații practice, proiecte, investigații.

Competențele descrise mai sus sunt incluse in documentul de politici educaționale cunoscut sub numele de „Profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a“, elaborat de Institutul de Științe ale Educației, prin care sunt precizate așteptările privind finalitățile sistemului de educație, cu referire la formarea si dezvoltarea competențelor cheie, așa cum rezultă din Legea Educației Naționale, precum și din documentele Comisiei Europene.

În activitățile noastre, voi urmări să le îndeplinesc, cu sprijinul dumneavoastră, ca parteneri în educația copiilor dvs, copii care astăzi pășesc încrezători în universul școlii primare.

 

prof. Grațiela Alexandru

Școala Gimnazială Nr. 195 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gratiela.alexandru

Articole asemănătoare