Profilul absolventului de gimnaziu în România. Contribuția chimiei

Profilul absolventului de învățământ din România a fost publicat încă din 1998. Începând cu anul 2000, au fost publicate programele de liceu în care curriculumul era centrat pe competențe, făcându-se astfel corelația cu cerințele mondiale de reconfigurare curriculară. În 2006 s-a făcut referire la cele 8 competențe cheie cu ajutorul cărora se configura profilul de formare european.

Aceste competențe cheie sunt:
1.  comunicare în limba maternă;
2.  comunicare în limbi străine;
3.  competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii;
4.  competența digitală;
5.  a învăța să înveți;
6.  competențe sociale și civice;
7.  spirit de inițiativă și antreprenoriat;
8.  sensibilizare și exprimare culturală.

Competențele cheie sunt rezultate ale învățării și cuprind ansamblurile de cunoștințe, abilități și atitudini pe care elevul urmează să le acumuleze în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. În anul 2018, „recomandarea europeană” afirma că toate cele 8 competențe sunt în mod egal importante. Astfel, competențele cheie fac referire atât la viața personală cât și la cea socială și profesională.

În ceea ce privește competențele de bază în științe și tehnologii, pe parcursul orelor de chimie de gimnaziu se vor urmări:

  • prelucrarea și interpretarea datelor și dovezilor experimentale;
  • proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru;
  • proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activitățile curente;
  • manifestarea interesului pentru o viață sănătoasă și pentru păstrarea unui mediu curat.

Pe parcursul celor doi ani de studiu al chimiei în gimnaziu, se vor dezvolta următoarele competențe generale:
1.  explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în viața cotidiană;
2.  interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigativ;
3.  rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei;
4.  evaluarea consecințelor proceselor asupra propriei persoane și asupra mediului înconjurător.

Chimia fiind o disciplină experimentală,  cea mai mare parte a orelor va cuprinde activități experimentale în concordanță cu dotarea din școală și cu tema lecției. Elevii vor fi antrenați să lucreze în echipe, să investigheze, să descopere fenomene, proprietăți, să le descrie, să utilizeze simbolurile chimice, să formuleze ipoteze, dar mai ales să utilizeze echipamentele de laborator și a tehnologiilor informatice. În contextul situației actuale, se utilizează tot mai mult activitățile în online. Acest lucru a dezvoltat la elevi competențele de utilizare a dispozitivelor şi aplicaţiilor digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru documentare, învăţare, evaluare formativă, autoevaluare, dar și de realizare a experimentelor virtuale, etc. Prin dezvoltarea acestor competențe, se vor urmări dezvoltarea unor conţinuturi digitale multi-media, în contextul unor diferite activităţi de învăţare, respectarea normelor si regulilor privind dezvoltarea si utilizarea de conţinut virtual.

Cadrele didactice sunt specialiști ai educației, iar împreună cu părinții, contribuie la construirea profilului absolventului de gimnaziu. Scopul comun este acela prin care şcoala (în colaborare cu familia) asigură atingerea finalităţilor educaţionale, astfel încât să ofere fiecărui elev şanse egale la educație, atât pentru pentru dezvoltarea personală şi profesională, cât și pentru inserţia socială.

Împreună cu elevii de gimnaziu, am participat la numeroase concursuri care stimulau creativitatea, îmbunătățirea spiritului de echipă, aceștia dorind să demonstreze pasiunea lor pentru chimie și dorința de a cerceta lucruri noi. Acum elevii participă la concursurile în format online, aceștia simțind lipsa interacțiunii cu ceilalți participanți, demonstrarea experimentală în direct și de festivitatea de premiere.

Bibliografie
www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf

 

prof. Dana Bălăuță

Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.balauta

Articole asemănătoare