Plasament de formare Erasmus+VET la nivel european pentru viitorii învățător-educatoare

Luminița Pană și Dumitru Rus au fost cadrele didactice însoțitoare pentru grupul de copii care au participat la proiectul Erasmus+VET.
Învățarea s-a desfășurat pe grupe, cei 7 elevi au fost împărțiți în 3 grupe, fiecărei grupe i-a fost repartizat un profesor, ambele fiind coordonate de directorul școlii partenere din Paphos, Cipru. Programul de lucru a fost în medie de 6 ore pe zi.

Activitățile de învățare s-au desfășurat în conformitate cu Learning Agreement, care a fost semnat de noi, în prima zi de plasament. Temele abordate au fost:
-Săptămâna I – „Activități menite să cunoască entitatea de învățământ în general. Alte tipuri de activități educaționale”
-Săptămâna a II-a – „Observare și implicare în desfășurarea unor activități în școala primară”

S-au organizat o suită de activități practice. În prima zi de practică, au fost prezentate unitatea de învățământ preșcolar și creșă, secțiile unității de învățământ, activitățile specifice fiecărei secții și proiectele în care este implicată organizația gazdă, specificul colaborării cu părinții (acorduri, confidențialitate), participarea la activități de parteneriat educațional (familie, alte instituții, organizații neguvernamentale).

Participanții au analizat împreună cu tutorele de practică legislația privind educația timpurie, documentele utilizate în instituție. S-au obișnuit cu metodele specifice de planificare și desfășurare a activităților de educație timpurie pe parcursul unei zile, săptămâni, luni și cu sistemul activităților de educație din unitatea de învățământ:

 • au analizat profilul și managementul școlii, organigrama, organizarea anului școlar, documentele curriculare: curriculum, planificare, documente administrative și de management; au analizat portofoliul profesorului (CV, fișa postului, programa disciplinelor, planificarea, planificarea unității, lista activităților curriculare și extrașcolare, mostre de teste de evaluare, evidența materialelor didactice, orarul întâlnirilor cu părinții etc.);
  au realizat un studiu comparativ despre documentele curriculare din cele două tipuri de școală primară (cipriotă și română);
 • au participat la activități educaționale desfășurate în grădiniță și la activitățile de îngrijire preșcolară;
 • activitati didactice observate, lectii demonstrative desfasurate de catre invatatorul de gradinita, conform orarului stabilit;
 • au creat materiale didactice pentru o activitate atât electronică, cât și tipărită: ilustrații, fișe de lucru pentru stimularea imaginației, corespondența dintre limbaj și forme, obiecte din mediul apropiat;
 • au observat și interpretat sistematic comportamentul copiilor pentru ca aceștia să adopte un comportament adecvat pentru lecție și să-și îmbunătățească abilitățile de observație;
 • au analizat împreună cu îndrumătorul activități pentru a-i ajuta pe copii să cunoască elemente ale mediului natural (aer, sol, apă, faună, fenomene naturale), desenate obiecte și personaje reale sau imaginare, dureri aplicate pe diferite suprafețe (cu pensulă, burete, deget, palmă, hârtie, ață, cârpe, ștampilă, tub);
 • a participat la realizarea de compoziţii plastice, pe teme date sau libere, folosind forme spontane (punct, adăugând linii/puncte);
 • au desfășurat, impreuna cu tutorele, o activitate educațională pentru a învața cum să se implice activ în procesul de comunicare, favorizând relațiile cu ceilalți prin impresii, idei bazate pe observații;
 • au desfăşurat o activitate urmărind modul în care elevul preşcolar îşi dezvoltă capacitatea de a se concentra, de a asculta cu atenţie şi de a înţelege o poveste prin implicarea proceselor mentale (ascultă cu atenţie o poveste, înţelege ce i se spune);
 • au practicat cu copiii ascultarea activă a unui mesaj pentru a-l înțelege (comunicare receptivă) și a modului în care arată înțelegerea unui mesaj oral, valorificând idei, emoții, semnificații etc. (comunicare expresivă), participă activ la discuțiile în urma poveștii, trage concluzii, are un comportament adecvat, îmbogățește vocabularul cu cuvinte și expresii noi.

Rezultatele învățării au fost transferate la clasă, la întoarcere din mobilitate, elevii au organizat sesiuni de informare pentru colegii care nu au participat la proiectul Erasmus+, ateliere de creație pentru colegii din clasele mai mici, au participat la Concursul „Made for Europe” organizat de ISJ Hunedoara care se referă doar la proiectele Erasmus+VET. Progresele au fost vizibile și pot fi cuantificate în rezultatele pe care le-au obținut participanții la examene, inclusiv cel de titularizare în învățământ.

Elevii au dobândit abilități ce se referă la comunicarea într-o limbă străină, de a colabora cu specialiști din diferite paliere psihologie, asistenți sociali, neonatologi, de a se implica în rezolvarea unor probleme ce pot apărea în sistemul educațional, și-au îmbunătățit capacitățile de negociere sau de a media situații. De asemenea, i-au încurajat pe colegii din clasele mai mici să aplice și să depună dosarul de candidatură pentru a participa la viitoarele proiecte Erasmus+.

* * *

Responsabil de proiect:
Prof. Vințan Emilia
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, jud. Hunedoara
Nr proiect 2022-1-RO01-KA121-VET-000052731

 

prof. Emilia Vințan

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.vintan

Articole asemănătoare