Particularitățile procesului de cunoaștere și ale dezvoltării limbajului la vârstă preșcolară (Eseu argumentativ)

Din punctul meu de vedere, limbajul este o formă specifică de activitate umană care asigură comunicarea între oameni şi între copii în grădiniţă. Prin intermediul vorbirii se comunică informaţii, cunoştiinţe despre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare, se formează şi dezvoltă capacităţi cognitive, afective, aptitudini şi deprinderi, atitudini şi comportamente.

În primul rând, dezvoltarea vorbirii şi învăţarea corectă a limbajului presupune ca activitatea educativă să fie realizată astfel încât preşcolarii să fie stimulaţi să participe în mod activ la activităţi atât verbal cât si mental. Latura lexicală, semantică şi cea gramaticală se realizează prin intermediul tuturor activităţilor instructiv-educative. De exemplu, observarea unor obiecte sau lectura după imagini sunt corelate cu convorbirea.

Una din activităţile prin care se îmbogăţeşte şi activează vocabularul este observarea. Cu ajutorul ei, preşcolarul îşi formează unele reprezentări despre obiecte şi fenomenele lumii, cu însuşirea lor cu relaţiile în care se află, verbalizează rezultatele observării, se exprimă în termenii conţinutului cognitiv, îşi fixează în vocabular o terminologie specifică.

Activităţile de memorizare dezvoltă capacităţi de memorare a unor conţinuturi informaţionale cât şi a unor structuri lexicale şi gramaticale specifice.

Convorbirile sunt activităţi care vizează capacitatea de participare la dialog, iar jocurile didactice au ca obiectiv evaluarea progresului copiilor în achiziţii lexicale.

Povestirile urmăresc formarea capacităţilor de audiere, reproducerea unui conţinut de idei după o expunere liberă sau după lectură.

În al doilea rând, educatoarea are rolul de a sugera copiilor, în raport cu vârsta lor, acele activităţi care să capteze interesul acestora, să le trezească nevoia de a se exprima.

Perfecţionarea limbajului copiilor de vârstă preşcolară realizează importanţa lui în procesul comunicăriicopilului cu persoanele din jur, în aşa fel încât copilul să-şi exprime cu uşurinţă dorinţele, impresiile, gândurile, să redea în mod cursiv şi logic o poveste, un basm, o întâmplare sau un fapt trăit, auzit la alţii sau imaginat de el.

 

prof. Livia-Nicoleta Oanță

Grădinița cu Program Prelungit Scornicești (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.oanta

Articole asemănătoare