Rolul memorizării la vârsta preșcolară mică

În învățământul preșcolar, activitățile de memorizare, se desfășoară în cadrul activităților pe domenii experiențiale, aparținând Domeniului Limbă și Comunicare, însă din perspectiva noului curriculum, acestea pot face parte din orice tip de activitate, spre exemplu, se poate realiza în cadrul activităților libere alese, la sectorul Bibliotecă.

Poeziile sunt alese de cadrul didactic, în funcție de temele desfășurate pe parcursul anului școlar, spre exemplu, la tema: „Vine Moș Nicolae”, copiii vor învăța o poezie despre Moș Nicolae.

Prin activitățile de memorizare de sine-stătătoare, se urmărește în principal, dezvoltarea limbajului copiilor preșcolari, dar această activitate poate fi și integrată. Spre exemplu, la tema: „Animale domestice”, am ales ca poezie „Cățelușul șchiop”. În timpul activităților de memorizare, întreaga grupă a pictat o imagine cu un cățeluș, timp în care aceștia au recitat versurile poeziei. În momentul în care copiii pictează cățelul și recită poezia, preșcolarilor mici li se dezvoltă, într-o mai mare măsură, sensibilitatea față de animale.

Prin memorizarea unor texte tematice, copiii devin mai afectuoși, mai sensibili, își însușesc limba română, își cultivă sentimentele estetice și morale.

Am observat că utilizarea materialelor didactice potrivite ajută copiii să rețină versurile unor poezii. Spre exemplu, în cadrul activităților de memorizare, de sine-stătătoare, am utilizat planșe cu imagini reprezentative secvențelor poeziei. Urmărind imaginile, copiii au reținut mult mai ușor versurile, înțelegând cu ușurință faptele petrecute în aceea poezie.

Foarte interesant în activitățile de memorizare, poate fi, folosirea laptopului, unde copiii pot urmării Power Point cu imagini animate, ceea ce îi ajută să învețe conștient.

Memorizarea este o activitate de educare a limbajului prin care se dezvoltă memoria logică a copiilor, axată pe obiectivele învățământului preșcolar și pe particularitățile de vârstă ale copiilor.

Perfecționarea limbajului de vârstă preșcolară prin activitățile de memorizare, reprezintă o importanță deosebită, atât pentru integrarea copiilor în școală, cât și pentru dezvoltarea întregii personalități.

Prin activitățile desfășurate în grădiniță, educatoarea este direct responsabilă de dezvoltarea copilului din punct de vedere al vorbirii, aceasta trebuie să desfășoare diverse activități care să-l dezvolte pe copil. Spre exemplu, activitățile de dezvoltare a limbajului în grădiniță sunt, memorizarea, povestirea educatoarei, povești create de copil, lectură după imagini și jocul didactic.

Copiii sunt atrași de tot ce este nou. Educatoarea trebuie să aleagă poezii care să descrie întâmplări, fenomene ale naturii, învățăminte, care să le trezească interesul copiilor preșcolari.

Grădinița este locul în care se pun bazele educației, locul în care copiii sunt formați ca viitori școlari și viitori adulți. Consider că activitățile de memorizare la vârsta preșcolară mică îi dezvoltă pe copii din toate punctele de vedere, fiecare tip de activitate având un rol important în dezvoltarea armonioasă a  preșcolarului.

Activitățile de memorizare îi încântă şi îi atrag pe copii prin muzicalitatea versurilor, prin  conciziunea prin care redau fapte, idei tablouri sau sentimente. Având o tematica variată, poeziile pot fi  folosite în activitatea din grădiniţă nu doar pentru simpla memorare și reproducere, ci şi pentru stimularea creativității, a capacității de comunicare corectă, fluentă, expresivă.

Bibliografie
1. Pintilie Mariana, Metode moderne de învățare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002.
2. Mitu, Florica., Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar, Editura Humanitas Educațional, București, 2005.
3. lorica  Mitu, Stefania  A., Metodica activităților de  educare a limbajului în învățământul preșcolar.

 

prof. Adina-Ionela Topală

Școala Gimnazială Nr.12, structura: Grădinița P.P. CFR, Timișoara (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.topala

Articole asemănătoare