Parteneriat educativ: „Familia în grădinița mea” – exemplu de bune practici în eficientizarea relației grădiniță-familie

Așa cum orice început de drum care are la bază „o fundație solidă” rezistă în timp, și o relație stabilă cu familia, bazată pe o implicare activă (în care părinții să se simtă responsabili, utili și valorizați), pe o comunicare eficientă și sinceră, pe stabilirea unor preocupări comune, pe încredere și respect, pe sprijinirea și pe găsirea celor mai benefice modalități  de acțiune asupra dezvoltării personalității copilului.

Având în vedere că atunci când  suntem la început de drum luăm o nouă generație de copii, consider că tema” Familia în grădinița mea” este o temă potrivită parteneriatul educațional . Trebuie să fim conștienți că implicându- i activ în cadrul activităților vom reuși să îi facem pe părinți să aibă încă de la început o atitudine pozitivă față de grădiniță și îi vom determina să interacționeze mai bine cu copilul, iar copiii se vor adapta mai ușor la grădiniță.

În continuare, vă propun câțiva pași de urmat în elaborarea parteneriatului.

1. Înainte de conceperea parteneriatului, putem desfășura activitatea intitulată“ Să ne cunoaștem mai bine!” care are drept scop crearea unei baze cu date de identificare ale copiilor, cu date legate de familiile acestora, precum și starea de sănătate, hobby- urile copiilor, activitățile preferate, etc.  în urma aplicării unor chestionare și a completării de către părinți a„ CV-ului pentru prima zi de grădiniță a copilului”.

2. După culegerea datelor, trebuie să ne facem o viziune clară a lucrurilor, să identificăm  care ar fi nevoile copiilor și ale părinților precum și activitățile care să asigure o implicare activă a părinților și să stabilim câteva idei pe care să le avem în vedere atunci când vom elabora parteneriatul educațional cu familia( stabilirea unei relații bune cu părinții prin crearea unui climat favorabil, având la bază o comunicare sinceră, respect și sprijin, utilizarea unui limbaj accesibil părinților, stabilirea unor activități interesante și atractive pentru părinți, folositoare pentru copii și părinți  în concordanță cu particularitățile de vârstă ale copiilor din grupa pe care o conducem, de temele abordate pe parcursul anului școlar, de evenimentele importante din viața copilului și a grădiniței, de nevoile copilului, precum și de “ talentul”, hobby-urile sau interesul părinților față de anumite activități ; participarea părinților la atelierele  pentru părinți, raportarea progresului copiilor în cadrul ședințelor/ întâlnirilor cu părinții sau al consilierii părinților prin elaborarea rapoartelor de evaluare , prin completarea Fişei pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare; stabilirea mijloacelor și modalităților eficiente de informare a părinților).

3. Elaborarea parteneriatului.

4. Propunerea și prezentarea parteneriatului în cadrul Ședinței cu părinții ; obținerea acordului părinților privind implicarea și mediatizarea activităților.

5. Implementarea parteneriatului la nivel de grupă.

6. Monitorizarea și mediatizarea activităților

Scopul parteneriatului: Implicarea familiei în cadrul activităților de parteneriat prin forme noi: “ Voluntariatul profesional” și “ Atelierele pentru părinți”, eficientizarea relaţiei grădiniţă- familie, printr- o colaborare pozitivă.

Obiectivele parteneriatului: stabilirea unor relații pozitive și de respect între părinți – copii – educatoare; desfășurarea unor activități comune prin implicarea părinților în calitate de  voluntari profesioniști; familiarizarea părinților cu exemple de bune practici în cadrul Atelierelor pentru părinți, informarea părinților asupra progresului copilului prin diferite modalități.

Părţi implicate: părinţii, copiii, educatoarele grupei, Asociația de părinți. Îndatoririle părţilor:

Educatoare: să informeze părinții în legătură cu evenimentele și activitățile din cadrul parteneriatului; să participe la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi a stimula prezenţa părinţilor; să lucreze în echipă cu părinții copiilor care se implică în calitate de voluntari/ voluntari profesioniști recomandându-le cele mai accesibile materiale de informare și teme; să organizeze Atelierele pentru părinți; să actualizeze permanent materielele informative  și anunțurile pentru părinți la Panoul părinților să elaboreze chestionare pentru părinți necesare realizării bazei de date a grupei; să informeze părinții în legătură cu progresul realizat de către copii , cu tema săptămânii prin scrisori către părinți, să implice părinții în  dotarea Centrului tematic al săptămânii și în amenajarea spațiului educațional

Familia: să participe benevol la asigurarea bunului mers al parteneriatului ; să participe la Şedințele cu părinții sau alte activități organizate la grupă/ în grădiniță; să citească anunțurile de la Panoul părinților/ cele afișate la intrarea în grădiniță/ în grupă sau cele transmise prin e- mail/ telefon; să consulte panoul cu lucrările copiilor; să completeze CV-ul copilului/ alte chestionare solicitate de către educatoare; să-și exprime în scris în Jurnalul grupei experienţa personală; să lucreze în echipă cu educatoarele în organizarea diferitelor activități/ evenimente speciale; să participe la activități extracurriculare/ ateliere pentru părinți, să contribuie la dotarea Centrului tematic al săptămânii și la amenajarea spațiului educațional.

Îndatoriri comune: pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, dosarele copiilor, a prezentărilor PowerPoint etc.); implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională.

Durata: 6 luni
Locul de desfăşurare: GPP  Dumbrava Minunată, Satu Mare, grupa mică
Resurse:
Umane: educatoarele grupei în calitate de coordonatori ai  parteneriatului:   familiile copiilor, copiii și frații acestora, directorul, asistenta, reprezentanții diferitelor instituții
Materiale: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, ecusoane, aparat foto, video-proiector, portofoliile copiilor cu lucrări, CV-urile copiilor, chestionare, materielele pentru Atelierele pentru părinți, scrisori către părinți, Parteneriatul educațional” Familia în grădinița mea”, Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare, Jurnalul grupei.

Modalităţi de realizare: Şedințe cu părinţii; Activităţi, la grupă/ acasă, desfăşurate împreună cu părinţii;Expoziţii cu lucrări , având drept exponate lucrări realizate de către copii, împreună cu părinţii lor, în cadrul unor activităţi organizate la grădiniţă; Voluntariat profesional; Ateliere pentru părinți; Chestionare aplicate părinților ; Implicarea părinților în organizarea unor evenimente speciale pentru copii – Crăciun

Calendarul activităților din cadrul parteneriatului„ Familia în grădinița mea !”

1.  OCTOMBRIE “ Bun venit la grădiniță! ”
2.  OCTOMBRIE “ Prietenii sănătății”
3.  NOIEMBRIE “ Poveștile mele dragi”
4.  DECEMBRIE “ Se apropie Crăciunul”
5.  IANUARIE “ Ateliere pentru părinții”
6.  FEBRUARIE „ Am crescut, am învățat, iată câte am aflat!”

Prezentarea activităţilor din cadrul parteneriatului„ Familia în grădinița mea !”
1. “Bun venit la grădiniță!” – luna octombrie
Scopul acestei activități  este acela de a ne cunoaște mai bine, de le a prezenta părinților raportul de evaluare inițială a copiilor și de a- i informa în legătură cu,  conținuturile ce urmează a fi abordate în noul an  școlar; prezentarea unei zile de grădiniță; alegerea Comitetului de Părinți al grupei și stabilirea responsabilităților; prezentarea ofertei de opționale și alegerea opționalelor pentru anul școlar în curs; propunerea, prezentarea și acordul părinților în parteneraiatul educațional” Familia în grădinița mea”; facilitarea interacțiunii între părinți prin discuții, decizii , propuneri pentru anul școlar în curs, Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare;

2.  “ Prietenii sănătății“ – luna octombrie
Scopul activității este  implicarea părinților în calitate de voluntari profesioniști şi a asistentei grădiniţei în cadrul activităților de dezvoltare personală, precum și familiarizarea copiilor cu regulile de igienă. Totodată putem implica părinții în amenajarea spațiului educațional în concordanță cu tema săptămânii.

3. „Poveștile mele dragi“- luna noiembrie
Scopul acestei activități care se poate desfășura pe perioada unei săptămâni este  acela de a implica părinții în calitate de voluntari profesioniști în cadrul activităților din grădiniță. În realizarea acestei activități, se poate lucra în echipă cu tăticii copiilor sarcina lor fiind aceea de a le citi copiilor o poveste în weekend și de a trimite o fotografie pe adresa grupei pentru realizarea posterului “Tata citește pentru mine”, putem lucra  în echipă cu mamele copiilor care vor confecționat costumele copiilor pentru Carnavalul poveștilor și vor pregăti bucatele din coșul Sufiței Roșii pe care copiii le vor savura la carnaval.

4. „Se apropie Crăciun“ – luna decembrie
Scopul acestei activități este  acela de a crea o atmosferă de poveste, reunind în sala de grupă părinți, frați, copii. Activitățile propuse în cadrul activității integrate( Jocuri și activități didactice alese, Activități pe domenii experiențiale, Activități de dezvoltare personală) trebuie propuse în așa fel, încât să contribuie la stimularea potenţialului creator al copiilor, la crearea unei atmosfere de basm, la dezvoltarea capacității de a lucra în echipă cu alți părinți și copii pentru a împodobi bradul, de a transmite o urare celor prezenți.

5. „Ateliere pentru părinți“- luna ianuarie
Scopul acestor ateliere este acela de a- i implica pe părinți în participarea la ateliere pentru părinți, în vederea însușirii unor exemple de bună practică în creșterea și educarea copiilor. Atelierele se pot desfășura  pe perioada a 2 săptămâni (1 atelier / săptămână ), într-o atmosferă relaxantă în care, prin exerciții și jocuri, prin vizionarea unor exemple de bună practică, părinții să învețe ceva nou care să-i ajute apoi în relația cu copiii.

6. „Am crescut, am învățat, iată câte am aflat !”- luna februarie
Această activitate se poate desfășura sub forma ședinței cu părinții, la sfârșitul semestrului întâi, având ca scop, comunicări din partea directorului , prezentarea raportului de evaluare al grupei pe semestrul I, prezentarea raportului privind progresul copilului la mijloc de an școlar( acest raport este confidențial și se prezintă individual părinților) prezentarea portofoliilor copiilor si al Jurnalului grupei, prezentarea fișelor progres ale copiilor,  prezentarea activităților de parteneriat desfășurate în semestrul I și prezentarea celor din semestrul II.

Bibliografie
1. Baciu, A., Cazan Carmen, M., Chendea, C., Cobzariu, C., Ioachim, M., Mihalcea, T., Oneț, C. (2006), Educaţia părinţilor/Ministerul Educaţiei şi Cercetării; UNICEF – Reprezentanţa în România, Editura MarLink, București.
2. Boca, C.(coord.), Dulman, A., Dumitru, G., …, (2008), Consilierea în grădiniţă… start pentru viaţă : Modul pentru consilieri, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, Proiectul Pentru Reforma Educaţiei Timpurii, Educaţia 2000+, București.
3. Boca, C. (coord.), Bucinschi, M., Popescu, C., Stativă, E.,  (2008), Să construim împreună cei 7 ani… de-acasă : Modul pentru părinţi şi educatori, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, Proiectul Pentru Reforma Educaţiei Timpurii, Educaţia 2000+, București.
4. dr. Farca, S.,  (coord.), drd. Mircea, Ş. A., drd. Preda, V., Oancea, A.M.,  ( 2010 ), “ Acasă” la grădiniţă! Ghid pentru părinţi. Institutul de Științe ale Educației.
5. dr. Ionescu M. (coord.), Anghelescu C., Boca C., …, (2010) Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Editura Vanemonde, București.
6. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, (2008), Curriculum pentru învățământul preșcola(3- 6/ 7 ani).

prof. Gabriela Mihalca

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Satu Mare (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.mihalca

Articole asemănătoare