Efectele micului ecran asupra minții copilului

Toate studiile privitoare la efectele televiziunii, fie că se referă la copii, fie la adulți, constată că vizionarea este un factor important în generarea unui comportament pasiv. Proporțional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata o micșorare a vigilenței generale.

Articol integral

Cartea digitală

Lectura este pentru unii chiar un mod de viață și argumentele pentru a citi sunt multe, de la faptul că ți se deschid noi perspective până la faptul că te învață chiar să scrii. Ea reprezintă un mod de a comunica sau de a-i învăța pe alții, transmițând un complex de cunoștințe și fiind astfel și o sursă a inovației, care dezvoltă capacitățile intelectuale ale cititorului și îi dă posibilitatea de a fi creatorul unui cosmoid. De altfel, are puterea de a forma și comunități, fie ele cât de mici, care pot aduna laolaltă oameni din diferite categorii sociale, dar cu aceeași pasiune, aceea de a citi!

Articol integral

Dezvoltarea competențelor de comunicare didactică la elevi

„A comunica” devine pentru preșcolar/ școlar „a comunica didactic” odată cu intrarea în grădiniță sau în școală. Rolul cadrului didactic este acela de a-l face pe elev „să știe”. „Să știe” să se descurce în cadrul oricărei activități didactice, dar și dincolo de acestea. Urmărim încă de la cele mai fragede vârste formarea competențelor de comunicare, ca mai apoi să le dezvoltăm prin „activități-țintă”.

Articol integral

Enseigner par compétences (studiu de specialitate)

Qu’est-ce que la compétence? Utilisé pour la première fois par Chomsky en 1965, le concept de compétence a été élargi et complété par le sociolinguiste Hymes en 1991. Pour Chomsky, la connaissance des règles grammaticales (afin de formuler des énoncés correctes) était la seule condition de l’utilisation correcte d’une langue.

Articol integral

Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning

Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea pedagogică, concretizată în special prin inovarea practicilor didactice, încurajarea lucrului în grup/ parteneriat și a învățării între egali, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării (TIC) pentru susținerea procesului didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-evaluare, diversificarea activităților de învățare prin valorificarea proiectelor în curriculumul formal.

Articol integral

Demersuri creative în predarea limbii engleze

Limba engleză este fără doar și poate una dintre cele mai vorbite limbi de pe pământ și cu siguranță cea mai utilizată. Odată cu dezvoltarea piețelor internaționale și a rețelelor web, limba engleză a pătruns în casele fiecăruia. O întâlnim zilnic și probabil foarte mulți cunosc sintagme generale și recunosc cu ușurință sunetele limbii engleze. Am putea spune că avem cu toții cunoștințe de engleză, nu-i așa?

Articol integral

Proiecte de parteneriat eTwinning

Acţiunea eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.
În cursul anului școlar 2015-2016, clasa noastră a participat în calitate de fondator, la proiectul de parteneriat eTwinning, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels” și în calitate de membru, la proiectul „Дед Мороз/ Kalėdų Senelis/ Santa Claus/ Moș Crăciun”.

Articol integral

Agresivitatea în rândul elevilor

Agresivitatea este un subiect care apare cu regularitate ori de câte ori este vorba despre copii și educația lor. Părinții și educatorii/ învățătorii se confruntă uneori cu comportamentul agresiv în curtea școlii, în sălile de clasă, pe stradă și se întreabă cum să reacționeze în asemenea situații.

Articol integral

Jocurile de mișcare – numitor comun al educației fizice de ieri și de azi

Rolul primordial în formarea omului îi revine şcolii. Acesta trebuie să se adapteze permanentelor transformări ale epocii, inovaţiilor tehnice şi ştiinţifice în diferite domenii şi expansiunii continue a orizontului cunoaşterii umane în toate domeniile. Procesul instructiv-educativ trebuie corelat cu nivelul cerinţelor vieţii în scopul formării la elevi a priceperilor şi deprinderilor care să le permită o mai eficientă încadrare socială.

Articol integral

Aspecte psiho-pedagogice şi metodice privind predarea geometriei

Formarea conceptelor geometrice, spre deosebire de altele, ridică probleme de ordin psihologic, pedagogic, deosebite. Procesul prin care se ajunge la conceptele geometriei abstracte, ca entităţi mentale, este un proces complex și îndelungat. El începe odată cu primele percepţii şi imagini şi abia spre vârsta de 11-12 ani se conturează entităţile mentale desprinse de suportul material, senzorial, care le-a generat. Atunci când elevii au trecut de la cercetarea directă a corpurilor materiale la redarea prin desen a imaginii generale pe care şi-a format-o despre ele, sau realizat primii paşi spre abstractizare şi generalizare.

Articol integral