Criza lecturii

Există momente în viaţa fiecărui profesor de Limba şi literatura română când caută cu disperare metode pentru a atrage tinerele generaţii spre literatură, sperând să le deschidă apetitul pentru lectură şi această înclinaţie să dureze întreaga viaţă, dar trăim într-o epocă în care literatura se detaşează uşor, uşor chiar şi de preocupările adulţilor. Tentaţiile sunt multe şi greu de înlăturat; dacă în copilăria noastră rivalul cel mai de temut era televizorul, acum inamicul principal al lecturii este internetul.

Articol integral

Teatrul forum – mijloc de educație incluzivă

Teatrul forum este o modalitate eficientă de schimbare a atitudinii oamenilor și de rezolvare a unor probleme sociale. Folosit corect, acesta oferă publicului puterea de a găsi soluții și de a rezolva probleme sociale în mod activ.
Într-o lume în care integrarea și multiculturalismul au devenit aspecte de netăgăduit, educația incluzivă reprezintă un deziderat fundamental al educației la nivel european.

Articol integral

Perspectiva didactică actuală privind abordarea lecturii la nivel gimnazial. Profilul elevului-cititor (chestionar)

Actuala Programă de Limba și literatura română pentru gimnaziu pledează pentru dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor și formarea unor cititori activi, capabili să aplice strategii de comprehensiune și de interpretare adecvate textelor pe care le citesc, prin stimularea gândirii critice și prin valorizarea creativității.

Articol integral

Despre reziliența copiilor noștri

În decursul ultimului deceniu, legăturile dintre căsătorie și bunăstarea copilului au atras atenția cercetătorilor și factorilor de decizie politică. Viața copiilor a devenit din ce în ce mai diversă și instabilă, ceea ce ridică întrebări importante despre cum și de ce structura familiei și stabilitatea sunt legate de starea de bine a copilului. Impactul unui eveniment traumatic este influențat de cât de mult sunt expuși copiii la el și de cât de mult este afectată familia lor.

Articol integral

Essay Writing

When teaching essay writing, teachers of English should firstly make students aware of the basic requirements: structure, balance and coherence to their writing. Students must learn to observe the structure of an essay which is organized into paragraphs.

Articol integral

Tulburări de comportament

Un copil care încalcă adesea normele de comportare în grup, în societate, manifestându-se în diverse forme, de la încălcarea regulilor, a sfidării adultului până la încălcarea legii poate avea tulburări de comportament. Vom  defini astfel o manifestare persistentă, cu o durată  mai mare de 6 luni.

Articol integral

Înlocuirea metodelor tradiţionale prin activităţi de învăţare cu suport TIC

Contactul nemijlocit cu realitatea stă la baza unei cunoaşteri ştiinţifice eficiente pentru noi dar această cerinţă atât de stringentă nu poate fi realizată în toate situaţiile de învăţare, în orice lecţie. Nu întotdeauna profesorul poate supune observaţiei directe un obiect sau un fenomen real în starea lui de existenţă.

Articol integral

Réaliser une activité en intercomprénsion

Travailler en intercompréhension est une nouvelle démarche pédagogique, promue, ces derniers temps par L’Organisation Internationale de la Francophonie, à l’aide d’un CLOM (cours en ligne ouvert et massif), qui s’est adressé à des milliers d’enseignants du monde entier. Partant de plusieurs supports théoriques de référence, réalisés par des professeurs de langues romanes, les enseignants ont pu découvrir les principes de cette démarche, basée sur la découverte et l’exploitation en classe des éléments communs et des ressemblances entre les langues d’une même famille. Le cours a offert aussi des pistes méthodologiques et des sites de référence, crées pour une didactique de l’intercompréhension.
Nous allons présenter une proposition d’activité en intercompréhension, tout en réutilisant le principe des histoires en chaîne, mais en plusieurs langues romanes.

Articol integral

Prevenirea şi combaterea violenţei şcolare

Expunerea copiilor la violenţa în și în jurul școlilor ar trebui să fie o preocupare crescândă. Provocările  recente precum agresiunea școală și producerea a tot mai multe evenimente de  hărțuire (bullying) pe internet au condus la inițiative prioritare care vizează violenţa  și prevenirea violenței.

Articol integral