„Ars longa”, la jumătatea drumului

Proiectele europene sunt în ultima vreme printre cele mai căutate de către profesorii școlii din România, fiind o oportunitate de schimbare a vizunii asupra educației, atât de mult dorită de către miniștrii învățământului din țara noastră în ultima vreme, miniștrii care s-au întrecut în a face reforme peste reforme, neașteptând din păcate să se constate și efectele acestora.

Articol integral

Stimularea potențialului creativ al copiilor preșcolari

Vârsta preşcolară este caracterizată de curiozitate, energie, egocentrism, este vârsta marilor ”DE CE?” (Golu., P., Verza., E., Zlate., M., 1998., p.86). Vârsta preşcolară este importantă atât pentru formarea personalităţii viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, cât şi pentru acumularea de informaţii, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine.

Articol integral

Cultivarea toleranței în clasa de elevi

Elevul, în condiţiile vieţii şcolare, nu trăieşte izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa afectivă, activitatea intelectuală şi, nu mai puţin, cea profesională desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul socio-şcolar înconjurător sau în condiţiile date de acesta. Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei sale (în cazul nostru, clasa de elevi) vor exercita o influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate (în cazul de faţă, învăţarea).

Articol integral

Prevenirea eșecului școlar. Factorii perturbatori în aprecierea și notarea elevilor

Eşecul şcolar exprimă în general o diferenţă între cerinţele instructiv-educative, pe de o parte, şi capacităţile fizice şi psihice ale elevului, pe de altă parte. Există o serie de măsuri care pot fi luate pentru prevenirea eşecului şcolar şi pe care le voi menţiona în continuare. Statisticile din educație arată că o parte importantă din eşecurile constatate în învăţământul primar şi gimnazial se datorează diferenţelor prezentate de copii la debutul şcolarităţii aşa că ar trebui sporit rolul învăţământului preşcolar.

Articol integral

Methods and Techniques Used in Communicative Activities (Study)

What is Communicative Methodology? “Communicative” is a word which has dominated discussions of teaching methodology for many years. Although in a monolingual English language classroom,” real communication” in English is impossible, in “communicative methodology” we try to be more communicative. This is to say, even though it may be impossible to achieve real communication, we should attempt to get closer to “real communication” in our classrooms.

Articol integral

De ce educație STEM?

Tot mai des, în ultima vreme, se vorbește, în școală,  despre educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), în limba română ȘTIM (științe, tehnologii, inginerie și matematică). Chiar dacă mulți dintre cei din domeniu, mai ales profesori, consideră această abordare mult prea generală, argumentând că se ajunge la o abatere de la logica internă a disciplinelor de studiu implicate (amestecându-se, de exemplu, noțiuni de fizică „pură” cu cele de matematică), totuși, această abordare conduce la progres vizibil pe mai multe planuri, folosind o abordare interdisciplinară și aplicată.

Articol integral

Proiectul eTwinning EU-MAGIC

EU-MAGIC este un proiect despre folosirea TIC, a limbii engleze si a jocurilor educationale in comunicare pentru elevi cu varste intre 6 ai 11 ani; idea mi-a venit in urma participarii la un curs de formare Comenius despre jocuri de comunicare si soft educational folosit in lectii; in urma schimbului de idei intre participantii de la curs, am identificat ca jocurile didactice si TIC-ul sunt folosite in procente diferite de la scoala la scoala, de la tara la tara; mi s-a parut o idee buna sa continui aceasta experienta, sa schimbam idei despre alte jocuri si material realizate folosind TIC.

Articol integral