Modern Approaches and Methods in Teaching English Language

English  language  teaching  has  undergone tremendous changes over the years, especially the last ten years. During  the  last  decade,  various  crucial  factors  have  combined  to  affect  the  current ideologies  of  teaching  of  English  such  as  the  ineffective  methodologies,  unsuitable materials,  and  integration  of  contextualized  teaching,  over  emphasis  on  multi  language skills.

Articol integral

Cercetare privind calitatea vieții – percepția cadrelor didactice

În ultimii ani, s-a observat o nemulţumire generală a angajaţilor din sistemul de învăţământ, nemulţumire soldată cu plecări din sistem, dar şi cu o scădere a nivelului de pregătire a personalului didactic reflectată în notele obţinute la examenele de titularizare, de obţinere a gradelor didactice etc. Este motivul pentru care am realizat această cercetare, centrată pe percepția profesorilor asupra calității vieții.

Articol integral

Biblioludoteca copiilor nevăzători

Biblioludoteca este o sursă modernă, a cărei particularitate este aceea de a reuni o bibliotecă și o sala de joacă sub un singur acoperiș. Prin urmare, este potrivit pentru nevoile marilor cititori și a celor mici jucăuși. Este menită să aprofundeze multitudinea tipurilor de joc  prin care copilul de vârstă preșcolară poate să își dezvolte capacitatea sa creatoare, relațiile personale si interpersonale, ceea ce duce la o formare armonioasă și plină de încrederea propriei persoane atât pentru copiii care au toate funcționalitățile normale cât și copiii cu dizabilități. Vom vorbi putin despre jocurile copiilor nevăzători în activitățile ce pot fi desfășurate într-o biblioludotecă alături de ceilalți copiii, semeni ai lor.

Articol integral

Inteligența emoțională la adolescenți (Studiu)

De câte ori asistăm la performanțele copiilor noștri – olimpiade școlare, concursuri tematice sau de cultură generală, medii mari obținute pe disciplinele de învățământ – ne saltă inima de bucurie că au reușit să se dezvolte și să încununeze prin merite deosebite munca depusă, a lor și a mentorilor lor. Nu ne putem abține însă în a reflecta asupra acestor succese școlare: sunt ele un garant al realizărilor ulterioare în plan profesional, sunt ele un indicator de succes al reușitei în cadrul organizațional, familial, sau relațional?

Articol integral

Diversitatea în educație – dimensiune a procesului didactic (Studiu)

Diversitatea, ca principiu, reprezintă dezideratul flexibilităţii şi toleranţei faţă de diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice , psihologice existente între copii/elevi. Rolul şcolii este acela de a oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate.

Articol integral

Europa și Balcanii – modele identitare în discursul publicistic eminescian

Spațiu controversat, textul publicistic eminescian a devenit obiect al unor manipulări interpretative care l-au transformat succesiv, în funcție de conjunctură, într-un text-referință. Utilizarea lui ideologică frecventă ca astfel de lectură referențială nu a avut decât un efect păgubitor, acela de a fi citit pentru a fi citat, deci nu receptat, ci transformat abuziv. Re-considerarea a textului eminescian pleacă din re-cunoașterea sa ca text radical.

Articol integral

Multimedia pentru transmiterea de cunoștințe

O componentă esențială a evoluției speciei umane a fost comunicarea cu ajutorul limbajului. Experiența și cunoștințele dobândite de un singur individ au devenit astfel accesibile unui număr mai mare de indivizi fără ca aceștia să fie nevoiți să se găsească în situații similare posibil periculoase. Dar simpla narare nu are întotdeauna efectul dorit, uneori receptarea mesajului de către ascultător nefiind optimă. Este oare posibil ca omul primitiv să fi devenit un vânător mai bun doar pentru că la un moment dat cineva și-a însoțit povestea cu imagini desenate în ocru pe peretele peșterii și a dansat în jurul focului imitând mișcările și sunetele animalului vânat, făcându-i pe copii tribului să trăiască fiorul vânătorii? Să fie oare aceasta prima formă de prezentare multimedia?

Articol integral

Calitatea educației în România

Privind școala din perspectivă sistemică, principala ei funcție este de a transforma “intrările”  în “ieșirile” dorite.
Întreaga structură este subordonată misiunii organizaționale, care este educația. Pentru aceasta, managerul îndeplinește funcțiile manageriale în cadrul domeniilor funcționale prin care sunt atinse finalitățile organizaționale.

Articol integral