Oportunități în formarea profesională (Proiect Erasmus+)

Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină.

Proiectul Erasmus+ KA1 ”Etica profesională în activitatea din restaurantul hotelului” nr. 2017-1-RO01-KA102-036913, a avut ca obiectiv general: Îmbunătăţirea, pentru 28 de elevi din clasa a X-a, de la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara, a competenţelor şi aptitudinilor-cheie aferente instruirii iniţiale din domeniul pregătirii  TURISM – INTENSIV ENGLEZĂ.

Cei 28 de elevi şi-au dezvoltat abilităţi  practice care contribuie la creşterea competitivităţii profesionale, care le vor permite acestora să acceadă cu succes pe piaţa muncii la sfârşitul liceului.

Înaintea mobilității, după selecţia care a respectat principiul egalității șanselor și nediscriminarea precum și evitarea conflictului de interese, s-a realizat pregătirea elevilor în vederea deplasării pentru efectuarea stagiului. Pregătirile s-au desfășurat pe o perioadă de  70 de ore și au vizat: pregătire lingvistică – limba italiană și engleză, pregătire culturală-Italia, pregătire pedagogică-management.

Stagiul de practică s-a desfăşurat pe două fluxuri, 21.05.2018–01.06.2018 flux 1 și 04.06.2018 -15.06.2018 flux 2, la restaurantele hotelurilor companiei Della Vista SRL din Rimini, Italia.

Rezultatele obţinute în urma derulării proiectului:

1. La nivelul unității de trimitere: îmbunătățirea imaginii europene a școlii noastre, în calitate de instituţie de învățământ profesional și tehnic; creșterea vizibilității școlii în comunitatea locală și regională, 28 de fișe de evaluare a pregătirii practice a elevilor, 28 de caiete de practică, 28 de certificate de recunoaștere a abilităților practice dobândite, 28 de certificate de participare la stagiul de pregătire practică.

2. La nivelul  grupului de beneficiari, 28 de elevi cu: capacități de comunicare îmbunătățite; capacități de dezvoltare a carierei îmbunătățite; competențe tehnice specializate  îmbunătățite; capacitatea de încadrare în cerințele locului de muncă; capacitatea de asumare a responsabilității față de sarcina primită; capacitatea de cunoaștere și respectare a drepturilor și obligațiior de la locul de muncă; capacitatea de  desfășurare de activități specifice unităților de alimentație; capacități îmbunătățite de a conștientiza și înțelege identitatea culturală națională în interactiune cu identitatea culturală a Europei și a restului lumii; competențe lingvistice îmbunătățite la limba engleza și la limba italiană.

Impactul proiectului asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi – a fost unul important atât pentru cei 28 de elevi participanţi datorită experienţei acumalate cât şi pentru întreaga scoală  prin sporirea prestigiului şi prin creşterea vizibilităţii sale în rândul părinţilor şi elevilor, datorate tuturor acţiunilor de diseminare. Experienţa acumalată de elevii participanţi la proiect a contribuit la crearea unui comportament profesional adecvat unui mediu de lucru european, la dezvoltarea unor competenţe lingvistice, interculturale şi sociale, astfel încât să crească posibilităţile de inserţie profesională ale elevilor, pe o piaţă a muncii comună  la nivel european.

Prin acest proiect, Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” a promovat  calitatatea  în educaţie prin valorificarea experienţelor practice dobândite de participanţi, va dezvolta noi relaţii de parteneriat şi colaborare în plan european, va deveni mai atractivă pentru elevi, părinţi şi comunitatea locală.

 

prof. Carmen-Mărioara Solomon

Colegiul Economic Emanuil Gojdu, Hunedoara (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.solomon

Articole asemănătoare