Oportunități de carieră prin programe europene

„Cheia tuturor științelor este, fără discuție, semnul de întrebare. Lui îi datorăm cele mai multe din marile descoperiri. Cum?“  sunt vorbele pline de înțelepciune spuse de Balzac și totodată vectorul care ghidează cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Nucet în continua acțiune de creștere a calității serviciilor educaționale oferite de școală. Întrebându-ne cu consecvență cum putem îmbunătăți performanțele școlare ale elevilor, cum diminuăm riscul de abandon școlar, cum îmbunătățim competențele și abilitățile profesorilor de a aborda inovator, creativ și intercultural, actul și mediul educational, răspunsul a fost implementarea unui prim prim proiect, în cadrul programului Erasmus+, ce vizează mobilități europene pentru formarea cadrelor didactice cu scopul creșterii calității serviciilor educaționale.

Astfel, proiectul nr. 2018-1-RO01-KA101-047820, “Profesori formați, elevi motivați” își propune, prin obiectivele sale creșterea dimensiunii europene a școlii prin participarea cadrelor didactice la mobilități cu rezultate recunoscute prin Europass Mobility în vederea update-ului actului educațional la contextul actual prin abordarea sistemelor și practicilor europene inspirate din pedagogia constructivistă.

Având ca punct de plecare nevoi instituționale, personale și profesionale proprii precum îmbunătățirea cunoștințelor și deprinderilor de a aplica tehnologia TIC, de a utiliza în mod creativ și inovativ instrumentele media în procesul de predare-învățare-evaluare, în cadrul orelor de consiliere și orientare, în activitățile extrașcolare și în procesul de consolidare a relației școală-familie, cursul Make technology your friend!, reprezintă soluția capabilă să declanșeze schimbări în termeni de modernizare și adaptare la evoluția practicilor educaționale actuale.

Cursul se va desfășura în Caldas da Rainha, Portugalia, în perioada 20-28.08.2019. Având ca tematică  TIC-tehnologia informatiei si comunatiilor, pedagogie si didactica constructivista urmarind obiective ca:

 • dezvoltarea competențelor TIC cu privire la aplicarea tehnologiei și a instrumentelor media în diferite medii educaționale pentru a îmbunătăți educația elevilor;
 • dezvoltarea resurselor IT (joc digital, portofoliu electronic, povestiri digitale etc.) cu privire la aplicarea tehnologiei și a instrumentelor media pentru diferite grupe de vârstă.

Activitățile de învățare vor include următoarele module:
1. Culture and interculturality – comunicare activă;
2. Digital tools – Mind Maps, Word Clouds, schimburi de instrumente digitale;
3. Audio and Video – Skype – colaborare online, povești digitale în educație;
4. Blogs, website – creare, utilizare, lucrul în grup;
5. Digital methodology – vizită de studiu, implementarea unor proiecte EU de digitalizare.

Rezultate așteptate ca urmare a participării noastre la cursul Make technology your friend:

 • îmbunătățirea cunoștințelor TIC
 • dezvoltarea competențelor de a proiecta și a utiliza instrumente media în propriul contextul didactic privind predarea-învățarea-evaluarea, în cadrul orelor de consiliere și orientare, în activitățile extrașcolare și în procesul de consolidare a relației școală-familie;
 • creșterea abilităților de adresare către elevi și părinți ce vor fi astfel conectați în timp real la viața școlii, la accesul și performanța școlară, prin inițierea acestora în alfabetizarea media privind utilizarea catalogului electronic, skype, a blogurilor, site-urilor, a fecebook-ului, a grupurilor de facebook realizate la nivelul fiecărei clase;
 • îmbunătățirea cunoștintelor, abilităților și atitudinilor de a dezvolta un mediu creativ și motivațional capabil să sprijine elevii în a pune bazele unei cariere școlare de succes.

Activitățile proiectului nostru vor produce efecte pozitive, intenționate și pe termen lung, impact ce va fi maximizat prin diseminare și exploatare a rezultatelor, prin transferul acestora la nivelul școlii, al comunității. Corelate cu nevoile identificate și obiectivele propuse, schimbările preconizate la nivelul nostru, ca participanți vor fi:

 • o mai bună cunoaștere a tehnologiei TIC și o îmbunătățire a competențelor de a proiecta și utiliza în mod creativ și inovativ instrumente media în procesul de predare-învățare-evaluare, în cadrul orelor de consiliere și orientare, în activitățile extrașcolare și în procesul de consolidare a relației școală – familie;
 • îmbunătățirea competențelor de a concepe și implementa strategii creative și  motivaționale ce susțin gândirea critică într-un proces de învățare colaborativ;
 • o mai bună cunoaștere a sistemelor educaționale din țările UE, o abordare holistică a practicilor europene inspirate din pedagogia constructivistă, facilitată de îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților lingvistice de limbă engleză, aspecte întregite de recunoașterea tututor rezultatelor învățării în cadrul mobilităților prin Europass Mobilty, ceea ce implică mărirea oportunităților de dezvoltare în carieră;
 • creșterea motivației și satisfacției profesionale în munca zilnică cu elevul și părintele, aspecte care generează schimbarea atitudinii în sensul creșterii implicării în mai multe și diversificate proiecte naționale și europene ce vor aduce plus valoare la nivel personal și instituțional.

La nivelul școlii noastre, impactul se va concretiza în:

 •  îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin implementarea practicilor europene în actul educațional susținut în cadrul liceului, fapt ce va declanșa schimbări în termeni de modernizare și update la contextul actual, prin utlizarea eficientă a tehnologiei TIC și prin dezvoltarea unui mediu creativ bazat pe comunicare activă, aspecte ce vor facilita o carieră școlară de succes pentru elevii școlii noastre;
 • dezvoltarea dimensiunii europene  a școlii prin participarea la mobilități pe domeniul educației școlare cu rezultate ale învățării recunoscute prin Europass Mobility, în contextul abordării sistemelor și practicilor educaționale europene inspirate din pedagogia constructivistă;

Așadar, implementarea acestui proiect aduce plus valoare prin internaționalizarea instituțională, prin conceperea viitoarei strategii de dezvoltare a școlii noastre care se va axa pe crearea de contacte în spațiul UE, pe accesarea altor proiecte europene, inclusiv de tip e-Twinning, în vederea asigurării serviciilor educaționale la standarde europene.

 

prof. Elena-Rodica Nedelcu

Liceul Tehnologic Nucet (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.nedelcu

Articole asemănătoare