Activizarea elevilor prin activități extracurriculare

Pentru atingerea idealului educațional al școlii românești, în toate componentele sale, profesorul pentru învățământul primar poate acționa atât în cadrul orelor de la clasă, cât și prin implicarea elevilor într-o serie de activități care se derulează în mediu extra-școlar, dar care prezintă o importantă valență educativă.

Acestea se prezintă sub diverse forme:

Parteneriatul școlar

Proiectul de parteneriat educațional presupune încheierea unui protocol de colaborare între două sau mai multe instituții, în interes unilateral sau colateral, pe o perioadă de timp prestabilită și în urma prezentării unei planificări exacte a activităților comune viitoare. Astfel, o instituție de învățământ poate derula parteneriate cu

  • altă instituție de învățământ din aceeași localitate sau din mediu diferit (urban – rural), din altă țară (internațional);
  • cu instituții de cultură: case de cultură, muzee, teatre, biblioteci, palate ale copiilor;
  • cu instituții reprezentative ale societății: poliție, pompieri, biserică, cabinete medicale etc.

Aceste colaborări nu sunt alese întâmplător, ci trebuie să aibă obiective concret stabilite, urmărindu-se atingerea câte unui scop precis prin fiecare activitate desfășurată. Prin parteneriatele cu biblioteca se urmărește trezirea interesului pentru citit, prin colaborarea cu poliția elevii învață reguli elementare de siguranță personală și norme de educație rutieră, cele internaționale le dau posibilitatea copiilor să facă deosebiri între culturi și civilizații diferite, pe când activitățile cu muzeele și casele de cultură le dezvoltă simțul critic și creativitatea.

Excursia

Excursia, pe lângă faptul că este o activitate extrem de îndrăgită de copii, datorită faptului că o percep ca pe o ieșire de grup, împreună cu profesorul și cu colegii cu care au stabilit deja relații socio-afective, prezintă, din punct de vedere didactic, numeroase avantaje: contactul cu lumea reală, observarea nemijlocită a fenomenelor naturale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenției. Elevii sunt familiarizați în prealabil cu tematica pusă în discuție, își adâncesc cunoștințele deja dobândite și achiziționează altele noi, își formează și își consolidează atitudini și convingeri.

Interdisciplinaritatea pe care o favorizează excursia este mult mai eficientă și mai permisivă decât cea pe care o realizăm în mod obișnuit într-o oră de curs și deschide largi perspective de aplicații practice.

Ca orice activitate didactică, excursia se organizează după un anumit plan care include: traseul sau itinerariul, obiectivele de vizitat, popasurile de recreere, durata excursiei și timpul repartizat fiecărei etape.

Vizita de studiu

Vizita de studiu constituie o acțiune cu caracter instructiv-educativ, de deplasare pentru a cunoaște la fața locului o localitate, o instituție, pentru a observa cu atenție exponatele unui muzeu, moment istoric, o rezervație naturală etc. Acest demers didactic contribuie la instruirea și educarea elevilor, în formarea unei atitudini active, pozitive față de mediul înconjurător.

Înainte de deplasarea cu elevii la locul stabilit, învățătorul trebuie să parcurgă următoarele etape: documentarea asupra locului vizitei, stabilirea scopului și a obiectivelor urmărite, obținerea aprobării de vizitare, stabilirea sarcinilor pe care elevii le au de îndeplinit în timpul desfășurării activității, desfășurarea vizitei propuse și evaluarea rezultatelor vizitei.

Drumeția

Foarte asemănătoare vizitei de studiu, drumeția constă în deplasarea scurtă, pe distanțe mici, pe jos, care se desfășoară în orizontul local, programată cu scopul de observare directă a componentelor mediului înconjurător. În acest fel, elevii pot trece mai ușor de la intuiția empirică a lumii, în general, la cea științifică, ce are o anumită dezvoltare și ordine, naturală sau socială.

În planificarea unei drumeții, trebuie să se țină seama de următorii pași: proiectarea și selectarea itinerariului propus, precizarea obiectivelor, documentarea prealabilă, desfășurarea activității, încheierea prin evaluarea și valorificarea cunoștințelor acumulate.

Concursurile școlare

Activități extracurriculare opționale la care elevii pot participa din proprie inițiativă sau cu îndrumarea unui cadru didactic coordonator, concursurile școlare au rolul de a perfecționa procesul educativ, de a oferi informații despre capacitatea profesorului pentru învățământul primar de a adapta permanent strategiile la particularitățile elevilor, randamentul școlar raportat la anumite standarde. De regulă, aceste date se obțin prin evaluarea de la clasă, dar în cazul concursurilor școlare, unde se pune problema evaluării externe, gradul de obiectivitate cu care este tratat parcursul didactic este unul net superior.

Concursurile școlare au scopuri și obiective clar stabilite de cei care le propun, astfel că ele urmăresc stimularea imaginației și a gândirii, oferă motivația atât de necesară în procesul de instruire, contribuie la dezvoltarea talentelor, a abilităților și cunoștințelor elevilor.

Serbările școlare

Serbările școlare sunt modalități care servesc nemijlocit scopului de a stimula creativitatea, de a educa atenția, de a exersa memoria și de a cultiva simțul artistic în rândul școlarilor. Pregătirea elevilor pentru serbare este de o importanță asemănătoare cu cea pentru fiecare lecție de la clasă. Se observă gradul de implicare, modul de abordare, atitudinea față de activitatea ce urmează a fi desfășurată, motivația de a duce totul la bun sfârșit. Prezentarea unui moment artistic în fața unui public, alcătuit din părinți sau colegi și alte cadre didactice reprezintă o responsabilitate la care se angrenează întregul colectiv, întărindu-se astfel relațiile de comunicare și cooperare, care, cu siguranță, vor fi valorificate și în activitățile de învățare viitoare.

În concluzie, activitățile extracurriculare au un important rol în activizarea elevilor, situațiile de învățare create cu prilejul organizării acestora pot fi oricând amintite în cadrul procesului instructiv-educativ formal, competențele, noțiunile și cunoștințele astfel dobândite pot fi transferate și aplicate cu ușurință în activitatea de la clasă.

 

prof. Mihaela Stănilă

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.stanila

Articole asemănătoare