Non-formal pentru incluziune – curs Erasmus pentru cadre didactice

În calitate de coordonator de proiect pentru acreditare Erasmus+, proiect cu numărul de referinta 2023-1-RO01-KA121-SCH-000134042, având ca beneficiar Școala Gimnaziala „Înv. Radu Ion”, sat Vadu-Părului, jud. Prahova, am avut privilegiul de a îndruma și superviza participarea a trei cadre didactice la cursul de formare desfășurat în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2023, în însorita Malta. Cursul, intitulat „Non-formal for Inclusion”, a fost organizat cu sprijinul financiar al programului Erasmus+ și a fost găzduit de Edu2Grow, o organizație dedicată promovării educației și dezvoltării personale.

Cursul a fost structurat pe șapte zile intense, fiecare axată pe tematici esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională a participanților.

Ziua 1: Cultură și inter-culturalitate. Prima zi a cursului a fost dedicată explorării și înțelegerii diversității culturale. Participanții au avut oportunitatea de a-și îmbogăți perspectiva asupra altor culturi și de a dezvolta abilități de comunicare interculturală. Participanṭii au avut ocazia sǎ îṣi prezinte propria culturǎ, organizȃnd o searǎ interculturalǎ printr-un Tȃrg de produse naṭionale.

Ziua 2: Comunicare. Fundația unui mediu educațional eficient stă într-o comunicare clară și deschisă. Ziua a doua a cursului a fost destinată dezvoltării abilităților de comunicare atât în cadrul echipei, cât și în interacțiunile cu elevii și comunitatea.Participanṭii au aflat tehnici de lucru ṣi metode de întǎrire a comunicarii în grup.

Ziua 3: Dinamica grupului. Pentru a crea un mediu de învățare pozitiv și eficient, este esențial să se înțeleagă dinamica grupului. Participanții au explorat metodele de gestionare a diversității și de consolidare a coeziunii într-un context educațional.

Zilele 4 și 5: Metode non-formale pentru incluziune. Aceste două zile au fost dedicate explorării metodelor non-formale care pot fi integrate în procesele educaționale pentru a asigura incluziunea. Participanții au învățat cum să adapteze metodele pentru a răspunde nevoilor diverse ale elevilor.

Ziua 6: Managementul conflictelor și medierea. Conflictele pot apărea în orice mediu, iar ziua a șasea a cursului s-a concentrat asupra dezvoltării abilităților de gestionare a conflictelor și mediere.

Ziua 7: Evaluare. Ultima zi a cursului a fost dedicată procesului de evaluare. Participanții au învățat cum să evalueze eficient progresele și să aplice feedback-ul pentru îmbunătățirea continuă.

Participanții au reușit să atingă cu succes următoarele obiective stabilite pentru curs:

 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare: Prin exerciții practice și studii de caz, cadrele didactice au dobândit noi abilități de comunicare, esențiale pentru a crea un mediu educațional favorabil.
 • Dezvoltarea competențelor în gestionarea conflictelor: Cursul a oferit participanților instrumentele necesare pentru a gestiona conflictele într-un mod constructiv și a promova armonia în cadrul echipei.
 • Înțelegerea și aplicarea metodelor non-formale pentru incluziune: Participanții au acum o înțelegere profundă a metodelor non-formale și sunt pregătiți să le integreze în practica lor pentru a asigura incluziunea și diversitatea în educație.
 • Dezvoltarea abilităților de mediere: Participanții au învățat să medieze conflicte și să faciliteze dialogul constructiv în cadrul grupurilor.
  Obiectivele educaționale pentru dezvoltarea competențelor în Educația Non-formală în mediile formale
 • Dezvoltarea competențelor privind aplicarea activităților și tehnicilor de educație non-formală în diverse setări formale pentru a încuraja incluziunea
 • Înțelegerea dimensiunilor de încorporare/ integrare, identitate și apartenență
 • Dezvoltarea abilităților pentru dialog, toleranță și colaborare, utilizând jocuri și exerciții
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare, colaborare, prezentare, soluționare a problemelor, negociere, gândire critică și creativă
 • Partajarea celor mai bune practici și transferul cunoștințelor și metodelor între diferite zone culturale și grupuri de vârstă în ceea ce privește abordările inclusive reușite
 • Dezvoltarea competențelor participanților pentru asigurarea construirii armonioase a grupului (având în vedere provocările diversității) și transformarea clasei într-o echipă prin utilizarea dinamicii de grup non-formale
 • Înțelegerea mai bună a propriei competențe ca profesori și dezvoltarea strategiilor creative interculturale pentru a gestiona provocările incluziunii în propriile școli și săli de clasă
 • Înțelegerea diferitelor realități ale elevilor și integrarea lor mai bună în sala de clasă
 • Conștientizarea mai bună a problemelor de incluziune în diferite culturi
 • Furnizarea de instrumente care vor ajuta la crearea de legături între elevi și profesor într-un mod în care fiecare elev să se simtă inclus
 • Promovarea utilizării instrumentelor de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu mai puține oportunități
 • Promovarea cooperării europene în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+ prin construirea de parteneriate

Prin atingerea acestor obiective, educatori și elevi împreună pot contribui la crearea unui mediu educațional în care diversitatea este nu doar acceptată, ci sărbătorită, și în care fiecare individ se simte parte a unei comunități mai largi, pregătit să înfrunte provocările și să îmbrățișeze oportunitățile cu încredere și înțelegere reciprocă.

Evaluare: Cursul a furnizat instrumente și tehnici pentru o evaluare eficientă, permițând participanților să monitorizeze și să îmbunătățească procesele educaționale.

Cei trei participanṭi s-au întors la ṣcoalǎ mai motivaṭi, mai deschisi ṣi dornici de a pune în aplicare ce au învǎṭat la curs cu elevii.

În concluzie, participarea la acest curs de formare Erasmus+ a fost o experiență profundă și benefică pentru cadrele didactice implicate. Prin abordarea practică și interactivă a tematicilor propuse, aceștia au acum instrumentele și cunoștințele necesare pentru a face o diferență semnificativă în mediul lor educațional și, implicit, în viețile elevilor pe care îi îndrumă. Acest progres evident reflectă succesul proiectului nostru și sprijinul continuu pentru dezvoltarea continuă a personalului didactic.

 

prof. Emilia Alexe

Școala Gimnazială Învățător Radu Ion, Vadu-Părului (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.alexe

Articole asemănătoare