Mobilitatea elevilor prin proiecte Erasmus (Diseminare de proiect Erasmus+ în domeniul Educație școlară)

În perioada 15-19 mai 2023, am participat ca însoțitor al unui grup de 7 elevi ai Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” comuna Săbăoani, în Turcia, în cadrul proiectul Erasmus+ în domeniul Educație școlară, desfășurat în cadrul consorțiului format din  5 școli din județ, al cărui lider este CCD Neamț. Această mobilitate  a fost finanţată în întregime de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.  Prezenţa la această mobilitate a oferit elevilor o viziune modernă, o analiză a sistemelor educaţionale europene și asiatice, exemple de bune practici, obţinându-se noi competenţe şi abilităţi.

În cadrul proiectului, s-au urmărit:
1) facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii în scopul creșterii actului  educațional  la  standarde  europene
2) reducerea ratei abandonului școlar în școlile din consorțiu, prin îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie și adaptarea la nevoile şi opţiunile elevilor.
3) creșterea dimensiunii europene în școlile din consorțiu prin atragerea unui finanțări mai mari pentru activităţile didactice și de formare personală și profesională,
4) colaborarea pentru asigurarea de schimburi de bune practici în cadrul rețelei cu școli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calității, învăţarea centrată pe elev, elevii cu nevoi speciale, educație ecologică,
5) dezvoltarea de parteneriate europene si schimb de bune practici, programe curricular şi extracurriculare cu scoli din Europa,
6) realizarea de acţiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor pentru inserarea pe piata europeană a muncii.

Participarea a fost determinată de interesul pentru îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare iar beneficiile personale şi profesionale au fost nenumărate: cunoaşterea altor sisteme de educaţie, realizarea unor schimburi de experienţă, perfecţionarea unor cunoştinţe, actualizarea şi completarea cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine structurate.

Scopul cursului a fost descoperirea unor noi metode și tehnici creative de învățare, conştientizarea importanţei utilizării instrumentelor TIC, dar și împărtăşirea experienţelor şi bunelor practici la nivel european, prin prezentarea țărilor făcută în timpul cursului.

Obiectivele cursului au fost:

  • Familiarizarea elevilor cu un sistem educațional diferit,
  • Furnizarea de competenţe necesare creării de prezentări multimedia non-standard,
  • Dezvoltarea tehnicilor de artă teatrală și multimedia,
  • Realizarea de către profesori a schimbului de idei și de diferențele culturale cu țara gazdă.

Responsabilul educaţional,  prof. Sibel Çeşmeci din Konya, Turcia , alături de prof. dr.  Mihaela Cojocaru, profesor Erasmus, abilitat în educație Stem, au oferit elevilor noștri un traseu educativ deosebit cu secvenţe activ participative în vederea conturării unor demersuri instructiv-educative tematice, au organizat activităţi programate astfel încât în fiecare zi s-a ţinut un curs şi un  atelier practic. De asemenea, ne-au împărtășit din experiența proiectelor eTwining desfășurate în parteneriat cu alte școli din Europa, dar mai ales din România.

Abilităţile de colaborare, cum ar fi, de exprimare creativă şi de auto-evaluare sunt esenţiale pentru succesul elevilor, acum şi în carierele lor viitoare. Profesorii pot transforma tradiţionalele  lecţii, bazate pe prelegere precum şi sălile obişnuite  de clasă, în medii de învăţare infuzate cu experienţe pline de imaginaţie, interactive, care captivează atenţia elevilor în timp ce le oferă  libertatea de realizare a acestora. Am observat îndrumarea relaxată de care aveau parte elevii turci și atitudinea mentorală a profesorilor din cadrul activităților la care elevii au luat parte.

În timpul liber, am reușit să vizităm câteva din minunățiile Turciei, care ne-au impresionat. Atât pentru elevi cât și pentru mine, totul a devenit o experiență unica și o amintire de neuitat. A fost o incursiune binevenită în sistemul educativ al unei alte țări.

Prin proiectele Erasmus+ se pot realiza adevărate punți de legătură între diversele sisteme educaționale din Europa și nu numai. Astfel, am reușit să dezvăluim informații valoroase despre sistemele educaționale din Turcia și cel din România, înțelegând atât asemănările cât și deosebirile dintre acestea. Este important să învățăm despre alte țări, despre valorile culturale ale acestora pentru a învăța în acest fel să le respectăm și să ne simțim că facem parte din marea ”familie europeană”.

În concluzie, vă invit să  participaţi  la un astfel de stagiu  de formare deoarece are un impact pe termen lung iar efectele sunt cu totul şi cu totul benefice.

* * *

Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Linkuri de diseminare:
valiihsandedeanadolulisesi.meb.k12.tr/icerikler/okulumuza-erasmus-projesinden-romanyali-misafirlerimiz-gelmistir_14021085.html 
facebook.com/profile.php?id=100060215383036

 

prof. Amalia-Dana Ciobanu

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Săbăoani (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/amalia.ciobanu

Articole asemănătoare