Metode interactive de dezvoltare a creativității: Tehnica 6/3/5 sau metoda brainwriting

Tehnica 6/3/5 sau metoda brainwriting reprezintă o modalitate de lucru bazată pe construcția de „idei pe idei”, o tehnică de brainstorming structurată și aplicată pe grupuri.

Etapele desfășurării activității sunt următoarele:

1. Împărțirea copiilor în grupe de câte 6 membri fiecare

Când grupurile sunt alcătuite din membri obișnuiți, atunci educatoarea împarte copiilor simboluri(flori, mingi, frunze, steguleţe, steluţe etc.) şi în funcţie de simbolul ales se grupează grupurile de lucru.
În cazul acesta sau dacă se lucrează cu copii de 4 ani se acceptă 1-2 soluţii pentru fiecare problemă/ cerinţă.
Când grupurile sunt selectate după criterii creative le se solicită minimum 3 variante/ soluţii de problema dată şi rapiditatea mai mare (să nu depășească timpul stabilit). Se distribuie fiecărui membru material pentru activitate.

2. Prezentarea problemei şi a sarcinii de lucru

Ex: Astăzi în cadrul activității vom desena tema „În vacanţă“. Fiecare copil se gândeşte care vor fi primele elemente care vor alcătui desenul. După ce veţi desena, daţi foaia colegului din dreapta pentru a citi ideile (desenele) şi pentru a continua desenul.

3. Activitatea propriu-zisă – alternează activitatea individuală cu cele de grup

Copiii desenează pe foaia personală- pe care educatoarea i-a scris numele- 3 elemente ale temei în maxim 5 minute.
Foile se deplasează apoi de la stânga spre dreapta până ajung în poziţia iniţială – la copilul de la care a pornit.
Fiecare membru al grupului când pornește fişa de la colegul din stânga sa priveşte desenul, identifică elementele desenate, şi încearcă să adauge altele, să şe modifice creativ pe cele existente fără a se depărta de tema principală.
Educatoarea urmărește: schimbul de fişe să se facă în ordinea stabilită respectând astfel regula metodei; copiii să îmbunătățească conținutul temei; notează într-o fişă implicarea fiecărui elev.

4. Analiza rezultatelor

Se analizează fiecare lucrare identificând elementele care alcătuiesc desenul.
Se centralizează ideile rezultate şi se apreciază. Fiecare fişă reprezintă o subtemă a temei prezentate la începutul activităţii. Copiilor le se solicită să găsească un titlu care să definească conţinutul desenului, dar care să facă parte din tema “În vacanţă”.
Exemplu: “În vacanţă la bunici”, ”La mare”, ”În concediu cu părinţii”, ”În tabără”, ”Cu bunicii la munte”, e posibil să conţină următoarele elemente: munţi, copaci, cărarea spre munte, poieniţă, flori, păsări, excursionişti, bunicul, bunica, rucsac, copil, stejar, brad etc.  Pentru a se evidenţia mai clar implicarea fiecărui copil se poate specifica de la începutul activităţii că este necesar să-şi aleagă o singură culoare cu care va desena, diferită de a celorlalți 5 membri ai grupului. Astfel, culoarea roşie în toate fişele de lucru aparţine unui singur copil, culoarea verde a altui copil s.a.m.d. Această modalitate facilitează educatoarei evaluarea fiecărui membru al grupului.

Avantaje:

  • stimularea creativității;
  • dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare;
  • participarea activă a tuturor elevilor/ cursanților, chiar și a celor introvertiți;
  • formarea și dezvoltarea capacității reflective;
  • stimularea participanților în a realiza analize, comparații, generalizări;
  • combinarea muncii individuale cu cea pe grupe;
  • reducerea timpului de aplicare, în comparație cu brainstorming-ul.

Dezavantaje:

  • posibilitatea apariției unor ,,timpi morți” pentru membrii grupurilor, în momentul în care fișa de brainwriting se află la un alt membru;
  • apariția unor fenomene de contagiune negativă a ideilor și a unui blocaj creativ;
  • se neglijează tratarea diferențiată  a elevilor, pentru că unii au nevoie de mai mult de 5 minute pentru a găsi soluții creative și valoroase.

Bibliografie
1. Breben, S. (2002). Metode interactive de grup. Ghid metodic. Craiova: Editura Arves.

 

prof. Bianca-Adriana Lezeu

Grădinița cu Program Normal, Cristioru de Jos (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/bianca.lezeu

Articole asemănătoare