Metode didactice: abordarea eclectică

Conform Wikipedia, abordarea eclectică reprezintă metoda folosită în predarea limbilor străine ce combină  metodologii variate, bazată pe abilitățile elevului și pe obiectivele lecției; metode de predare diverse sunt adaptate pentru a se mula pe nevoile elevilor.
Totodată, reprezintă o abordare conceptuală ce nu include doar o paradigmă sau un set de premise.

Principiul eclectismului în predarea limbilor străine presupune apelul la diverse teorii, stiluri și idei, cu scopul de a avea o înțelegere cât mai profundă a subiectului.
În ziua de azi, profesorul de limbi străine are un foarte bun background în ceea ce privește tehnicile de predare și metodele didactice. Alege diverse tehnici, aparținând fiecărei metode didactice pe care o consideră eficientă,  aplicându-le în funcție de contextul de învățare și de obiective, fiind conștient că nu există o singură metodă ce poate duce la facilitarea înțelegerii unei limbi străine.

Avantajele folosirii principiului eclectismului sunt:

  • Profesorii au mai multă flexibilitate
  • Niciun aspect al limbii nu este ignorat
  • Existența unei varietăți și a unui dinamism în sala de clasă.

Exemple de folosire a principiului eclectismului:

1. Profesorul propune o varietate de exerciții, în scris și oral, cu scopul de a îmbunătății acuratețea elevului, fluența si abilitatea comunicativă.
2. Profesorul corectează greșelile imediat dacă scopul activității este acuratețea; dacă însă scopul este fluența, aceste greșeli vor fi corectate ulterior.
3. Profesorul dezvoltă toate cele patru abilități ( scris, vorbit, citit, ascultat).
4. Profesorul înțelege că un program didactic trebuie să includă nu numai noțiuni de gramatică și lexic dar și funcții lingvistice și expresii colocviale.
5. Profesorul introduce exerciții de descoperire ghidată pentru regulile gramaticale.

Dacă s-ar folosi o singură metodă, ar fi imposibil să se atingă toate aceste abilități.

Douglas Brown vorbește în cartea sa – Principles of Language Learning and Teaching – despre ceea ce poate fi numit Decalogul învățării eficiente a unei limbi străine, aplicat atât profesorilor cât și elevilor:

Pentru profesori:

• Asumarea riscului
• Crearea încrederii în propria persoană
• Dezvoltarea motivației intrinseci
• Fixarea unor obiective personale
• Procesarea feedback-ului
• Promovarea unei toleranțe în ceea ce privește ambiguitatea
• Scăderea inhibițiilor
• Folosirea proceselor cognitive
• Exersarea intuiției
• Angajarea în învățare prin cooperare

Pentru elevi:

• Fixarea propriilor scopuri
• Învățarea din propriile greșeli
• Exersarea intuiției
• Lucrul în echipă
• Crearea încrederii în propria persoană
• Asumarea riscului
• Folosirea fiecărei oportunități
• Crearea unei imagini de ansamblu
• Renunțarea la trac
• Rezistența în fața provocărilor.

Aceste recomandări au ca scop promovarea autonomiei elevului, punând accent pe importanța motivării de sine.
Prin descoperire ghidată, cei ce învață o limbă străină trebuie să se implice personal în procesul de învățare.

prof. Cristiana Popa

Universitatea Națională de Apărare Carol I (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristiana.popa

Articole asemănătoare